สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
กิจกรรม กศน. จังหวัดตาก

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ ๖ (๑๙-๒๑ พ.ย. ๒๕๕๕) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ ๖ (๑๙-๒๑ พ.ย. ๒๕๕๕)
           เมื่อวันที่ ๐๒-๐๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทอง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก นางสาวรสศิริ วงษ์หลวง นักวิชาการศึกษา พร้อมคณะ ครู ครูอาสาสมัคร กศน. ครู กศน.ตำบล และบุคลากรทางการศึกษา สำนั
อ่านต่อ


กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
           เมื่อวันที่ ๐๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตาก นางสาวรสศิริ วงษ์หลวง นักวิชาการศึกษา ครูอาสาสมัคร กศน. ครูอาสาสมัครบนพื้นที่สูง ครู กศน.ตำบล แ
อ่านต่อ


พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
           เมื่อวันที่ ๐๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตาก นายพจนารถ นุกูลคาม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตาก ครู ครูอาสาสมัคร กศน. ครู กศน.ตำบล และบุคลากรท
อ่านต่อ


ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
           เมื่อวันที่ ๐๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๖.๐๐ น. ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตาก นายพจนารถ นุกูลคาม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตาก ครู ครูอาสาสมัคร กศน. ครู กศน.ตำบล และบุคลากรท
อ่านต่อ


โครงการพัฒนาคุณภาพผลงานวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ โครงการพัฒนาคุณภาพผลงานวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ
           เมื่อวันที่ ๓-๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ว่าที่ร.ต.สุชาติ อนันตกาล นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก นางนิตยา บุตรสุข นักวิชาการศึกษา ครูอาสาส
อ่านต่อ


โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ ๕ (๓๐ พ.ย. - ๐๒ ธ.๕. ๒๕๕๕) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ ๕ (๓๐ พ.ย. - ๐๒ ธ.๕. ๒๕๕๕)
           เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๐๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทอง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก นางสาวรสศิริ วงษ์หลวง นักวิชาการศึกษา พร้อมคณะ ครู ครูอาสาสมัคร กศน. ครู กศน.ตำบล และบุคลากรทางก
อ่านต่อ


ลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง
           เมื่อวันที่ ๒๔-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา นายพจนารถ นุกูลคาม ผู้อำวยการ กศน.อำเภอเมืองตาก ว่าที่ร.ต.สุชาติ อนันตกาล นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก พร้อมคณะครู และบุคคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม
อ่านต่อ


ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวง ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวง
           เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก และกศน.อำเภอเมืองตาก ได้เข้าร่วมขบวนแห่ การจัดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ พันดวง ที่จังหวัดตากจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๔?๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
อ่านต่อ


โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ ๔ (๑๙-๒๑ พ.ย. ๒๕๕๕) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ ๔ (๑๙-๒๑ พ.ย. ๒๕๕๕)
           เมื่อวันที่ ๑๙-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทอง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก นางสาวรสศิริ วงษ์หลวง นักวิชาการศึกษา พร้อมคณะ ครู ครูอาสาสมัคร กศน. ครูอาสาสมัครบนพื้นที่สูง ครู กศน.ตำบ
อ่านต่อ


โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ ๓ (๑๖-๑๘ พ.ย. ๒๕๕๕) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ ๓ (๑๖-๑๘ พ.ย. ๒๕๕๕)
           เมื่อวันที่ ๑๖-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทอง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก นางสาวรสศิริ วงษ์หลวง นักวิชาการศึกษา พร้อมคณะ ครู ครูอาสาสมัคร กศน. ครูอาสาสมัครบนพื้นที่สูง ครู กศน.ตำบ
อ่านต่อ


เลขาธิการ กศน.มอบนโยบายจุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปี 2556 เลขาธิการ กศน.มอบนโยบายจุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปี 2556
          วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 สำนักงาน กศน.จังหวัดตากได้รับเกียรติจากนายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. มอบนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เลขาธิการ กศน. กล่าวเน้นเรื่องการเปิดโอกาสให้คน
อ่านต่อ


โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ ๒ (๒๗ ต.ค. ๒๕๕๕) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ ๒ (๒๗ ต.ค. ๒๕๕๕)
           วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ (วันที่ ๓ ของโครงการ) นางสาวรสศิริ วงษ์หลวง นักวิชาการศึกษา พร้อมคณะ ครู ครูอาสาสมัคร กศน. ครูอาสาสมัครบนพื้นที่สูง ครู กศน.ตำบล และบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอท่าสองยาง เข้าร่ว
อ่านต่อ


โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ ๒ (๒๖ ต.ค. ๒๕๕๕) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ ๒ (๒๖ ต.ค. ๒๕๕๕)
           วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ (วันที่ ๒ ของโครงการ) นางสาวรสศิริ วงษ์หลวง นักวิชาการศึกษา พร้อมคณะ ครู ครูอาสาสมัคร กศน. ครูอาสาสมัครบนพื้นที่สูง ครู กศน.ตำบล และบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอท่าสองยาง เข้าร่ว
อ่านต่อ


โครงการอบรมวิถีสุขภาพ การชำระล้างบำบัด โครงการอบรมวิถีสุขภาพ การชำระล้างบำบัด
           วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ (วันที่ ๑ ของโครงการ)ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ผู้บริหาร กศน.อำเภอ ครู ครูอาสาสมัคร กศน.ครูอาสาสมัครบนพื้นที่สูง ครู กศน.ตำบล และบุคลากรทางก
อ่านต่อ


โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ ๒(๒๕ ต.ค. ๒๕๕๕) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ ๒(๒๕ ต.ค. ๒๕๕๕)
          วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ นางสาวรสศิริ วงษ์หลวง นักวิชาการศึกษา พร้อมคณะ ครู ครูอาสาสมัคร กศน. ครูอาสาสมัครบนพื้นที่สูง ครู กศน.ตำบล และบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอท่าสองยาง เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุค
อ่านต่อ


วันปิยะมหาราช ๒๕๕๕ วันปิยะมหาราช ๒๕๕๕
           เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.สุชาติ อนันตกาล นักวิชาการศึกษา รักษาการผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ระมาด ครู ครูอาสาสมัคร กศน. ครู กศน.ตำบล และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก
อ่านต่อ


พิธีลงนามการทำสัญญาการซื้อ-ขาย โครงการส่งเสริมปลูกข้าวหอมไรซ์เบอรี่ พิธีลงนามการทำสัญญาการซื้อ-ขาย โครงการส่งเสริมปลูกข้าวหอมไรซ์เบอรี่
           วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ว่าที่ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ผู้บริหาร กศน.อำเภอ ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตร ตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเจ้า ครู บุคลากร กศน.อำเภอวังเจ้า ได้จัดพิ
อ่านต่อ


ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจทานประกันเมินตนเอง (SAR) ปี ๒๕๕๕ (วันที่ ๔) ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจทานประกันเมินตนเอง (SAR) ปี ๒๕๕๕ (วันที่ ๔)
           วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ วันที่ ๔ ของการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจทานประกันเมินตนเอง (SAR) ปี ๒๕๕๕ ของสถานศึกษาในสังกัด พร้อมทั้งประเมินไขว้ เพื่อพัฒนาบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ให้มีความรู
อ่านต่อ


ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจทานประกันเมินตนเอง (SAR) ปี ๒๕๕๕ (วันที่ ๓) ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจทานประกันเมินตนเอง (SAR) ปี ๒๕๕๕ (วันที่ ๓)
           วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ วันที่ ๓ ของการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจทานประกันเมินตนเอง (SAR) ปี ๒๕๕๕ ของสถานศึกษาในสังกัด พร้อมทั้งประเมินไขว้ เพื่อพัฒนาบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ให้มีความรู
อ่านต่อ


กศน.จังหวัดตาก ออกให้บริการประชาชน กศน.จังหวัดตาก ออกให้บริการประชาชน
           วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถโมบายโดยนายเอกชัย บุญวัฒนะรักษ์ ร่วมกับ กศน.อำเภอบ้านตาก ได้ออกให้บริการประชาชน ในโครงการจั
อ่านต่อหน้าที่ : 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|
ผู้บริหาร

ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

นายสุรพงษ์ ไชยวงศ์
ผอ. สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก

 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2009 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Google AnalyticsCheck Email Powered by J&Pservice, Tak City จำนวนผู้เข้าชม 000015536