สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
กิจกรรม กศน. จังหวัดตาก

ตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๕ ตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๕
           เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้ให้บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๕ เพื่อตรวจเช็คสุขภาพร่างกายของบุคลากรให้มีสุขภาพท
อ่านต่อ


กศน.อำเภอสามเงา ปรัปภูมิทัศน์ กศน.อำเภอสามเงา ปรัปภูมิทัศน์
           เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา นายชนะ เปรมปรี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านตาก รักษาการผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสามเงา ครูอาสาสมัคร กศน. ครู กศน.ตำบล นักศึกษา กศน.อำเภอสามเงา กศน.อำเภอบ้านตาก ร่วมกันพั
อ่านต่อ


กศน.อำเภอเมืองตาก ปรัปภูมิทัศน์ กศน.อำเภอเมืองตาก ปรัปภูมิทัศน์
           เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา นายพจนารถ นุกูลคาม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตาก ครูอาสาสมัคร กศน. ครู กศน.ตำบล นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองตาก ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด พร้อมปรัปภูมิทัศน์รอบบริเวณ กศน
อ่านต่อ


พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มเงิน-พุ่มทอง) พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มเงิน-พุ่มทอง)
           เมื่อวันที่ ๐๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตาก นายพจนารถ นุกูลคาม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตาก ครู ครูอาสาสมัคร กศน. ครู กศน.ตำบล และบุคลากรท
อ่านต่อ


โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ ๖ (๑๙-๒๑ พ.ย. ๒๕๕๕) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ ๖ (๑๙-๒๑ พ.ย. ๒๕๕๕)
           เมื่อวันที่ ๐๒-๐๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทอง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก นางสาวรสศิริ วงษ์หลวง นักวิชาการศึกษา พร้อมคณะ ครู ครูอาสาสมัคร กศน. ครู กศน.ตำบล และบุคลากรทางการศึกษา สำนั
อ่านต่อ


กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
           เมื่อวันที่ ๐๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตาก นางสาวรสศิริ วงษ์หลวง นักวิชาการศึกษา ครูอาสาสมัคร กศน. ครูอาสาสมัครบนพื้นที่สูง ครู กศน.ตำบล แ
อ่านต่อ


พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
           เมื่อวันที่ ๐๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตาก นายพจนารถ นุกูลคาม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตาก ครู ครูอาสาสมัคร กศน. ครู กศน.ตำบล และบุคลากรท
อ่านต่อ


ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
           เมื่อวันที่ ๐๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๖.๐๐ น. ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตาก นายพจนารถ นุกูลคาม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตาก ครู ครูอาสาสมัคร กศน. ครู กศน.ตำบล และบุคลากรท
อ่านต่อ


โครงการพัฒนาคุณภาพผลงานวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ โครงการพัฒนาคุณภาพผลงานวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ
           เมื่อวันที่ ๓-๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ว่าที่ร.ต.สุชาติ อนันตกาล นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก นางนิตยา บุตรสุข นักวิชาการศึกษา ครูอาสาส
อ่านต่อ


โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ ๕ (๓๐ พ.ย. - ๐๒ ธ.๕. ๒๕๕๕) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ ๕ (๓๐ พ.ย. - ๐๒ ธ.๕. ๒๕๕๕)
           เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๐๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทอง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก นางสาวรสศิริ วงษ์หลวง นักวิชาการศึกษา พร้อมคณะ ครู ครูอาสาสมัคร กศน. ครู กศน.ตำบล และบุคลากรทางก
อ่านต่อ


ลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง
           เมื่อวันที่ ๒๔-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา นายพจนารถ นุกูลคาม ผู้อำวยการ กศน.อำเภอเมืองตาก ว่าที่ร.ต.สุชาติ อนันตกาล นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก พร้อมคณะครู และบุคคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม
อ่านต่อ


ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวง ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวง
           เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก และกศน.อำเภอเมืองตาก ได้เข้าร่วมขบวนแห่ การจัดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ พันดวง ที่จังหวัดตากจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๔?๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
อ่านต่อ


โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ ๔ (๑๙-๒๑ พ.ย. ๒๕๕๕) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ ๔ (๑๙-๒๑ พ.ย. ๒๕๕๕)
           เมื่อวันที่ ๑๙-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทอง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก นางสาวรสศิริ วงษ์หลวง นักวิชาการศึกษา พร้อมคณะ ครู ครูอาสาสมัคร กศน. ครูอาสาสมัครบนพื้นที่สูง ครู กศน.ตำบ
อ่านต่อ


โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ ๓ (๑๖-๑๘ พ.ย. ๒๕๕๕) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ ๓ (๑๖-๑๘ พ.ย. ๒๕๕๕)
           เมื่อวันที่ ๑๖-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทอง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก นางสาวรสศิริ วงษ์หลวง นักวิชาการศึกษา พร้อมคณะ ครู ครูอาสาสมัคร กศน. ครูอาสาสมัครบนพื้นที่สูง ครู กศน.ตำบ
อ่านต่อ


เลขาธิการ กศน.มอบนโยบายจุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปี 2556 เลขาธิการ กศน.มอบนโยบายจุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปี 2556
          วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 สำนักงาน กศน.จังหวัดตากได้รับเกียรติจากนายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. มอบนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เลขาธิการ กศน. กล่าวเน้นเรื่องการเปิดโอกาสให้คน
อ่านต่อ


โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ ๒ (๒๗ ต.ค. ๒๕๕๕) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ ๒ (๒๗ ต.ค. ๒๕๕๕)
           วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ (วันที่ ๓ ของโครงการ) นางสาวรสศิริ วงษ์หลวง นักวิชาการศึกษา พร้อมคณะ ครู ครูอาสาสมัคร กศน. ครูอาสาสมัครบนพื้นที่สูง ครู กศน.ตำบล และบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอท่าสองยาง เข้าร่ว
อ่านต่อ


โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ ๒ (๒๖ ต.ค. ๒๕๕๕) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ ๒ (๒๖ ต.ค. ๒๕๕๕)
           วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ (วันที่ ๒ ของโครงการ) นางสาวรสศิริ วงษ์หลวง นักวิชาการศึกษา พร้อมคณะ ครู ครูอาสาสมัคร กศน. ครูอาสาสมัครบนพื้นที่สูง ครู กศน.ตำบล และบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอท่าสองยาง เข้าร่ว
อ่านต่อ


โครงการอบรมวิถีสุขภาพ การชำระล้างบำบัด โครงการอบรมวิถีสุขภาพ การชำระล้างบำบัด
           วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ (วันที่ ๑ ของโครงการ)ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ผู้บริหาร กศน.อำเภอ ครู ครูอาสาสมัคร กศน.ครูอาสาสมัครบนพื้นที่สูง ครู กศน.ตำบล และบุคลากรทางก
อ่านต่อ


โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ ๒(๒๕ ต.ค. ๒๕๕๕) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ ๒(๒๕ ต.ค. ๒๕๕๕)
          วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ นางสาวรสศิริ วงษ์หลวง นักวิชาการศึกษา พร้อมคณะ ครู ครูอาสาสมัคร กศน. ครูอาสาสมัครบนพื้นที่สูง ครู กศน.ตำบล และบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอท่าสองยาง เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุค
อ่านต่อ


วันปิยะมหาราช ๒๕๕๕ วันปิยะมหาราช ๒๕๕๕
           เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.สุชาติ อนันตกาล นักวิชาการศึกษา รักษาการผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ระมาด ครู ครูอาสาสมัคร กศน. ครู กศน.ตำบล และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก
อ่านต่อหน้าที่ : 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|
ผู้บริหาร

ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก
ว่าที่ ร.ต. ธนิต แท่งทองคำ

 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2009 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Google AnalyticsCheck Email Powered by J&Pservice, Tak City จำนวนผู้เข้าชม 000003333