สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
กิจกรรม กศน. จังหวัดตาก

กศน.อำเภอสามเงา ประเมินสถานศึกษาพอเพียง กศน.อำเภอสามเงา ประเมินสถานศึกษาพอเพียง
           เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) สำนักงาน กศน. นำโดยนายวิชรัช บุณโยประการ ผู้
อ่านต่อ


ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-NET) ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-NET)
           เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.สุชาติ อนันตกาล นักวิชาการศึกษา พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ เบรียะเซกู่ นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ออกนิเทศการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด
อ่านต่อ


เปิดศูนย์อาเซี่ยนศึกษา ภาคเหนือ เปิดศูนย์อาเซี่ยนศึกษา ภาคเหนือ
           เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้เข้าร่วมเปิดโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมตามนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถ
อ่านต่อ


ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
           วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๑๗ (นายวัชรินทร์ จำปี) เข้าประชุมติดตามการดำเนินงานตรวจราชการกรณีปกติ และการตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรั
อ่านต่อ


ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
           วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๑๗ (นายวัชรินทร์ จำปี) เข้าประชุมติดตามการดำเนินงานตรวจราชการกรณีปกติ และการตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรั
อ่านต่อ


มหกรรม กศน.เกมส์ ภาคเหนือ ๒๕๕๖ มหกรรม กศน.เกมส์ ภาคเหนือ ๒๕๕๖
           เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ผู้บริหาร กศน.อำเภอ ครู พร้อมตัวแทนนักกีฬาฟุตบอล เซปัคตระกร้อ และกรีฑา เข้าร่วมแข่งขันกีฬา มหกร
อ่านต่อ


วันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๖ วันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๖
           เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา นายวีรพงษ์ นนทะคุณ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าสองยาง ครู บุคลากร กศน.อำเภอท่าสองยาง เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระรา
อ่านต่อ


พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยมงคล
           เย็นวันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ผู้บริหาร กศน.อำเภอ ครู บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรม
อ่านต่อ


ลงนามถวายพระและพิธีถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระและพิธีถวายพระพรชัยมงคล
           เช้าวันจันทร์ ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ผู้บริหาร กศน.อำเภอ ครู บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบ
อ่านต่อ


ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
           เช้าวันจันทร์ ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ผู้บริหาร กศน.อำเภอ ครู บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบ
อ่านต่อ


ลูกเสือวิลามัญ กศน.อำเภอเมืองตาก ลูกเสือวิลามัญ กศน.อำเภอเมืองตาก
           เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. กศน.อำเภอเมืองตาก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ?๑๒ สิงหา
อ่านต่อ


การประชุมสัมนา กพด. ๒๕๕๖ การประชุมสัมนา กพด. ๒๕๕๖
           เมื่อวันที่ ๘ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก ได้จัดการประชุมสัมนา การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในศูนย์การเรียนชุมช
อ่านต่อ


มหกรรมเสมาสู่ประชาคมอาเชียน มหกรรมเสมาสู่ประชาคมอาเชียน
           เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา วิทยาลัยชุมชนตาก ร่วมกับ สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก พร้อมเครือข่ายหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดตากประกอบด้วย เทศบาลเมืองตาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตากเขต ๑ มหาวิทยาล
อ่านต่อ


โครงการประชุมชี้แจงหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับประถมศึกษาฯ โครงการประชุมชี้แจงหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับประถมศึกษาฯ
           เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายประยุทธ หลักคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (กศน.) ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการประชุมชี้แจงหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับปร
อ่านต่อ


ทดสอบเทียบระดับการศึกษา จบ ม.6 ใน 8 เดือน ทดสอบเทียบระดับการศึกษา จบ ม.6 ใน 8 เดือน
           เมื่อวันที่ ๓-๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้จัดการเทียบระดับการศึกษา จบ ม.6 ใน 8 เดือน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เพื่อพัฒนาความรู้ ความคิด การเรียนรู้ การทำงานแบบบูรณาการ ให้ประชาชนในเขตชุมชน และโ
อ่านต่อ


การแข่งขัน การแข่งขัน "กศน.เกน.เกมส์" กลุ่ม ๕ ขุนศึก
           เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรพงษ์ จำจด รองเลขาธิการ กศน. ให้เกียรติไปเป็นประธานเปิดการแข่งขัน กีฬา กศน.เกมส์ ?กลุ่ม ห้าขุนศึก? ณ สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย สุโขทัย อุตรดิ
อ่านต่อ


ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (จบ ม.6 ใน 8 เดือน) ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (จบ ม.6 ใน 8 เดือน)
           เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (จบ ม.6 ใน 8 เดือน) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เพื่อตรวจสอบประเมินผลว่าการจัดการศึกษาที่เป็นการให้บริการสาธารณ
อ่านต่อ


โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการบริหารงาน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการบริหารงาน
           เมื่อวันที่ ๑๗-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ร.ต.ธนิต แท่งทอง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการบริหารงาน เพื่อบุคลากร กศน.จังหวัดตาก ทุกประเภท
อ่านต่อ


โครงการแข่งขันกีฬา กศน.อำเภอเมืองตากเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๖ โครงการแข่งขันกีฬา กศน.อำเภอเมืองตากเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๖
           เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายศิริชัย เทียนทอง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก ในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอเมืองตาก ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬ
อ่านต่อ


โครงการอบรมลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอสามเงา โครงการอบรมลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอสามเงา
           เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นางสนธยา กันทวงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก รักษาการในตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เกียรติมาเป็นประธานการเปิดโครงการอบรมลูกเสือวิสา
อ่านต่อหน้าที่ : 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|
ผู้บริหาร

ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

นายสุรพงษ์ ไชยวงศ์
ผอ. สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก

 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2009 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Google AnalyticsCheck Email Powered by J&Pservice, Tak City จำนวนผู้เข้าชม 000019817