สำนักงาน สกร.

จังหวัดตาก


ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร


เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

ลงนามถวายพระพร

ลงนามถวายพระพร

ข้อความถวายพระพร

(15 ข้อความ)

  • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

    จากคุณ : วัดขจรศิริ (ขอม) หน่วยงาน : ไม่มีหน่วยงาน
  • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

    จากคุณ : พิชญ์ณภัทร ทิพวันกุวัฒน์ พงศกรณ์ ทันอินทรอาจ หน่วยงาน : ไม่มีหน่วยงาน
  • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

    จากคุณ : ครอบครัว ทิพวันกุลวัฒน์ หน่วยงาน : ไม่มีหน่วยงาน