สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
กิจกรรม กศน. จังหวัดตาก

กศน.ตากสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๕ กศน.ตากสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๕
           เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา "กศน.ตากสัมพันธ์" ประจำปี ๒๕๕๕ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ข้าราชการคร
อ่านต่อ


WOW สูตรลับ...ปรับชีวิต. WOW สูตรลับ...ปรับชีวิต.
           เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ วันที่ ๓ ของการอบรมฯ ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ผู้บริหาร กศน.อำเภอ ครู ครูอาสาสมัคร กศน. ครู กศน.ต
อ่านต่อ


เลี้ยงส่งผู้บริหาร กศน.อำเภอ เลี้ยงส่งผู้บริหาร กศน.อำเภอ
           เวลา ๑๘.๐๐ น. วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๕ ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก พร้อมผู้บริหาร กศน.อำเภอ ครู ครูอาสาสมัคร กศน. ครู กศน.ตำบล บุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัด
อ่านต่อ


อบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประเมินคุณภาพ (วันที่ ๒) อบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประเมินคุณภาพ (วันที่ ๒)
           เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๕ วันที่ ๒ ของการอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประเมินคุณภาพ มีกิจกรรมดังนี้ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนรับเอกสาร เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. เรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลในแบบ
อ่านต่อ


อบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประเมินคุณภาพ อบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประเมินคุณภาพ
           เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๕ ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขาณุวรล
อ่านต่อ


จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๕ จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๕
           เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ไปเป็นประธาน โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนบ้าน
อ่านต่อ


ประชุมสัมมนาเพิ่มศักยภาพวิทยากรแกนนำด้านเกษตรธรรมชาติ ประชุมสัมมนาเพิ่มศักยภาพวิทยากรแกนนำด้านเกษตรธรรมชาติ
           เมื่อวันที่ ๑๘-๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก พร้อมนางวชิรญาณ์ นิลวรรณ ครูนิเทศกลุ่มบ้านคอโซทะ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพ
อ่านต่อ


ติดตามการดำเนินงาน ศศช.อำเภออุ้มผาง ติดตามการดำเนินงาน ศศช.อำเภออุ้มผาง
           เมื่อวันที่ ๑๓-๑๕ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา นายไพฑูรย์ บัวสนิท รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก รักษาการผู้อำนวยการ กศน.อำเภออุ้มผาง ว่าที่ ร.ต.สุชาติ อนันตกาล นักวิชาการศึกษา รักษาการผู้อำนวยการ
อ่านต่อ


การประชุมวิชาการการพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชน ตามพระราชดำริฯ การประชุมวิชาการการพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชน ตามพระราชดำริฯ
           เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้ส่งนางนิตยา บุตรสุข นักวิชาการศึกษา ผู้รับผิดชอบงานโครงการพระราชดำริ พร้อมครู และสมาชิกกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ บ้านตะโต๊ะโกร บ้านกามา
อ่านต่อ


ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดแพร่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดแพร่
           เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต. ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก พร้อมนายพจนารถ นุกูลคาม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตาก ครูอาสาสมัคร กศน. ครู กศน.ตำบล จำนวน ๑๐ คน
อ่านต่อ


ติดตามการดำเนินงาน กพด. ศศช.บ้านผากะเจ้อ ติดตามการดำเนินงาน กพด. ศศช.บ้านผากะเจ้อ
           เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต. ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก พร้อมนายสุรศักดิ์ เบรียะเซกู่ นักวิชาการศึกษา ได้เข้าพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการการพัฒนาเด็ก
อ่านต่อ


นิเทศสนามสอบวิทยาลัยการอาชีพแม่สอด นิเทศสนามสอบวิทยาลัยการอาชีพแม่สอด
           เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก พร้อมนายสุรศักดิ์ เบรียะเซกู่ นักวิชาการศึกษา ได้ออกนิเทศสนามสอบปลายภาคหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้น
อ่านต่อ


นิเทศสนามสอบเรือนจำอำเภอแม่สอด นิเทศสนามสอบเรือนจำอำเภอแม่สอด
           เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก พร้อมนายสุรศักดิ์ เบรียะเซกู่ นักวิชาการศึกษา ได้ออกนิเทศสนามสอบปลายภาคหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้น
อ่านต่อ


ประชุมกลุ่มอาชีพ โครงการตามพระราชดำริ ประชุมกลุ่มอาชีพ โครงการตามพระราชดำริ
           เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก นายไพฑูรย์ บัวสนิท รก.กศน.อำเภออุ้มผาง นายวีระพงษ์ นนทะคุณ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าสองยาง ว่าที่ ร.
อ่านต่อ


วันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ พ.ศ. ๒๕๕๕ วันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ พ.ศ. ๒๕๕๕
           เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๕ ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ผู้บริหาร กศน.อำเภอ เข้าร่วมงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี
อ่านต่อ


ครูอาสาสมัคร กศน. รับเข็ม ครูอาสาสมัคร กศน. รับเข็ม
           เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. เป็นประธานพิธีมอบเข็มวิทยพัฒน์ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน และครู กศน.ตำบล สังกัดสำนักงาน กศน.ประจำปี ๒๕๕๕ ณ ภูเก็
อ่านต่อ


มหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ ๒ มหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ ๒
           เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ผู้บริหาร กศน.อำเภอ ครู พร้อมตัวแทนนักกีกรีฑา เข้าร่วมแข่งขันกีฬา มหกรรม
อ่านต่อ


ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก
           เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เพื่อตรวจสอบประเมินผลว่าการจัดการศึกษาที่เป็นการให้บริการสา
อ่านต่อ


พิธีมอบทุนการศึกษา ศศช.บ้านทีมู พิธีมอบทุนการศึกษา ศศช.บ้านทีมู
           เวลา ๑๕.๐๐ น. ของวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.สุชาติ อนันตกาล รักษาการ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ระมาด พร้อมบุคลากร กศน.อำเภอแม่ระมาด ออกพื้นที่เพื่อมอบทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเด็ก
อ่านต่อ


พิธีมอบทุนการศึกษา ศศช.บ้านโบเก่ พิธีมอบทุนการศึกษา ศศช.บ้านโบเก่
           เวลา ๑๒.๐๐ น. ของวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.สุชาติ อนันตกาล รักษาการ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ระมาด พร้อมบุคลากร กศน.อำเภอแม่ระมาด ออกพื้นที่เพื่อมอบทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเด็ก
อ่านต่อหน้าที่ : 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|
ผู้บริหาร

ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

นายสุรพงษ์ ไชยวงศ์
ผอ. สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก

 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2009 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Google AnalyticsCheck Email Powered by J&Pservice, Tak City จำนวนผู้เข้าชม 000010506