สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
กิจกรรม กศน. จังหวัดตาก

ประชุมการจัดหาที่เรียนให้นัเรียนที่อยู่ในพื้นที่กันดารห่างไกล ประชุมการจัดหาที่เรียนให้นัเรียนที่อยู่ในพื้นที่กันดารห่างไกล
           เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ ว่าที่ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้เข้าร่วมประชุมการจัดหาที่เรียนให้นัเรียนที่อยู่ในพื้นที่กันดารห่างไกล โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ณ ห้องประชุมสำนัก
อ่านต่อ


โครงการพัฒนาคุณภาพผลงานวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ โครงการพัฒนาคุณภาพผลงานวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ
          เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๖ ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก นางนิตยา บุตรสุข นักวิชาการศึกษา ครูอาสาสมัครบนพื้นที่สูง(ครูนิเทศก์) อำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด อำเภอท่าสองยาง แ
อ่านต่อ


ผอ.กศน.ตาก เข้าเยี่ยมคาราวะ สส. ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตาก เนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๕๖ ผอ.กศน.ตาก เข้าเยี่ยมคาราวะ สส. ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตาก เนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๕๖
           เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖ ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก พร้อมว่าที่ ร.ต.สุชาติ อนันตกาล นักวิชาการศึกษา รักษาการ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอแม่ระมาด บุคลากรสำนักงาน กศน.จัง
อ่านต่อ


สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ทำพิธีไหว้พระ ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๖ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ทำพิธีไหว้พระ ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๖
           เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้จัดพิธีไหว้พระ ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ประจำสานักงาน เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตากทุกคน เนื่องในโอกาสวันขึ้
อ่านต่อ


กศน.จังหวัดตาก ร่วมจัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี ๒๕๕๕ กศน.จังหวัดตาก ร่วมจัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี ๒๕๕๕
           วันนี้ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ครู บุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้เข้าร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และเปิดงานตากสินมหาราชานุสรณ์และกาชาดจังหวัดต
อ่านต่อ


สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖
           เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ร่วมกับ กศน.อำเภอเมืองตาก ได้จัดงาน ?สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖? ณ บริเวณลานสนามหญ้า สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก โดยมีว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ กศน.
อ่านต่อ


โครงการพัฒนาบุคลากรด้านแผนงานของ กศน.จังหวัดตาก โครงการพัฒนาบุคลากรด้านแผนงานของ กศน.จังหวัดตาก
           เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านแผนงานของ กศน.จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ เพื่อให้บุคลากร กศน.จังหวัดตากร
อ่านต่อ


ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
           เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้เข้าร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ห้องโถงชั้นล่าง
อ่านต่อ


ประชุมสัมมนาวิชาการเปิดตัวโครงการยกระดับการศึกษาประชาชน ประชุมสัมมนาวิชาการเปิดตัวโครงการยกระดับการศึกษาประชาชน
           เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ว่าที่ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ผู้บริหาร กศน.อำเภอ ครู ครูอาสาสมัคร กศน. พร้อมนักศึกษาเทียบระดับ เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการเปิดต
อ่านต่อ


คัดข้อสอบ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ คัดข้อสอบ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
           ว่าที่ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ เบรียะเซกู่ นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก พร้อมด้วยนายปฏิคม ทาสุวรรณ ครู กศน.ตำบลด่านแม่ละเมา ช่วยราชกา
อ่านต่อ


พัฒนาบุคากร ด้านเว็บไซต์ รุ่นที่ ๑ พัฒนาบุคากร ด้านเว็บไซต์ รุ่นที่ ๑
           เมื่อวันที่ ๑๑-๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ นายสุรศักดิ์ เบรียะเซกู่ นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก จัดอบรมการพัฒนาเว็บไซต์แก่บุคลากร กศน.อำเภอเมืองตาก อำเภอบ้านตาก และอำเภอสามเงา เพื่อให้บุคลากร กศน.อำเ
อ่านต่อ


ตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๕ ตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๕
           เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้ให้บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๕ เพื่อตรวจเช็คสุขภาพร่างกายของบุคลากรให้มีสุขภาพท
อ่านต่อ


กศน.อำเภอสามเงา ปรัปภูมิทัศน์ กศน.อำเภอสามเงา ปรัปภูมิทัศน์
           เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา นายชนะ เปรมปรี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านตาก รักษาการผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสามเงา ครูอาสาสมัคร กศน. ครู กศน.ตำบล นักศึกษา กศน.อำเภอสามเงา กศน.อำเภอบ้านตาก ร่วมกันพั
อ่านต่อ


กศน.อำเภอเมืองตาก ปรัปภูมิทัศน์ กศน.อำเภอเมืองตาก ปรัปภูมิทัศน์
           เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา นายพจนารถ นุกูลคาม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตาก ครูอาสาสมัคร กศน. ครู กศน.ตำบล นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองตาก ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด พร้อมปรัปภูมิทัศน์รอบบริเวณ กศน
อ่านต่อ


พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มเงิน-พุ่มทอง) พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มเงิน-พุ่มทอง)
           เมื่อวันที่ ๐๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตาก นายพจนารถ นุกูลคาม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตาก ครู ครูอาสาสมัคร กศน. ครู กศน.ตำบล และบุคลากรท
อ่านต่อ


โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ ๖ (๑๙-๒๑ พ.ย. ๒๕๕๕) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ ๖ (๑๙-๒๑ พ.ย. ๒๕๕๕)
           เมื่อวันที่ ๐๒-๐๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทอง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก นางสาวรสศิริ วงษ์หลวง นักวิชาการศึกษา พร้อมคณะ ครู ครูอาสาสมัคร กศน. ครู กศน.ตำบล และบุคลากรทางการศึกษา สำนั
อ่านต่อ


กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
           เมื่อวันที่ ๐๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตาก นางสาวรสศิริ วงษ์หลวง นักวิชาการศึกษา ครูอาสาสมัคร กศน. ครูอาสาสมัครบนพื้นที่สูง ครู กศน.ตำบล แ
อ่านต่อ


พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
           เมื่อวันที่ ๐๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตาก นายพจนารถ นุกูลคาม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตาก ครู ครูอาสาสมัคร กศน. ครู กศน.ตำบล และบุคลากรท
อ่านต่อ


ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
           เมื่อวันที่ ๐๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๖.๐๐ น. ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตาก นายพจนารถ นุกูลคาม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตาก ครู ครูอาสาสมัคร กศน. ครู กศน.ตำบล และบุคลากรท
อ่านต่อ


โครงการพัฒนาคุณภาพผลงานวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ โครงการพัฒนาคุณภาพผลงานวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ
           เมื่อวันที่ ๓-๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ว่าที่ร.ต.สุชาติ อนันตกาล นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก นางนิตยา บุตรสุข นักวิชาการศึกษา ครูอาสาส
อ่านต่อหน้าที่ : 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|
ผู้บริหาร

ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก
ว่าที่ ร.ต. ธนิต แท่งทองคำ

 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2009 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Google AnalyticsCheck Email Powered by J&Pservice, Tak City จำนวนผู้เข้าชม 000010899