สำนักงาน กศน.

จังหวัดตาก


ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร


เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมายุ ๔๒ พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

ลงนามถวายพระพร

ลงนามถวายพระพร

ข้อความถวายพระพร

(104 ข้อความ)

 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางวิมลิน คงรส หน่วยงาน : โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : เยาวภา พวงแก้ว หน่วยงาน : ไม่มีหน่วยงาน
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายดำรงค์ กานนขวัญข้าว หน่วยงาน : กศน. อำเภอท่าสองยาง
 • ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายลำฟอง ไชยสุข หน่วยงาน : ไม่มีหน่วยงาน
 • ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  จากคุณ : นายชุติ สังขศรี หน่วยงาน : ไม่มีหน่วยงาน
 • ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

  จากคุณ : นวพล เปรมรักษ์ หน่วยงาน : กศน.ตำบลนาโบสถ์
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นางสาวเยาวภา เดชทรัพย์ หน่วยงาน : กศน.ตำบลนาโบสถ์
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายหาญกล้า คณะใน หน่วยงาน : กศน.อำเภอวังเจ้า
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายประชา ยืนยง หน่วยงาน : กศน.อำเภอวังเจ้า
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  จากคุณ : นายเจอ​ แซ่ย่าง หน่วยงาน : ไม่มีหน่วยงาน