สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
กิจกรรม กศน. จังหวัดตาก

ร่วมให้กำลังใจ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ร่วมให้กำลังใจ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
           วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก พร้อมมวลชนชาวนาเข้าไปให้กำลังใจ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.) ที่ท่านได้เล็งเห็นความเดือดร้อนความทุกข์ยา
อ่านต่อ


พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร
           วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.สุชาติ อนันตกาล นักวิชาการศึกษา พร้อมด้วยนางสาวมาลิสา กาโล นักจัดการทั่วไป นายสุรศักดิ์ เบรี
อ่านต่อ


สอบเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สอบเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
           วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ให้จัดการสอบข้อเขียนเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา ครูอาสาสมัคร กศน. ประภทพื้นที
อ่านต่อ


ประชุม N-NET ประชุม N-NET
           วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต.สุชาติ อนันตกาล นักวิชาการศึกษา พร้อมด้วยนายไพรัตน์ เครือบุญมา พนักงานพิมพ์ ส.๓ เข้าร่วมปร
อ่านต่อ


พิธีมอบประกาศนียบัตร พิธีมอบประกาศนียบัตร
           เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ผู้บริหาร กศน.อำเภอ ครู บุคคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัต
อ่านต่อ


ศึกษาประเพณี วัฒนธรรมฤาษี ศึกษาประเพณี วัฒนธรรมฤาษี
           เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ หลังเสร็จจากพิธีขอขมาโทษต่อสิ่งศักดิ์สิทธิแล้ว ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก พร้อมคณะเติมฝันปันยิ้ม (Smile Dream Club) บุคคลากรทางการศึกษา
อ่านต่อ


พิธีขอขมาโทษต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีขอขมาโทษต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์
           เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ว๋าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก พร้อมบุคคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ทำพิธีขอขมาโทษต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ในบริเ
อ่านต่อ


ประชุมชาวบ้าน ประชุมชาวบ้าน
           เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๒๐.๐๐ น. ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้เชิญชาวบ้านมอตาหลัวประชุมปรึกษาหารือ เรื่องอาคารศูนย์วัฒนธรรมกระเหรี่ยงฤาษีที่กำลังดำเนินกา
อ่านต่อ


ดูพื้นที่สร้างอาคารและตรวจสอบระบบประปา ดูพื้นที่สร้างอาคารและตรวจสอบระบบประปา
           เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก เดินทางถึง ศศช.บ้านมอตาหลัว เพื่อดูพื้นที่สร้างอาคารศูนย์วัฒนธรรมกระเหรี่ยงฤาษี จากนั้นตรวจสอบ
อ่านต่อ


แปลงสาธิตเกษตรธรรมชาติ แปลงสาธิตเกษตรธรรมชาติ
           เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ดูความคืบหน้าการดำเนินงานแปลงสาธิตเกษตรธรรมชาติ ในการลงพื้นที่ กศน.อำเภออุ้มผาง ระหว่างวันที่ ๑๐ -
อ่านต่อ


ประชุมสัมนา ประชุมสัมนา "จังหวัดปกครองตัวเอง"
           เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก มอบหมายให้ผู้บริหาร กศน.อำเภอ บุคคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมสัมนาเรื่องกา
อ่านต่อ


วิสาขบูชาโลก ประจำปี ๒๕๕๗ วิสาขบูชาโลก ประจำปี ๒๕๕๗
           เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา นางชุลีวันทน์ สายสิงห์ทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วิสาขบูชาโลก ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันท
อ่านต่อ


ประชุมปฎิบัติการแผนบูรณาการฯ ประชุมปฎิบัติการแผนบูรณาการฯ
           เมื่อวันที่ ๖ - ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ว่าที่ ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้จัดการประชุมปฎิบัติการแผนบูรณาการพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียนบนพื้นที่สูงบนฐานความรู้บริบท
อ่านต่อ


วันฉัตรมงคล ๒๕๕๗ วันฉัตรมงคล ๒๕๕๗
           เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.สุชาติ อนันตกาล นักวิชาการ ศึกษา พร้อมบุคคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก เข้าร่วม
อ่านต่อ


นิเทศสนามสอบ (จบ ม.6 ใน 8 เดือน)  นิเทศสนามสอบ (จบ ม.6 ใน 8 เดือน)
           เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก. มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ เบรียะเซกู่ นักวิชาการศึกษา นายพิทักษ์ ปานเกิด ครู นิเทศสนามสอบเทียบระ
อ่านต่อ


พระราชทานเพลิง พระราชทานเพลิง
           เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศนจังหวัดตาก นายศุภกรณ์ ศรีศักดิ์ดา ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหาร กศน. อำเภอ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ
อ่านต่อ


รดน้ำขอพร ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ รดน้ำขอพร ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ
           เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก จัดงานรดน้ำขอพรจาก ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก พร้อมด้วย ผอ.เสนอ ทองคำ ลุงทองหล่อ โฉมงาม ลุงธีรยุทธ ตันย
อ่านต่อ


สรงน้ำพระ ประจำ สำนักงาน สรงน้ำพระ ประจำ สำนักงาน
           เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้สรงน้ำพระประจำ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2557 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี
อ่านต่อ


รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการ จังหวัดตาก รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการ จังหวัดตาก
           เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้เข้าร่วมรดน้ำขอพรจากนายสุริยะ ประศาสตร์บัญฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ที่ทางจังหวัดตากจัดขึ้น ณ จวนผู้ว่ารา
อ่านต่อ


อุปสมบทหมู่เทิดพระเกียรติ อุปสมบทหมู่เทิดพระเกียรติ
           เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา นายภูมิชัย ตะพานแก้ว นายอำเภอเมืองตาก มาเป็นประธานบวชอุปสมบทหมู่ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดดอยข่อยเขาแก้ว อำเภอเมืองตาก จังหว
อ่านต่อหน้าที่ : 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|
ผู้บริหาร

ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

นายสุรพงษ์ ไชยวงศ์
ผอ. สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก

 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2009 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Google AnalyticsCheck Email Powered by J&Pservice, Tak City จำนวนผู้เข้าชม 000017885