สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
กิจกรรม กศน. จังหวัดตาก

โครงการส่สงเสริมการอ่าน โครงการส่สงเสริมการอ่าน "วันรักการอ่าน" 2 เมษายน ประจำปี 2556
          เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา นายเฉลิมศักดิ์ แหงมงาม นายอำเภอสามเงา ให้เกียรติเป็นประธาน โครงการส่สงเสริมการอ่าน "วันรักการอ่าน" 2 เมษายน ประจำปี 2556 ในงานมีกิจกรรม การประกวดการแข่งขันร้องเพลงล
อ่านต่อ


ประชุมคณะทำงานเครือข่ายประชาสังคม จังหวัดตาก ประชุมคณะทำงานเครือข่ายประชาสังคม จังหวัดตาก
           เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงานคณะทำงานเครือข่ายประชาสังคม จังหวัดตาก ได้จัดการประชุมคณะทำงานเครือข่ายประชาสังคม จังหวัดตาก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการตามโครงการสร้า
อ่านต่อ


รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร EP รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร EP
           เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้จัดการประชุมรายงานผลพร้อมพิจารณาแนวทางการดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาษา
อ่านต่อ


ประชุมชี้แจงการประเมินเทียบระดับการศึกษา จบ ม.๖ ใน ๘ เดือน ประชุมชี้แจงการประเมินเทียบระดับการศึกษา จบ ม.๖ ใน ๘ เดือน
           เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้จัดประชุมชี้แจงการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน จบ ม.๖ ใน ๘ เดือน อย่างมีคุณภาพ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจ
อ่านต่อ


เยี่ยมชมการจัดการศึกษาใน TPC Nu Pho Camp เยี่ยมชมการจัดการศึกษาใน TPC Nu Pho Camp
           เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดตาก รักษาการผู้อำนวยการ กศน.อำเภออุ้มผาง รักษาการผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพบพระ พร้อมนายสุรศักดิ์ เบรียะเซกู่ นักวิชา
อ่านต่อ


รับมอบอาคาร ศศช.บ้านยูไนท์ รับมอบอาคาร ศศช.บ้านยูไนท์
           เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา กศน.อำเภออุ้มผาง ได้ต้อนรับคุณสมบูรณ์ เตชศิรินุกูล พร้อมคณะกลุ่มโรงทอเสื่อ (เจ้ มะลิ) กลุ่มซุ้มยามเย็น ประปาภาษีเจริญ ในการส่งมอบอาคาร ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเ
อ่านต่อ


ติดตามการดำเนินงาน ศศช.อำเภออุ้มผาง ติดตามการดำเนินงาน ศศช.อำเภออุ้มผาง
           เมื่อวันที่ ๒๒-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดตาก รักษาการผู้อำนวยการ กศน.อำเภออุ้มผาง รักษาการผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพบพระ พร้อมนายสุรศักดิ์ เบรียะเซกู่ นักว
อ่านต่อ


หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว. ลงพื้นที่ อำเภออุ้มผาง หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว. ลงพื้นที่ อำเภออุ้มผาง
           เมื่อวันที่ ๑๘ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) นำโดยนายบุตร ศรีเล็ก สำนักงานกลาง
อ่านต่อ


ลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอเมืองตาก ลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอเมืองตาก
           เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก เป็นประธานการเปิดโครงการ อบรมลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอเมืองตาก เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ประจำปีงบ
อ่านต่อ


Thailand 2020 ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก Thailand 2020 ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก
           เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก นำโดยว่าที่ ร.ต.สุชาติ อนันตกาล นักวิชาการศึกษา รักษาการ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ระมาด พร้อมคณะครู นักศึกษาจาก กศน.อำเภอเมืองตาก กศน.อำเภอบ้านตาก ก
อ่านต่อ


ค่ายลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอบ้านตาก ค่ายลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอบ้านตาก
           เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา กศน.อำเภอบ้านตาก ได้จัดโครงการค่ายลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอบ้านตาก "รักษ์โลก รักชีวิต ต้านยาเสพติด บนวิถืประชาธิปไตย เสริมสร้างความเป็นไทยด้วยคุณธรรม" เพื่อ
อ่านต่อ


สุดยอด กศน. สุดยอด กศน.
           เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ผ่านมาสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้จัดการแข่งขันความสามารถพิเศษของนักศึกษา กศน. "สุดยอด กศน." เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ และเสริมสร้า
อ่านต่อ


ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕
           เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดตาก รักษาการผู้อำนวยการ กศน.อำเภออุ้มผาง รักษาการผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพบพระ พร้อมนายสุรศักดิ์ เบรียะเซกู่ นัก
อ่านต่อ


ติดตามการดำเนินงาน ศศช.อำเภออุ้มผาง ติดตามการดำเนินงาน ศศช.อำเภออุ้มผาง
           เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดตาก รักษาการผู้อำนวยการ กศน.อำเภออุ้มผาง รักษาการผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพบพระ พร้อมนายสุรศักดิ์ เบรียะเซกู่
อ่านต่อ


โครงการดีๆ เพื่อเด็กๆ และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โครงการดีๆ เพื่อเด็กๆ และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
           เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา กศน.อำเภออุ้มผาง ได้ต้อนรับคุณวีระ โภคาพันธ์ ที่ปรึกษากรมประมง ประธานชมรมประมงจิตอาสา พร้อมคณะ ได้จัดโครงการดีๆ เพื่อเด็กๆ และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ร่วมบริจาค
อ่านต่อ


ชี้แจงแนวทางการจัดสอบการศึกษาระดับชาติ ชี้แจงแนวทางการจัดสอบการศึกษาระดับชาติ
           เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้เชิญเจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอในสังกัด เข้าประชุมในการชี้แจงแนวทางการจัดสอบการศึกษาระดับชาติ (N-NET)ให้กับนักศึกษาผู้ที่คาดว่าจะจบประจำ ภาคเรียนที
อ่านต่อ


โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ๒๕๕๖ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ๒๕๕๖
           เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ในการนี้ นายพจนารถ นุกูลคาม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตาก ให้เกียรติไปเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ ๕ ห้องชีวิต เนรมิตนิสัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ณ
อ่านต่อ


บ้านหนังสืออัจฉริยะ บ้านหนังสืออัจฉริยะ
           เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก นำโดยว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก และผู้บริหาร กศน.อำเภอ จำนวน ๙ อำเภอ นำอาสาสมัครบ้านหนังสืออัจฉริยะ อำเภอล
อ่านต่อ


ทำบุญอาคาร กศน.ตำบลท้องฟ้า ทำบุญอาคาร กศน.ตำบลท้องฟ้า
           เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นายชนะ เปรมปรี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านตาก ได้จำพิธีทำบุญอาคาร กศน.ตำบลท้องฟ้า และทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา กศน.ตำบลท้องฟ้า เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากร นักศึกษ
อ่านต่อ


พัฒนากิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือบนพื้นที่สูง พัฒนากิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือบนพื้นที่สูง
           เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้จัดประชุมโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูง เพื่อพัฒนาแนวทางการปฎิบัติงานการศึกษาบนพื้นที
อ่านต่อหน้าที่ : 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|
ผู้บริหาร

ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

นายสุรพงษ์ ไชยวงศ์
ผอ. สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก

 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2009 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Google AnalyticsCheck Email Powered by J&Pservice, Tak City จำนวนผู้เข้าชม 000005455