สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
กิจกรรม กศน. จังหวัดตาก

นายอำเภอเมืองตาก ตรวจพื้นที่รับเสด็จฯ นายอำเภอเมืองตาก ตรวจพื้นที่รับเสด็จฯ
           วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา นายอดิศักดิ์ วรรณลักษณ์ นายอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ได้มาตรวจพื้นที่ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก และพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เ
อ่านต่อ


รองเลขาธิการ กศน. ตรวจดูความพร้อม ในการรับเสด็จ รองเลขาธิการ กศน. ตรวจดูความพร้อม ในการรับเสด็จ
           วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก ได้ต้อนนายวัชรินทร์ จำปี รองเลขาธิการ กศน. พร้อมคณะ เพื่อตรวจดูความพร้อม ในการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องสมุดประชาชนเฉล
อ่านต่อ


ตรวจพื้นที่รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตรวจพื้นที่รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
           วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก ได้ต้อนรับ พล.อ.คณิต เพิ่มทรัพย์ รองสมุทราชองครักษ์และคณะ ในการตรวจพื้นที่รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมรา
อ่านต่อ


สำนักงาน กศน.จังหวัดตากประชุมชี้แจง ระบบ N-Net สำนักงาน กศน.จังหวัดตากประชุมชี้แจง ระบบ N-Net
          เมื่อวันพุธ ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้เชิญผู้บริหาร กศน.อำเภอ เจ้าหน้าที่งานการศึกษาสายสามัญ ทุกอำเภอในสังกัด มาประชุม เรื่องการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอ
อ่านต่อ


วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
           เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ที่จังหวัดตากจัดขึ้น บริเวณหอกิตติคุณ ริมน้ำปิง เวลา ๐๖.๓๐ นาที พิธีทำบุญ
อ่านต่อ


มอบบ้าน ๙ หลัง ๙ ตำบล มอบบ้าน ๙ หลัง ๙ ตำบล
           เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.อำเภอแม่สอด ได้ร่วมมอบบ้านให้นายสมศักดิ์ เต่าตาจันทร์ ในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา สร้างบ้าน ๙ หลัง ๙ ตำบ
อ่านต่อ


ปริทรรศน์อาชีวะศึกษา ๒๕๕๕ ปริทรรศน์อาชีวะศึกษา ๒๕๕๕
           วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้นำผลงานนักศึกษาเข้าร่วมจัดนิทรรศ ในงานปริทรรศน์อาชีวะศึกษา ๒๕๕๕ พัฒนาทักษะกำลังคน และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวะศึ
อ่านต่อ


ทำแผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ทำแผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
           เมื่อวันที่่ ๒๔ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ ทำแผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เพื่อบริหารจัดการ ในการดำเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ของสำนักงาน
อ่านต่อ


จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-Net) จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-Net)
           เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา สำนักงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้เข้าร่วมประชุม เรื่องการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ(N-NET)ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แ
อ่านต่อ


สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ข่วยผู้ประสบอุทกภัยที่ กทม. สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ข่วยผู้ประสบอุทกภัยที่ กทม.
           วันที่ ๒๗ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก ได้นำบุคลากร ครู กศน.ตำบล จำนวน ๑๖ มาไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งในแต่ละวันมีภาระกิจ แพ๊คถุงทรายเพื่อไปกั้นกันน้ำตามจุดต
อ่านต่อ


สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ข่วยผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุทัยธานี สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ข่วยผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุทัยธานี
           วันที่ ๒-๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้มาตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งในแต่ละวันต้องทำข้าวกล่อง ออกไปช่วยเหลือตามจุดต่างๆ วันที่ ๓ พ.ย.
อ่านต่อ


สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ข่วยผู้ประสบอุทกภัยที่วัดใหม่ตานิว สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ข่วยผู้ประสบอุทกภัยที่วัดใหม่ตานิว
           วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้มาตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งในแต่ละวันต้องทำข้าวกล่อง ออกไปช่วยเหลือตามจุดต่างๆ ของจังหวัดนครสวรรค์
อ่านต่อ


วันปิยะมหาราช ๒๕๕๔ วันปิยะมหาราช ๒๕๕๔
           เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช ที่จังหวัดจัดขึ้น ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตาก โดยมีนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประ
อ่านต่อ


ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
           วันที่ ๒๒-๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้มาตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมกับสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งใน
อ่านต่อ


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การ
           เมื่อวันที่ ๑๙-๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การ ในการจัดการศึกษาในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาปร
อ่านต่อ


มอบนโยบาย ๒๕๕๕ มอบนโยบาย ๒๕๕๕
           เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ ว่าที่ รต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก ได้ประชุมประจำเดือน พร้อมมอบนโยบายในการปฎิบัติงานในปี ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา ?แม่ฟ้
อ่านต่อ


ออกช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย  ออกช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย
           เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก ได้ออก ช่วยเหลือประชาชน บ้านหนองตับ หนองบัวเหนือ และหนองบัวใต้ ที่เกิดอุทกภัย และได้รับความเสียหายจากแม่น้ำปิงเอ่อล้นท่วมบ้านเรือน ถนน
อ่านต่อ


บำเพ็ญประโยชน์ บำเพ็ญประโยชน์
           เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ นายชนะ เปรมปรี ผอ.กศน.อำเภอบ้านตาก และคณะครู กศน.ตำบล นำทีมลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอบ้านตาก บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลืออุทกภัย ณ กศน.ตำบลตากออก ที่ได้รับความเสียหา
อ่านต่อ


งานทอดผ้าป่า งานทอดผ้าป่า
           เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้เข้าร่วมงานทอดผ้าป่าที่สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัยจัดขึ้น ณ วัดสวรรค์คาราม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายสังวาลย์ ชาญพิชิต ผ
อ่านต่อ


วันสันติภาพสากล ๒๕๕๔ วันสันติภาพสากล ๒๕๕๔
           เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ นายชนะ เปรมปรี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านตาก เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิด ?โครงการสงบนิ่ง ร่วมจิตอธิษฐานและอ่านสารสันติภาพ เนื่องในวันสันติภาพสากล ๒๕๕๔? โดยมีข้าราชการ พนักงา
อ่านต่อหน้าที่ : 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|
ผู้บริหาร

ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก
ว่าที่ ร.ต. ธนิต แท่งทองคำ

 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2009 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Google AnalyticsCheck Email Powered by J&Pservice, Tak City จำนวนผู้เข้าชม 000010820