สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
กิจกรรม สามทศวรรษ กพด.

ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

เรื่องเร่งด่วน (สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก)
กศน. ตาก

QR-CODE กศน.ตาก

QR-Code กศน.จังหวัดตาก

ระบบสารสนเทศ กศน.

ฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศ กศน.จ.ตาก

กศน. ภูมิภาค

แหล่งเรียนรู้


กิจกรรม กศน.จังหวัดตาก

ลงนามถวายพระพร ลงนามถวายพระพร
          วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. ดร.สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก พร้อมด้วยนายพจนารถ นุกูลคาม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ครู บุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตา......

อ่านต่อ

โครงการบรรณสัญจร (Book Voyage) ประจำปี ๒๕๕๙ โครงการบรรณสัญจร (Book Voyage) ประจำปี ๒๕๕๙
          วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวสันต์ ชำนาญจุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการบรรณสัญจร (Book Voyage) ประจำปี ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ ปี พ.ศ.๒๕๕๒ ?......

อ่านต่อ

ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
          วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก เชิญผู้บริหาร กศน.อำเภอ ครู บุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ติดตาม......

อ่านต่อ

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
          วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก พร้อมด้วยนายพจนารถ นุกูลคาม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ครู บุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดต......

อ่านต่อ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
 • แผนที่สถานที่สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูศศช. อ่านต่อ..
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอาสาสมัครฯ(ครูศศช.) อ่านต่อ..
 • เอกสารสรุปผลโครงการฝึกอบรม "หลักสูตรการพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ใน กศน.ตำบล และ ศรช.เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน อ่านต่อ..
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอาสาสมัครฯ(ครู ศศช) อ่านต่อ..
 • ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเบื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู อาสาสมัครฯ (วุฒิปริญาตรี) อ่านต่อ..
 • ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเบื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู อาสาสมัครฯ (วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า) อ่านต่อ..
 • แบบกรอกประวัติผู้รับการเสนอชื่อเป็นลูกที่มีความกตัญญูฯ อ่านต่อ..
 • ประกาศการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ อ่านต่อ..
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูศุนย์การเรียนชุมชน อ่านต่อ..
 • ประกาศ เลื่อนประกาศผลการสอบ ครู ศรช. อ่านต่อ..
 • แผนที่สนามสอบ ครู ศรช. (วันที่ 21 เมษายน 2559) อ่านต่อ..
 • ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นครูศูนย์การเรียนชุมชน อ่านต่อ..
 • รายละเอียดตัวชีวัด พนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาฯ (ครูนิเทศก์) อ่านต่อ..
 • รายละเอียดตัวชี้วัดพนักงานราชการ ครู ศศช. อ่านต่อ..
 • แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน พนักงานราชการตำแหน่ง ครูอาสาสมัครฯพื้นที่สุง (ครูผู้สอน) อ่านต่อ..

ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

การจัดซื้อจัดจ้าง
วาระ - รายงานการประชุม
วีดีโอคลิป - เกล็คความรู้ กิจกรรมที่จัดชึ้น
ผู้บริหาร

ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

นายสุรพงษ์ ไชยวงศ์
ผอ. สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก

ติดต่อผู้บริหาร

ปฎิทินปฎิบัติงาน

English Discoveries Online

ห้องเรียนภาษา กศน.จังหวัด

ห้องเรียนออนไลน์


กศน.อำเภอ
ห้องสมุดประชาชน
สถิติผู้เข้าใช้ระบบ

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2009 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Google AnalyticsCheck Email Powered by Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม 000025383