สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
กิจกรรม สามทศวรรษ กพด.

ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

เรื่องด่วน (สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก)
สำหรับเจ้าหน้าที่
กรุณาลงชื่อก่อนใช้งาน (Login)

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
  
 

[ สมัครสมาชิก ]


กศน. ตาก

ข้อมูลสารสนเทศ

กศน. ภูมิภาค

แหล่งเรียนรู้


กิจกรรม กศน.จังหวัดตาก

ประชุมติดตามงานโครงการพระราชดำริฯ พื้นที่จังหวัดตาก ประชุมติดตามงานโครงการพระราชดำริฯ พื้นที่จังหวัดตาก
          ดร. สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จัวหวัดตาก รองฯผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ผู้บริหาร กศน.อำเภอ ครู บุคลากรทางการศึกษา ที่สนองงานโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช......

อ่านต่อ

ทดสอบการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ทดสอบการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
          เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ดร.สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก.ได้จัดการสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของสถาบันทดสอบทาง......

อ่านต่อ

โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ รักชาติ ศาสนา และเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ รักชาติ ศาสนา และเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์
          วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ดร.สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก พร้อมรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ผู้บริหาร กศน.อำเภอ เข้าร่วมประชุม โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ รักชาติ ศาสนา แล......

อ่านต่อ

ประชุมปฏิบัติการการพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง ประชุมปฏิบัติการการพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง
          วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ดร.สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก เชิญครูนิเทศก์ สำนักงาน กศน.จังหวัดตจาก ประชุมโครงการประชุมปฏิบัติการการพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กแ......

อ่านต่อ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
 • จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558 (ระยะเวลา 6 เดือน) อ่านต่อ..
 • รับสมัครบุคคลกรเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายผู้ว่าราชการจังหวัดตาก อ่านต่อ..
 • ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาล อ่านต่อ..
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกครูศูนย์การเรียนชุมชน อ่านต่อ..
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนพื้นที่สูง อ่านต่อ..
 • อ่านต่อ..
 • ขอแจ้งให้ครู กศน.ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการติดต่อกันมาเป็นระยะเวลานาน(ที่มีชื่อรับเข็มเชิดชุเกียรติ)ในวันที่ 7ก.ย.57กรอกข้อมูลเพื่อทางสำนักงานกศน.จะจัดทำ อ่านต่อ..
 • แจ้งให้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี อ่านต่อ..
 • ตารางสอบ N_NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557 อ่านต่อ..
 • รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2557 อ่านต่อ..
 • การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดเพื่อประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนักประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (รอบ12เดือน) อ่านต่อ..
 • ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน อ่านต่อ..
 • ประกาศรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว ผู้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2557 อ่านต่อ..
 • ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดรายละเอียดและวิธีการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ก.ศ.สำนักงานป อ่านต่อ..
 • การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติปี 2557 อ่านต่อ..

ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

การจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้บริหาร

ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

นายสุรพงษ์ ไชยวงศ์
ผอ. สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก

ติดต่อผู้บริหาร

ปฎิทินปฎิบัติงาน

คลิบวีดีโอ

วาระ - รายงานการประชุม
 • รายงานการประชุมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัดตาก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ อ่านต่อ..
 • รายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ อ่านต่อ..
 • ทดสอบ รายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๒ อ่านต่อ..
กศน.อำเภอ
ห้องสมุดประชาชน
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2009 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Google AnalyticsCheck Email Powered by Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม 000005290