สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
กิจกรรม กศน. จังหวัดตาก

เวทีประชุมพัฒนายุทธศาสตร์และประเด็นการนำเสนอข่าวของสื่อสาธารณะ Thai PBS เวทีประชุมพัฒนายุทธศาสตร์และประเด็นการนำเสนอข่าวของสื่อสาธารณะ Thai PBS
           เมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้ส่งบุุคลากรเข้าร่วมเวทีประชุมพัฒนายุทธศาสตร์ และประเด็นการนำเสนอข่าวของสื่อสาธารณะ Thai PBS ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเ
อ่านต่อ


โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
           เมื่อวันที่ ๙-๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ว่าที่ ร.ต.สุชาติ อนันตกาล นักวิชาการศึกษา รักษาการผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ระมาด ครู ครูอาสาสมัคร
อ่านต่อ


ตรวจข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕ ตรวจข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕
           เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ว่าที่ร.ต.สุชาติ อนันตกาล นักวิชาการศึกษา รักษาการผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ระมาด พร้อมนางสาวรสศิริ วงษ์หลวง นักวิชาการศึกษา นางนิตยา บุตรสุข นักวิชาการศึกษา นายสุร
อ่านต่อ


อบรมเชิงปฎิบัติการติดตามสภาพอากาศ อบรมเชิงปฎิบัติการติดตามสภาพอากาศ
           เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการติดตามสภาพอากาศด้วยระบบภูมิสารสนเทศบนอินเตอร์เนท เพื่อยกระดับศักยภาพในการติดตามแนวโน้มของภัยพิบัติ
อ่านต่อ


ทบทวนการปฎิบัติงานในภาระหน้าที่ในแตละงาน ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ทบทวนการปฎิบัติงานในภาระหน้าที่ในแตละงาน ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๕
           เมื่อวันที่ ๓-๔ กันยายน ๒๕๕๕ ว่าที่ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้นำครู บุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ประชุมทบทวนการปฎิบัติงานในภาระหน้าที่ในแต่ละงาน ตั้งแต่ต้
อ่านต่อ


ประชุมบุคลากร เพื่อชี้แจงนโยบาย และแนวทางการดำเนินงาน ๒๕๕๖ ประชุมบุคลากร เพื่อชี้แจงนโยบาย และแนวทางการดำเนินงาน ๒๕๕๖
           เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้จัดการประชุมบุคลากร เพื่อชี้แจงนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอ
อ่านต่อ


กศน.ตากสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๕ กศน.ตากสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๕
           เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา "กศน.ตากสัมพันธ์" ประจำปี ๒๕๕๕ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ข้าราชการคร
อ่านต่อ


WOW สูตรลับ...ปรับชีวิต. WOW สูตรลับ...ปรับชีวิต.
           เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ วันที่ ๓ ของการอบรมฯ ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ผู้บริหาร กศน.อำเภอ ครู ครูอาสาสมัคร กศน. ครู กศน.ต
อ่านต่อ


เลี้ยงส่งผู้บริหาร กศน.อำเภอ เลี้ยงส่งผู้บริหาร กศน.อำเภอ
           เวลา ๑๘.๐๐ น. วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๕ ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก พร้อมผู้บริหาร กศน.อำเภอ ครู ครูอาสาสมัคร กศน. ครู กศน.ตำบล บุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัด
อ่านต่อ


อบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประเมินคุณภาพ (วันที่ ๒) อบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประเมินคุณภาพ (วันที่ ๒)
           เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๕ วันที่ ๒ ของการอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประเมินคุณภาพ มีกิจกรรมดังนี้ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนรับเอกสาร เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. เรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลในแบบ
อ่านต่อ


อบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประเมินคุณภาพ อบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประเมินคุณภาพ
           เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๕ ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขาณุวรล
อ่านต่อ


จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๕ จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๕
           เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ไปเป็นประธาน โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนบ้าน
อ่านต่อ


ประชุมสัมมนาเพิ่มศักยภาพวิทยากรแกนนำด้านเกษตรธรรมชาติ ประชุมสัมมนาเพิ่มศักยภาพวิทยากรแกนนำด้านเกษตรธรรมชาติ
           เมื่อวันที่ ๑๘-๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก พร้อมนางวชิรญาณ์ นิลวรรณ ครูนิเทศกลุ่มบ้านคอโซทะ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพ
อ่านต่อ


ติดตามการดำเนินงาน ศศช.อำเภออุ้มผาง ติดตามการดำเนินงาน ศศช.อำเภออุ้มผาง
           เมื่อวันที่ ๑๓-๑๕ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา นายไพฑูรย์ บัวสนิท รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก รักษาการผู้อำนวยการ กศน.อำเภออุ้มผาง ว่าที่ ร.ต.สุชาติ อนันตกาล นักวิชาการศึกษา รักษาการผู้อำนวยการ
อ่านต่อ


การประชุมวิชาการการพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชน ตามพระราชดำริฯ การประชุมวิชาการการพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชน ตามพระราชดำริฯ
           เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้ส่งนางนิตยา บุตรสุข นักวิชาการศึกษา ผู้รับผิดชอบงานโครงการพระราชดำริ พร้อมครู และสมาชิกกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ บ้านตะโต๊ะโกร บ้านกามา
อ่านต่อ


ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดแพร่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดแพร่
           เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต. ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก พร้อมนายพจนารถ นุกูลคาม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตาก ครูอาสาสมัคร กศน. ครู กศน.ตำบล จำนวน ๑๐ คน
อ่านต่อ


ติดตามการดำเนินงาน กพด. ศศช.บ้านผากะเจ้อ ติดตามการดำเนินงาน กพด. ศศช.บ้านผากะเจ้อ
           เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต. ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก พร้อมนายสุรศักดิ์ เบรียะเซกู่ นักวิชาการศึกษา ได้เข้าพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการการพัฒนาเด็ก
อ่านต่อ


นิเทศสนามสอบวิทยาลัยการอาชีพแม่สอด นิเทศสนามสอบวิทยาลัยการอาชีพแม่สอด
           เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก พร้อมนายสุรศักดิ์ เบรียะเซกู่ นักวิชาการศึกษา ได้ออกนิเทศสนามสอบปลายภาคหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้น
อ่านต่อ


นิเทศสนามสอบเรือนจำอำเภอแม่สอด นิเทศสนามสอบเรือนจำอำเภอแม่สอด
           เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก พร้อมนายสุรศักดิ์ เบรียะเซกู่ นักวิชาการศึกษา ได้ออกนิเทศสนามสอบปลายภาคหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้น
อ่านต่อ


ประชุมกลุ่มอาชีพ โครงการตามพระราชดำริ ประชุมกลุ่มอาชีพ โครงการตามพระราชดำริ
           เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก นายไพฑูรย์ บัวสนิท รก.กศน.อำเภออุ้มผาง นายวีระพงษ์ นนทะคุณ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าสองยาง ว่าที่ ร.
อ่านต่อหน้าที่ : 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|
ผู้บริหาร

ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก
ว่าที่ ร.ต. ธนิต แท่งทองคำ

 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2009 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Google AnalyticsCheck Email Powered by J&Pservice, Tak City จำนวนผู้เข้าชม 000010882