สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
กิจกรรม กศน. จังหวัดตาก

ทดสอบเทียบระดับการศึกษา จบ ม.6 ใน 8 เดือน ทดสอบเทียบระดับการศึกษา จบ ม.6 ใน 8 เดือน
           เมื่อวันที่ ๓-๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้จัดการเทียบระดับการศึกษา จบ ม.6 ใน 8 เดือน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เพื่อพัฒนาความรู้ ความคิด การเรียนรู้ การทำงานแบบบูรณาการ ให้ประชาชนในเขตชุมชน และโ
อ่านต่อ


การแข่งขัน การแข่งขัน "กศน.เกน.เกมส์" กลุ่ม ๕ ขุนศึก
           เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรพงษ์ จำจด รองเลขาธิการ กศน. ให้เกียรติไปเป็นประธานเปิดการแข่งขัน กีฬา กศน.เกมส์ ?กลุ่ม ห้าขุนศึก? ณ สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย สุโขทัย อุตรดิ
อ่านต่อ


ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (จบ ม.6 ใน 8 เดือน) ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (จบ ม.6 ใน 8 เดือน)
           เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (จบ ม.6 ใน 8 เดือน) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เพื่อตรวจสอบประเมินผลว่าการจัดการศึกษาที่เป็นการให้บริการสาธารณ
อ่านต่อ


โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการบริหารงาน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการบริหารงาน
           เมื่อวันที่ ๑๗-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ร.ต.ธนิต แท่งทอง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการบริหารงาน เพื่อบุคลากร กศน.จังหวัดตาก ทุกประเภท
อ่านต่อ


โครงการแข่งขันกีฬา กศน.อำเภอเมืองตากเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๖ โครงการแข่งขันกีฬา กศน.อำเภอเมืองตากเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๖
           เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายศิริชัย เทียนทอง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก ในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอเมืองตาก ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬ
อ่านต่อ


โครงการอบรมลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอสามเงา โครงการอบรมลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอสามเงา
           เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นางสนธยา กันทวงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก รักษาการในตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เกียรติมาเป็นประธานการเปิดโครงการอบรมลูกเสือวิสา
อ่านต่อ


วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
           เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา 08.30 น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมีส่วนราชการร่วมพิธีวางพวงมาลา สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นพระราช โอร
อ่านต่อ


พัฒนาบุคากรด้านการรายงานข้อมูลสารสนเทศ พัฒนาบุคากรด้านการรายงานข้อมูลสารสนเทศ
           เมื่อวันที่ ๘ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้จัดอบรมพัฒนาบุคากรด้านการรายงานข้อมูลสารสนเทศแก่บุคลากรในสังกัด เพื่อให้บุคลากรมีความตระหนักถ
อ่านต่อ


โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ
           เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวัชระ มณีนิล กลุ่มงานการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยนางสาวมนต์นภา จ่อนดี ครู กศน.ตำบลโป่งแดง ดำเนินการเปิดกลุ่มโครงการเศรษฐกิจ พ
อ่านต่อ


โครงการค่ายเยาวชนเพื่อประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง โครงการค่ายเยาวชนเพื่อประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง
           เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.วุฒิ วรรคาวิสันต์ ประธาน กกต.จังหวัดตาก ให้เกียรติไปเป็นประธานในการเปิดโครงการค่ายเยาวชนเพื่อประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเยาวชนอายุระหว
อ่านต่อ


มอบนโยบาย ครูพื้นที่พักพิงฯ มอบนโยบาย ครูพื้นที่พักพิงฯ
           เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ว่าที่ รต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก มอบนโยบายในการดำเนินงานในการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ แก่บุคลากร ครูศูนย์อพยพผู้หนีภัยจากการสู้รบจา
อ่านต่อ


วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดตาก วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดตาก
           เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ปลัดจังหวัดตาก ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ให้เกียรติไปเป็นประธานวันสถาปนาลูกเสือคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬาโรงเรียนต
อ่านต่อ


โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ
           เมื่อ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายพจนารถ นุกูลคาม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตาก มอบหมายให้นายวัชระ มณีนิล กลุ่มงานการศึกษาตามอัธยาศัยฯ พร้อมด้วยนางสาวมนต์นภา จ่อนดี ครู กศน.ตำบลโป่งแดง นิเทศงาน กศ
อ่านต่อ


โครงการส่งเสริมความรู้ในการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๖ โครงการส่งเสริมความรู้ในการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๖
           เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. กศน.อำเภอเมืองตาก ได้จัดโครงการส่งเสริมความรู้ในการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๖ (๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให
อ่านต่อ


การจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
           เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ กศน.ตำบลป่ามะม่วง ได้ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฎาน ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ อาคารอเนกประสงค์บ
อ่านต่อ


การนิเทศกิจกรรมการดำเนินงานตามนโยบายสำนักงาน กศน. ๘ นโยบาย การนิเทศกิจกรรมการดำเนินงานตามนโยบายสำนักงาน กศน. ๘ นโยบาย
           เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ นายวัชระ มณีนิล กลุ่มงานการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคีเครือข่าย และกิจการพิเศษ กศน.อำเภอเมืองตาก ได้ดำเนินการนิเทศติดตามงานตามนโยบายของสำนักงาน กศน. ๘ นโยบาย ณ กศน.ตำบลวังประจบ
อ่านต่อ


โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ
           เมื่อวันที่ ๑๕-๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา นายนายศิวัช ฟูบินทร์ ปลัดออวุโส อำเภอแม่ระมาด ได้มาเป็นประธานมอบทุนการศึกษา ในโครงการมอบทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเด็กสวาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูง ให้นักเ
อ่านต่อ


พิธีไหว้ครู ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ พิธีไหว้ครู ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
           เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ นายวัชระ มณีนิล กลุ่มงาน กศ.ตามอัธยาศัยฯ และนางอุ่นเรือน จันทร์สายทอง กลุ่มงานทะเบียน/วัดผล ผู้แทนจาก กศน.อำเภอเมืองตาก ได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครูและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เรือน
อ่านต่อ


อบรมอาชีพเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เดคูพาจ อบรมอาชีพเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เดคูพาจ
           เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้เเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยเทคนิคเดคูพาจ เพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณธ์ชุมชนให้สามารถแข่งขันได้ทางก
อ่านต่อ


โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
           ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ เบรียะเซกู่ นักวิชาการศึกษา นางภัทร่นิษฐ์ งามวงศ์น้อย นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการ
อ่านต่อหน้าที่ : 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|
ผู้บริหาร

ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

นายสุรพงษ์ ไชยวงศ์
ผอ. สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก

 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2009 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Google AnalyticsCheck Email Powered by J&Pservice, Tak City จำนวนผู้เข้าชม 000016809