สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
กิจกรรม กศน. จังหวัดตาก

ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อเรื่อง ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อเรื่อง "ตากก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน"
          วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ๐๙.๓๐ น. ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กศน.ยุคใหม่ เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ยกระดับการศึกษาสู่ประชาคมอาเ
อ่านต่อ


โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ หลักสูตรการศึกษานอกระบบ โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ หลักสูตรการศึกษานอกระบบ
          ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้จัดโครงการฝึกอบรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
อ่านต่อ


กศน.จังหวัดตากร่วมพิธีถวายความอาลัยสมเด็จพระสังฆราช กศน.จังหวัดตากร่วมพิธีถวายความอาลัยสมเด็จพระสังฆราช
           นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำเหล่าข้าราชการ และประชาชน ร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระศพ เพื่อถวายความอาลัยแต่สมเด็จพระสังฆราช ฯ เหล่าข้าราชการ และประชาชนพร้อมใจเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ณ
อ่านต่อ


วันปิยะมหาราช ๒๕๕๖ วันปิยะมหาราช ๒๕๕๖
           เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.สุชาติ อนันตกาล นักวิชาการศึกษา ครู ครูอาสาสมัคร กศน. ครู กศน.ตำบล และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการ
อ่านต่อ


โครงการค่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โครงการค่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
           เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพจนารถ นุกูลคาม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตาก เป็นประธานเปิดโครงการค่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ซึ่งได้บูรณาการ
อ่านต่อ


นิเทศติดตามการดำเนินงานบนพื้นที่สูง นิเทศติดตามการดำเนินงานบนพื้นที่สูง
           เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา นายวิรัช ภัทรบูชา รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก พร้อมว่าที่ ร.ต.สุชาติ อนันตกาล นักวิชาการศึกษา นางนิตยา บุตรสุข นักวิชาการศึกษา เข้าพื้นที่นิเทศติ
อ่านต่อ


ประชุมสัมนาการจัดสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษา ประชุมสัมนาการจัดสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษา
           เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา นายวิรัช ภัทรบูชา รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก พร้อมนางสาวสุภาวรรณ อ่อนนุ่ม ครูอาสาสมัคร กศน. เข้าประชุมสัมนาการจัดสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระด
อ่านต่อ


แผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๗ แผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๗
           เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ เบรียะเซกู่ นักวิชาการศึกษา นายวัชระ มณีนิล ครู อาสาสมัคร กศน. เข้าร่วมประ
อ่านต่อ


การคัดเลือกผลงานดีเด่นของกลุ่ม ๕ ขุนศึก การคัดเลือกผลงานดีเด่นของกลุ่ม ๕ ขุนศึก
           เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ว่าที่ รต.ธนิต แท่งทองคำ ผูอำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก ได้รับมอบหมายจาก กลุ่ม ๕ ขุนศึก เป็นประธานคัดเลือกบุคลากร หน่วยงาน สถานศึกษา ภาคีเครือข่าย ที่จัดและสน
อ่านต่อ


มอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๗
           เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ว่าที่ รต.ธนิต แท่งทองคำ ผูอำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก ได้ประชุมมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๗ พร้อมวางแนวทางในการจัดโครงการมอบนโยบายบุคลากรทาง
อ่านต่อ


ประชุมคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา ประชุมคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา
           เมื่อที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา นายวิรัช ภัทรบูชา รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก พร้อมนางสาวสุภาวรรณ อ่อนนุ่ม ครูอาสาสมัคร กศน. นางภัทรานิษฐ์ งามวงศ์น้อย นักวิชาการศึกษา นายสุรศักดิ์ เบรีย
อ่านต่อ


ร่วมไว้อาลัยส่งศพทหารกล้า ร่วมไว้อาลัยส่งศพทหารกล้า
          เมื่อที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ร่วมไว้อาลัย ส.อ.ธราพงษ์ ตาละสา และพลทหาร สุรพันธ์ แสงท้าว ทหารกล้า ฉก.ยะลา ที่พลีชีพโดนผู้ก่อความไม่สงบลอบวางระเบิด ขณะ รปภ.เส้นทางครู ถนนสายก
อ่านต่อ


งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
           เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา นายวิรัช ภัทรบูชา รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก พร้อมบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้เข้าร่วมงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพระญานสังวร ส
อ่านต่อ


งานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ      งานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ
           เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก พร้อมผู้บริหาร กศน.อำเภอ นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้เข้าร่วมงานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ "คนสำราญ ย้อ
อ่านต่อ


ประชุมปฎิบัติการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตภาคเหนือ ประชุมปฎิบัติการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตภาคเหนือ
           เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก พร้อมผู้บริหาร กศน.อำเภอ นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้เข้าร่วมประชุมปฎิบัติการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาน
อ่านต่อ


โครงการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริฯ โครงการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริฯ
           เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้จัดประชุมโครงการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
อ่านต่อ


การประชุมคณะทำงานเครือข่ายประชาสังคมจังหวัดตาก ครั้งที่  ๔/๒๕๕๖ การประชุมคณะทำงานเครือข่ายประชาสังคมจังหวัดตาก ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖
           วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะทำงานเครือข่ายประชาสังคม จังหวัดตาก ได้ประชุมคณะทำงานเครือข่ายประชาสังคม จังหวัดตาก ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากส
อ่านต่อ


จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๖ จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๖
           เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้นายพิทักษ์ ปานเกิด พนักงานพิมพ์ ส. พร้อมนายเอกชัย บุญวัฒนะรักษ์ พนักงานขับรถห้องสมุดเคลื่อนที่ฯ
อ่านต่อ


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
           วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดตาก พร้อมด้วยนายวิรัช ภัทรบูชา รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (M
อ่านต่อ


ติดตามผลการดำเนินงาน ศศช.อำเภออุ้มผาง ติดตามผลการดำเนินงาน ศศช.อำเภออุ้มผาง
           เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดตาก พร้อมนายสุรศักดิ์ เบรียะเซกู่ นักวิชาการศึกษา เข้าพื้นที่นิเทศติดตามงานจัดการเรียนการสอนโครงการการพัฒนาเด็กแ
อ่านต่อหน้าที่ : 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|
ผู้บริหาร

ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

นายสุรพงษ์ ไชยวงศ์
ผอ. สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก

 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2009 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Google AnalyticsCheck Email Powered by J&Pservice, Tak City จำนวนผู้เข้าชม 000016954