สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
กิจกรรม กศน. จังหวัดตาก

ประชุมกลุ่มอาชีพ โครงการตามพระราชดำริ ประชุมกลุ่มอาชีพ โครงการตามพระราชดำริ
           เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก นายไพฑูรย์ บัวสนิท รก.กศน.อำเภออุ้มผาง นายวีระพงษ์ นนทะคุณ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าสองยาง ว่าที่ ร.
อ่านต่อ


วันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ พ.ศ. ๒๕๕๕ วันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ พ.ศ. ๒๕๕๕
           เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๕ ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ผู้บริหาร กศน.อำเภอ เข้าร่วมงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี
อ่านต่อ


ครูอาสาสมัคร กศน. รับเข็ม ครูอาสาสมัคร กศน. รับเข็ม
           เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. เป็นประธานพิธีมอบเข็มวิทยพัฒน์ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน และครู กศน.ตำบล สังกัดสำนักงาน กศน.ประจำปี ๒๕๕๕ ณ ภูเก็
อ่านต่อ


มหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ ๒ มหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ ๒
           เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ผู้บริหาร กศน.อำเภอ ครู พร้อมตัวแทนนักกีกรีฑา เข้าร่วมแข่งขันกีฬา มหกรรม
อ่านต่อ


ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก
           เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เพื่อตรวจสอบประเมินผลว่าการจัดการศึกษาที่เป็นการให้บริการสา
อ่านต่อ


พิธีมอบทุนการศึกษา ศศช.บ้านทีมู พิธีมอบทุนการศึกษา ศศช.บ้านทีมู
           เวลา ๑๕.๐๐ น. ของวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.สุชาติ อนันตกาล รักษาการ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ระมาด พร้อมบุคลากร กศน.อำเภอแม่ระมาด ออกพื้นที่เพื่อมอบทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเด็ก
อ่านต่อ


พิธีมอบทุนการศึกษา ศศช.บ้านโบเก่ พิธีมอบทุนการศึกษา ศศช.บ้านโบเก่
           เวลา ๑๒.๐๐ น. ของวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.สุชาติ อนันตกาล รักษาการ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ระมาด พร้อมบุคลากร กศน.อำเภอแม่ระมาด ออกพื้นที่เพื่อมอบทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเด็ก
อ่านต่อ


คืนพันธ์กล้วยไม้สู่ผืนป่า (อุ้มผาง) คืนพันธ์กล้วยไม้สู่ผืนป่า (อุ้มผาง)
           เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านโขะทะ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตากได้จัดโครงการคืนพันธุ์กล้วยไม้สู่ผืนป่า เนื่องจากพันธุ์กล้วยไม้
อ่านต่อ


เตรียมความพร้อมจัดการทดสอบทางการศึกษา เตรียมความพร้อมจัดการทดสอบทางการศึกษา
           เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้เชิญตัวแทนคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ N-NET ๑/๒๕๕๕ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ค
อ่านต่อ


ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฝึกอาชีพ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฝึกอาชีพ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕
           เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัดตาก ได้เชิญคณะกรรมการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัดตาก ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ ในการประชุมมีการรับรองรายงานการประชุมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัดตา
อ่านต่อ


คืนพันธ์กล้วยไม้สู่ผืนป่า คืนพันธ์กล้วยไม้สู่ผืนป่า
           เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้จัดโครงการคืนพันธุ์กล้วยไม้สู่ผืนป่า เนื่องจากพันธุ์กล้วยไม้ในผืนป่าในจังหวัดตากมีจำนวนน้อยลง สาเหตุเกิดจากชาวบ้านเก็บของป่าตามฤดูกาล
อ่านต่อ


เปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาครู ศศช. เปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาครู ศศช.
           เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้เปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการบนพื้นที่สูงในโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
อ่านต่อ


ทำบุญ ๑๐๐ วัน ทำบุญ ๑๐๐ วัน
           เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ผู้บริหาร กศน.อำเภอ ครู พร้อมบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศล เนื่องในวันครบ ๑๐
อ่านต่อ


มหกรรม กศน.เกมส์ ภาคเหนือ ๒๕๕๕ มหกรรม กศน.เกมส์ ภาคเหนือ ๒๕๕๕
           เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ผู้บริหาร กศน.อำเภอ ครู พร้อมตัวแทนนักกีฬาฟุตบอล เซปัคต
อ่านต่อ


ติดตามผลโครงการทุนการศึกษา ติดตามผลโครงการทุนการศึกษา
           เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา นายสมโภช จันทรคำภู ครูชำนาญการ พร้อมนางสาวกมลธรรม ชื่นพันธ์ ครูชำนาญการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ ได้ออกติดตามผลโครงการทุนการศึกษา พื้นที่จังหวัดตาก วันที่ ๑๔ สิ
อ่านต่อ


เตรียมงานประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาครู ศศช. เตรียมงานประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาครู ศศช.
           เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้ประชุมเตรียมงานโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการบนพื้นที่สูงในโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒ
อ่านต่อ


พิธีมอบทุนการศึกษา กศน.อำเภอท่าสองยาง พิธีมอบทุนการศึกษา กศน.อำเภอท่าสองยาง
           วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา นายวีระพงษ์ นนทคุณ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าสองยาง ได้เชิญนายสมชาย อาจนรากิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน พร้อมบุคลากร กศน.อำเภอท่าสองยาง ได้มอบทุนการศึกษาโครงการ
อ่านต่อ


พิธีมอบทุนการศึกษา กศน.อำเภออุ้มผาง พิธีมอบทุนการศึกษา กศน.อำเภออุ้มผาง
           เวลา ๑๐.๐๐ น. ของวันจันทร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา นายไพฑูรย์ บัวสนิท รักษาการผู้อำนวยการ กศน.อำเภออุ้มผาง พร้อมบุคลากร กศน.อำเภออุ้มผาง ได้มอบทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเด็กสวาวะยากลำบากในเข
อ่านต่อ


การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป
           เมื่อวันที่ ๑๑-๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา กศน.อำเภอท่าสองยาง ได้จัดโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โด
อ่านต่อ


วันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๕ (ภาคค่ำ อ.แม่ระมาด) วันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๕ (ภาคค่ำ อ.แม่ระมาด)
           เย็นวันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ว่าที่ ร.ต.สุชาติ อนันตกาล รักษาการผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ระมาด ครูอาสาสมัคร กศน. บุคลากร กศน.อำเภอแม่ระมาด เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิน
อ่านต่อหน้าที่ : 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
ผู้บริหาร

ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

นายสุรพงษ์ ไชยวงศ์
ผอ. สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก

 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2009 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Google AnalyticsCheck Email Powered by J&Pservice, Tak City จำนวนผู้เข้าชม 000009683