สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
กิจกรรม สามทศวรรษ กพด.

ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

เรื่องด่วน (สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก)
สำหรับเจ้าหน้าที่
กรุณาลงชื่อก่อนใช้งาน (Login)

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
  
 

[ สมัครสมาชิก ]


กศน. ตาก

QR-CODE กศน.ตาก

QR-Code กศน.จังหวัดตาก

ระบบสารสนเทศ กศน.

ข้อมูลสารสนเทศ กศน.จ.ตาก

กศน. ภูมิภาค

แหล่งเรียนรู้


กิจกรรม กศน.จังหวัดตาก

วันฉัตรมงคล ๒๕๕๘ วันฉัตรมงคล ๒๕๕๘
          วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ดร.สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก พร้อมด้วยว่าที่ ร.ต.สุชาติ อนันตกาล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภออุ้มผาง ครู บุคลาการทางการ......

อ่านต่อ

มอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗ มอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗
          วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ดร.สุมารี อุทัยเฉลิม ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการ ?ปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗? เพื่อเตรียมความพร้อมแก่......

อ่านต่อ

ปิดโครงการฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนด้วย Smart Phone ปิดโครงการฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนด้วย Smart Phone
          วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๓๐ น. ดร.สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารจัดการภายในสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนด้วย Smart Pho......

อ่านต่อ

วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
          วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ ดร.สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก พร้อมด้วยนายวิรัช ภัทรบูชา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ผู้บริหาร กศน.อำเภอ ครู บุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จัง......

อ่านต่อ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
 • การประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานระดับพื้นที่ตามโครงการสร้างป่า สร้างรายได้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉล อ่านต่อ..
 • ตารางละเอียดจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558 (ระยะ 6 เดือนหลัง) อ่านต่อ..
 • แนวทางการดำเนินงานหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อ่านต่อ..
 • อ่านต่อ..
 • ทบทวนเรื่องบ้านหนังสืออัจฉริยะ เพิ่มเติม วังเจ้า อ่านต่อ..
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครูศูนย์การเรียนชุมชน อ่านต่อ..
 • ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบครู ศรช. อ่านต่อ..
 • ประกาศคัดเลือกครู ศูนย์การเรียนชุมชน อ่านต่อ..
 • โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ อ่านต่อ..
 • โครงการการประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 16 อ่านต่อ..
 • แบบสำรวจข้อมูลงานห้องสมุดประชาชน กศน. อ่านต่อ..
 • รายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2557 อ่านต่อ..
 • ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อ่านต่อ..
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูศรช.และครู ศศช. อ่านต่อ..
 • รายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ อ่านต่อ..

ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

การจัดซื้อจัดจ้าง
วาระ - รายงานการประชุม
วีดีโอคลิป - เกล็คความรู้ กิจกรรมที่จัดชึ้น
ผู้บริหาร

ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

นายสุรพงษ์ ไชยวงศ์
ผอ. สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก

ติดต่อผู้บริหาร

ปฎิทินปฎิบัติงาน

ระบบประกันคุณภาพภายใน

ห้องเรียนออนไลน์

กศน.อำเภอ
ห้องสมุดประชาชน
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2009 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Google AnalyticsCheck Email Powered by Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม 000010355