สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
กิจกรรม กศน. จังหวัดตาก

โครงการปฎิบัติธรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ โครงการปฎิบัติธรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ
           เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้จัดโครงการปฎิบัติธรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทส
อ่านต่อ


ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดตาก ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดตาก
           เมื่อวันที่ ๑๑-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้ต้อนรับ นายปัญญา แก้วกียูร ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๗ และเข
อ่านต่อ


การแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ การแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ "กลุ่มห้าขุนศึก" ๒๕๕๕
           เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ "กลุ่มห้าขุนศึก" เพื่อคัดตัวนักกีฬา เป็นตัวแทนของกลุ่มห้
อ่านต่อ


ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
           เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้ส่งบุคลากรในสังกัด นายสุรศักดิ์ เบรียะเซกู่ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับกลุ่มจั
อ่านต่อ


วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ๒๕๕๕ วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ๒๕๕๕
           เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก ได้เข้าร่วมวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่จังหวัดตากจัดขึ้น ณ หอกิตติคูณ ริมน้ำปิง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมีนายสุริยะ ประศาสตร์บัญฑิ
อ่านต่อ


ประชุมเตรียมงานมหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ๒๕๕๕ ประชุมเตรียมงานมหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ๒๕๕๕
           เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้ประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ "กลุ่มห้าขุนศึก" ในวันเสาร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ซึ่งในที่ประชุมได้ร่วมวางแนวทางในการร่วมการแข่งขั
อ่านต่อ


ขยายผลโปรแกรมเทียบระดับ ขยายผลโปรแกรมเทียบระดับ
           เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้จัดประชุมขยายผลการใช้งานโปรแกรมเทียบระดับให้เจ้าหน้าที่ได้บันทึกข้อมูลประวัติผู้เข้าประเมิน ตั้งแต่รับสมัครผู้เข้าประเมิน จนถึงการออก
อ่านต่อ


สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕
           เมื่อวันที่ ๕-๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตาก ไ้ด้เยี่ยมชมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ ที่สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก ร่วมกับศู
อ่านต่อ


โครงการเดินรณรงค์และส่งเสริมกีฬาป้องกันยาเสพติดเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดี โครงการเดินรณรงค์และส่งเสริมกีฬาป้องกันยาเสพติดเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดี
           เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้เข้าร่วมโครงการเดินรณรงค์และส่งเสริมกีฬาป้องกันยาเสพติดเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดี ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือจัดขึ้น ณ สนามกีฬา
อ่านต่อ


ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโปรแกรมเทียบระดับการศึกษา ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโปรแกรมเทียบระดับการศึกษา
           เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้ส่งบุคลากรในสังกัด นายสุรศักดิ์ เบรียะเซกู่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโปรแกรมเทียบระดับการศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อศึกษาการใช้โปรแกร
อ่านต่อ


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และพื้นที่รูปธรรม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และพื้นที่รูปธรรม
           เมื่อวันที่ ๑๔?๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก และคณะผู้บริหาร กศน.อำเภอ ได้ร่วมกับสถาบันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นบนฐานความรู้ และเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดตาก จำนวน 100 คน
อ่านต่อ


พิธีส่งมอบเมล็ดพันธ์ข้าวหอมไรซ์เบอร์รี่พร้อมปัจจัยการผลิต พิธีส่งมอบเมล็ดพันธ์ข้าวหอมไรซ์เบอร์รี่พร้อมปัจจัยการผลิต
           วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.อำเภอวังเจ้า ภาคีเครือข่ายความร่วมมือการปฎิบัติงานภาครัฐ (MOU)ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพง
อ่านต่อ


รองเลขาธิการ กศน. เยี่ยมสำนักงาน กศน. จังหวัดตาก รองเลขาธิการ กศน. เยี่ยมสำนักงาน กศน. จังหวัดตาก
           เมื่อวันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ดร.ธวัช ชลารักษ์ รองเลขาธิการ กศน. ได้มาตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อดูความก้าวหน้าในการดำเนินงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัดตาก ของสำนักงาน กศน. จังหวัดตาก
อ่านต่อ


แผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด แผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
           เมื่อวันที่ ๒๙-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ ได้ดำเนินการจัด โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ และ กศน. เพื่อการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด โดยการสร้าง
อ่านต่อ


การเข้าร่วมแถลงข่าวความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัดตาก การเข้าร่วมแถลงข่าวความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัดตาก
           เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ว่าที่ร้อยตรีธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตาก และประธานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัดตาก ได้มอบหมายให้นายไพฑูรย์ บ้วสนิท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดต
อ่านต่อ


หลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาอาชีพ วิชาแพทย์แผนไทย หลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาอาชีพ วิชาแพทย์แผนไทย
           เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายอานนท์ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองตาก ไปเป็นประธานเปิด การจัดกิจกรรมการศึกษาอาชีพหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาอาชีพ วิชาแพทย์แผนไทย หลักสูตร ๕๐ ชั่ว
อ่านต่อ


ประชุมเพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัดตาก ประชุมเพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัดตาก
           เมื่อวันศุกร์ที่่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้จัดโครงการประชุมเพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัดตาก ณ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอเมืองตากและพิ
อ่านต่อ


กศน.อำเภออุ้มผาง ประฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ กศน.อำเภออุ้มผาง ประฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
           เมื่อวันพฤหัสบดีที่่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา กศน.อำเภออุ้มผาง ได้จัดโครงการประฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภออุ้มผาง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕ ณ กศน.อำเภออุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยมีว่าที่ ร.ต.ธนิ
อ่านต่อ


วันฉัตรมงคล 2555 วันฉัตรมงคล 2555
           เมื่อวันเสาร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา นายไพฑูรย์ บัวสนิท รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ครู ครูอาสาสมัคร กศน.ครู กศน.ตำบล และบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้เข้าร่วมงานรัฐพิธี "วันฉัต
อ่านต่อ


รดน้ำดำหัวสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวสืบสานประเพณีสงกรานต์
           เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวสืบสานประเพณีสงกรานต์ ขอพรจากว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก และผู้อาวุโส ประกอบ ดร.บุญ
อ่านต่อหน้าที่ : 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|
ผู้บริหาร

ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

นายสุรพงษ์ ไชยวงศ์
ผอ. สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก

 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2009 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Google AnalyticsCheck Email Powered by J&Pservice, Tak City จำนวนผู้เข้าชม 000004581