สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
กิจกรรม กศน. จังหวัดตาก

เยี่ยมคาราวะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๕๗ เยี่ยมคาราวะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๕๗
           เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗ ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก พร้อมนายวิรัช ภัทรบูชา รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ว่าที่ ร.ต.สุชาติ อนันตกาล นักวิชาการศึกษา บุคลา
อ่านต่อ


สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗
           เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา สำนักงาน กสน.จังหวัดตาก ได้จัดงาน " สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ " ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงาน กสน.จังหวัดตาก ในงานได้มีกิจกรรมจับฉลากของขวัญพิเศษ พร้อมจับฉลากเวียนแลกเปลี่
อ่านต่อ


ร่วมจัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี ๒๕๕๖ ร่วมจัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี ๒๕๕๖
           วันนี้ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก นายพจนารถ นุกูลคาม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตาก ครู บุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้เข้าร่วมพิธีบวง
อ่านต่อ


ติดตามการดำเนินงาน ศศช.บ้านนุลา ติดตามการดำเนินงาน ศศช.บ้านนุลา
           เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิรัช ภัทรบูชา รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก พร้อมว่าที่ ร.ต.สุชาติ อนันตกาล นักวิชาการศึกษา นายเทวัญ ไพศาลธรรมโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขะเน
อ่านต่อ


กศน.อำเภอแม่ระมาด เปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ กศน.อำเภอแม่ระมาด เปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
           เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา นายวิรัช ภัทรบูชา รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก พร้อมว่าที่ ร.ต.สุชาติ อนันตกาล นักวิชาการศึกษา นายสุรศักดิ์ เบรียะเซกู่ นักวิชาการศึกษา นายวสีนต์ บัวเง
อ่านต่อ


เสด็จเยี่ยม โรงเรียน ตชด.ตีนดอย เสด็จเยี่ยม โรงเรียน ตชด.ตีนดอย
           เมื่อวันพุทธที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๑๐ นาที สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเยี่ยม โรงเรียน ตชด.ตีนดอย ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยมีว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ
อ่านต่อ


เสด็จเยี่ยม ศศช.บ้านขะแนจื้อคี เสด็จเยี่ยม ศศช.บ้านขะแนจื้อคี
           เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๑๐ นาที สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเยี่ยม ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านขะแนจื้อคี ตามพระราชดำริฯ หมู่ที่ ๑ ตำ
อ่านต่อ


 เสด็จเยี่ยม โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม เสด็จเยี่ยม โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม
           เมื่อวันจันทร์ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๑๐ นาที สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเปิดอาคารพระราชทาน โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยมีว่าที่ ร.ต.ธ
อ่านต่อ


การนำสื่อสาธารณะมาใช้และพัฒนาเป็นสื่อการเรียนการสอน การนำสื่อสาธารณะมาใช้และพัฒนาเป็นสื่อการเรียนการสอน
           วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้นางจิตติมา กันทะวงษ์ ผู้จัดการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัดตาก พร้อมนายสุรศักดิ์ เบรียะเซกู่ นักวิชาการศึ
อ่านต่อ


พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มเงิน-พุ่มทอง) พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มเงิน-พุ่มทอง)
           เมื่อวันที่ ๐๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตาก นายพจนารถ นุกูลคาม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตาก ครู ครูอาสาสมัคร กศน. ครู กศน.ตำบล และบุคลากรท
อ่านต่อ


พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
           วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตาก นายพจนารถ นุกูลคาม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตาก ครู ครูอาสาสมัคร กศน. ครู กศน.ตำบล และบุคลากรทางการศ
อ่านต่อ


เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
           เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา สำนักงานกสน.จังหวัดตาก ได้จัดการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน พร้อมร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี มีความซื
อ่านต่อ


เทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กศน.) เทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กศน.)
          เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้จัดการสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จบ ม.6 ใน 8 เดือน) ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (สำนักงาน ก
อ่านต่อ


มอบประกาศนียบัตร ภาษาจีน มอบประกาศนียบัตร ภาษาจีน
           เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้มอบประกาศนียบัตร ผู้จบหลักสูตรภาษาจีน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จากท
อ่านต่อ


ประชุมสรุป กำหนดการเสด็จพระราชดำเนิน ในพื้นที่จังหวัดตาก ประชุมสรุป กำหนดการเสด็จพระราชดำเนิน ในพื้นที่จังหวัดตาก
           เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก พร้อมด้วยนายวีระพงษ์ นนทะคุณ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าสองยาง นางสาววิชชุดา ศรีกรีน ผู้อำนวยการ กศน
อ่านต่อ


สำนักงานราชองครักษ์ ตรวจพื้นที่รับเสด็จฯ สำนักงานราชองครักษ์ ตรวจพื้นที่รับเสด็จฯ
           เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา กศน.จังหวัดตาก ได้ต้อนรับ พล.ร.ต.สรชัช บุญญนวฤทธิ์ ร.น.สำนักงานราชองครักษ์ประจำ นายชัชวาลย์ นัยเรืองรุ่ง รองผู้อำนวยการ สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
อ่านต่อ


ประชุมปฏิบัติการเพื่อชี้แจงและวางแผนการจัดเก็บข้อมูลอัตราการรู้หนังสือประชากรไทยวัยแรงงาน ประชุมปฏิบัติการเพื่อชี้แจงและวางแผนการจัดเก็บข้อมูลอัตราการรู้หนังสือประชากรไทยวัยแรงงาน
           ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้นายไพรัตน์ เครือบุญมา พนักงานพิมพ์ ส ๓ พร้อมนายสุรศักดิ์ เบรียะเซกู่ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมโครงการสำรวจข้อมูลเพื่อรองรับกา
อ่านต่อ


เทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จบ ม.6 ใน 8 เดือน) ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จบ ม.6 ใน 8 เดือน) ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
          วันที่ ๒๓-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้จัดการสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จบ ม.6 ใน 8 เดือน) ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อพัฒนาความรู้ ความคิด การเรียนร
อ่านต่อ


โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
           วันที่ ๒๐-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของสำนักงาน กศน.จัง
อ่านต่อ


ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวง ๒๕๕๖ ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวง ๒๕๕๖
           เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก และกศน.อำเภอเมืองตาก ได้เข้าร่วมขบวนแห่ การจัดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ พันดวง ที่จังหวัดตากจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
อ่านต่อหน้าที่ : 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|
ผู้บริหาร

ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

นายสุรพงษ์ ไชยวงศ์
ผอ. สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก

 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2009 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Google AnalyticsCheck Email Powered by J&Pservice, Tak City จำนวนผู้เข้าชม 000008741