สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
กิจกรรม กศน. จังหวัดตาก

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการศึกษาบนพื้นที่สูง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการศึกษาบนพื้นที่สูง
          เมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการศึกษาบนพื้นที่สูง เพื่อวิเคราะห์ผล
อ่านต่อ


เวทีสัญจรประชาคมสื่อสารมวลชนในพื้นที่จังหวัดตาก ครั้งที่ ๒ เวทีสัญจรประชาคมสื่อสารมวลชนในพื้นที่จังหวัดตาก ครั้งที่ ๒
          เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มาเป็นประธานเปิดเวทีสัญจรประชาคมสื่อสารมวลชนในพื้นที่จังหวัดตาก ครั้งที่ ๒ "สร้างความสัมพันธ์และเผยแพร่บทบาทหน้าที่ข
อ่านต่อ


โครงการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ A.T.C โครงการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ A.T.C
           เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ว่าที่ร้อยตรีธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ให้เกียรติไปเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่
อ่านต่อ


โครงการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ B.T.C โครงการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ B.T.C
           เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้จัดโครงการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถทำหน้าที่ผู้ก
อ่านต่อ


หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว. ลงพื้นที่ ศศช.บ้านห้วยกระทิง หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว. ลงพื้นที่ ศศช.บ้านห้วยกระทิง
           หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว. ทีมที่ ๒๖) นำโดยนายบุตร ศรีเล็ก สำนักงานกลาง พอ.สว. พร้อมคณะชมรมออฟโรดแห่งประ
อ่านต่อ


สำรวจเส้นทางในการออกให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร สำรวจเส้นทางในการออกให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร
           เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ นายบุตร ศรีเล็ก สำนักงานกลาง พอ.สว. พร้อมคณะชมรมออฟโรดแห่งประเทศไทย คณะครู สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ออกสำรวจเส้นทางเพื่อออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในเขตท
อ่านต่อ


หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว. ลงพื้นที่ อำเภอแม่ระมาด (วันที่ ๕) หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว. ลงพื้นที่ อำเภอแม่ระมาด (วันที่ ๕)
           หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว. ทีมที่ ๒๖) นำโดยนายบุตร ศรีเล็ก สำนักงานกลาง พอ.สว. พร้อมคณะชมรมออฟโรดแห่งประ
อ่านต่อ


ติดตามการดำเนินงาน ศศช.พื้นที่อำเภอแม่ระมาด ติดตามการดำเนินงาน ศศช.พื้นที่อำเภอแม่ระมาด
           เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ ว่าที่ ร.ต.สุชาติ อนันตกาล นักวิชาการศึกษา รักษาการผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ระมาด พร้อมนายสุรศักดิ์ เบรียะเซกู่ นักวิชาการศึกษา เข้าพื้นที่นิเทศติดตามงานจัดการเรียนการสอนโคร
อ่านต่อ


หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว. ลงพื้นที่ อำเภอแม่ระมาด (วันที่ ๔) หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว. ลงพื้นที่ อำเภอแม่ระมาด (วันที่ ๔)
           หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว. ทีมที่ ๒๖) นำโดยนายบุตร ศรีเล็ก สำนักงานกลาง พอ.สว. พร้อมคณะชมรมออฟโรดแห่งประ
อ่านต่อ


สำรวจเส้นทางในการออกให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร สำรวจเส้นทางในการออกให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร
           เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ นายบุตร ศรีเล็ก สำนักงานกลาง พอ.สว. พร้อมคณะชมรมออฟโรดแห่งประเทศไทย คณะครู สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ออกสำรวจเส้นทางเพื่อออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในเขตท
อ่านต่อ


ติดตามการดำเนินงาน ศศช.พื้นที่อำเภอแม่ระมาด ติดตามการดำเนินงาน ศศช.พื้นที่อำเภอแม่ระมาด
           เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ ว่าที่ ร.ต.สุชาติ อนันตกาล นักวิชาการศึกษา รักษาการผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ระมาด พร้อมนายสุรศักดิ์ เบรียะเซกู่ นักวิชาการศึกษา เข้าพื้นที่นิเทศติดตามงานจัดการเรียนการสอนโคร
อ่านต่อ


หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว. ลงพื้นที่ อำเภอแม่ระมาด (วันที่ ๓) หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว. ลงพื้นที่ อำเภอแม่ระมาด (วันที่ ๓)
           หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว. ทีมที่ ๒๖) นำโดยนายบุตร ศรีเล็ก สำนักงานกลาง พอ.สว. พร้อมคณะชมรมออฟโรดแห่งประ
อ่านต่อ


หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว. ลงพื้นที่ อำเภอแม่ระมาด (วันที่ ๒) หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว. ลงพื้นที่ อำเภอแม่ระมาด (วันที่ ๒)
           หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว. ทีมที่ ๒๖) นำโดยนายบุตร ศรีเล็ก สำนักงานกลาง พอ.สว. พร้อมคณะชมรมออฟโรดแห่งประ
อ่านต่อ


ติดตามการดำเนินงาน ศศช.บ้านห้วยกระทิง ติดตามการดำเนินงาน ศศช.บ้านห้วยกระทิง
           เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ ว่าที่ ร.ต.สุชาติ อนันตกาล นักวิชาการศึกษา รักษาการผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ระมาด พร้อมนายสุรศักดิ์ เบรียะเซกู่ นักวิชาการศึกษา เข้าพื้นที่นิเทศติดตามงานจัดการเรียนการสอนโคร
อ่านต่อ


หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว. ลงพื้นที่ อำเภอแม่ระมาด หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว. ลงพื้นที่ อำเภอแม่ระมาด
           หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว. ทีมที่ ๒๖) นำโดยนายบุตร ศรีเล็ก สำนักงานกลาง พอ.สว. พร้อมคณะชมรมออฟโรดแห่งประ
อ่านต่อ


ติดตามการดำเนินงาน ศศช.อำเภอแม่ระมาด ติดตามการดำเนินงาน ศศช.อำเภอแม่ระมาด
           เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๖ ว่าที่ ร.ต.สุชาติ อนันตกาล นักวิชาการศึกษา รักษาการผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ระมาด พร้อมนายสุรศักดิ์ เบรียะเซกู่ นักวิชาการศึกษา เข้าพื้นที่นิเทศติดตามงานจัดการเรียนการสอนโคร
อ่านต่อ


รดน้ำขอพร สส. เนื่องในวันปีใหม่ไทย รดน้ำขอพร สส. เนื่องในวันปีใหม่ไทย
           เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๖ ว่าที่ ร.ต.สุชาติ อนันตกาล นักวิชาการศึกษา รักษาการผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ระมาด พร้อมนายสุรศักดิ์ เบรียะเซกู่ นักวิชาการศึกษา ได้เข้าร่วมรดน้ำขอพรจากนายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ ส
อ่านต่อ


อบรมชี้แจงครูที่ปรึกษาการประเมินเทียบระดับการศึกษา อบรมชี้แจงครูที่ปรึกษาการประเมินเทียบระดับการศึกษา
           เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๖ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้จัดการอบรมชี้แจงครูที่ปรึกษาการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน จบ ม.๖ ใน ๘ เดือน อย่างมีคุณภาพ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในก
อ่านต่อ


รดน้ำขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รดน้ำขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
           เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้เข้าร่วมรดน้ำขอพรจากนายสุริยะ ประศาสตร์บัญฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ที่ทางจังหวัดตากจัดขึ้น ณ จวนผู้ว่ารา
อ่านต่อ


อุปสมบทหมู่เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช(วันบวช) อุปสมบทหมู่เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช(วันบวช)
           เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันที่สองของการอุปสมบทหมู่เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๑๗ เมษายนและงานส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีไทย สรงน้ำพระเทศกาลสงกรานต์ ป
อ่านต่อหน้าที่ : 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
ผู้บริหาร

ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

นายสุรพงษ์ ไชยวงศ์
ผอ. สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก

 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2009 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Google AnalyticsCheck Email Powered by J&Pservice, Tak City จำนวนผู้เข้าชม 000005508