สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
กิจกรรม กศน. จังหวัดตาก

การเข้าร่วมแถลงข่าวความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัดตาก การเข้าร่วมแถลงข่าวความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัดตาก
           เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ว่าที่ร้อยตรีธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตาก และประธานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัดตาก ได้มอบหมายให้นายไพฑูรย์ บ้วสนิท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดต
อ่านต่อ


หลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาอาชีพ วิชาแพทย์แผนไทย หลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาอาชีพ วิชาแพทย์แผนไทย
           เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายอานนท์ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองตาก ไปเป็นประธานเปิด การจัดกิจกรรมการศึกษาอาชีพหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาอาชีพ วิชาแพทย์แผนไทย หลักสูตร ๕๐ ชั่ว
อ่านต่อ


ประชุมเพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัดตาก ประชุมเพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัดตาก
           เมื่อวันศุกร์ที่่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้จัดโครงการประชุมเพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัดตาก ณ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอเมืองตากและพิ
อ่านต่อ


กศน.อำเภออุ้มผาง ประฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ กศน.อำเภออุ้มผาง ประฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
           เมื่อวันพฤหัสบดีที่่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา กศน.อำเภออุ้มผาง ได้จัดโครงการประฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภออุ้มผาง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕ ณ กศน.อำเภออุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยมีว่าที่ ร.ต.ธนิ
อ่านต่อ


วันฉัตรมงคล 2555 วันฉัตรมงคล 2555
           เมื่อวันเสาร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา นายไพฑูรย์ บัวสนิท รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ครู ครูอาสาสมัคร กศน.ครู กศน.ตำบล และบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้เข้าร่วมงานรัฐพิธี "วันฉัต
อ่านต่อ


รดน้ำดำหัวสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวสืบสานประเพณีสงกรานต์
           เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวสืบสานประเพณีสงกรานต์ ขอพรจากว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก และผู้อาวุโส ประกอบ ดร.บุญ
อ่านต่อ


พิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีทานเพลิงพระศพ พิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีทานเพลิงพระศพ
           เมื่อวันจันทร์ ๙ เมษายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ผู้บริหาร กศน.อำเภอ ครู ครูอาสาสมัคร กศน.ครู กศน.ตำบล และบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้เข้าร
อ่านต่อ


วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงษ์ วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงษ์
           เมื่อวันศุกร์ ที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ผู้บริหาร กศน.อำเภอ ครู ครูอาสาสมัคร กศน.ครู กศน.ตำบล และบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้เข้
อ่านต่อ


โครงการปลูกการอ่าน สานปัญญา ๒ เมษา รักการอ่าน โครงการปลูกการอ่าน สานปัญญา ๒ เมษา รักการอ่าน
          เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา นายอานนท์ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองตาก ให้เกียรติเป็นประธาน โครงการปลูกการอ่าน สานปัญญา 2 เมษา รักการอ่าน และโครงการแข่งขันทักษะวิชาการและการประกวดโครงงา
อ่านต่อ


รับมอบอาคารเรียน โดยโครงการโรงเรียนของหนู ที่ ๘๔ รับมอบอาคารเรียน โดยโครงการโรงเรียนของหนู ที่ ๘๔
           เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๕ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้รับมอบอาคารเรียน โดยโครงการโรงเรียนของหนู ที่ ๘๔ ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"บ้านห้วยอีก้าง อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โคร
อ่านต่อ


วันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์ วันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์
           เมื่อวันศุกร์ ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา นายพจนารถ นุกูลคาม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตาก นางสาวรสศิริ วงษ์หลวง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ครู ครูอาสาสมัคร กศน. ค
อ่านต่อ


ค่ายชุมนุมลูกเสือวิสามัญ กศน.ครั้งที่ ๑ ค่ายชุมนุมลูกเสือวิสามัญ กศน.ครั้งที่ ๑
           เมื่อวันที่ ๑๒-๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา นายพจนารถ นุกูลคาม คณะกรรมการบริหารค่ายลูกเสือ นายพิทักษื ปานเกิด ผู้กำกับลูกเสือ พร้อมรองผู้กำกับลูกเสือ และคณะลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอบ้านตาก เข้าร่วมค
อ่านต่อ


เลขาธิการ กศน.ได้มาตรวจเยี่ยม ศูนย์อำนวยการการลงทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เลขาธิการ กศน.ได้มาตรวจเยี่ยม ศูนย์อำนวยการการลงทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
           เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน.ได้มาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ในการลงทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ของศูนย์อำนวยการการลงทะเบียน สมาชิกกองทุนพ
อ่านต่อ


ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดตาก ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดตาก
           เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มาประชุมประสานแผนการตรวจราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๑๗ ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดตาก พิษ
อ่านต่อ


ศูนย์อำนวยการการลงทะเบียน สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ศูนย์อำนวยการการลงทะเบียน สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
           เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. ได้มาเปิดศูนย์อำนวยการการลงทะเบียน สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่
อ่านต่อ


โครงการอบรมลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอสามเงา ต้านยาเสพติด โครงการอบรมลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอสามเงา ต้านยาเสพติด
           เมื่อวันที่ ๑๗-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา กศน.อำเภอสามเงา ได้จัดโครงการอบรมลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอสามเงา ต้านยาเสพติด ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่ ๑๐๒ โดยได้รับเกียรติจาก นา
อ่านต่อ


ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
           เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา นายไพรฑูรย์ บัวสนิท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้เชิญคณะกรรมการระดับสนามสอบ เข้าประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านกา
อ่านต่อ


ออกพื้นที่ ติดตามผลการดำเนินงาน ศศช.คีรีน้อย ออกพื้นที่ ติดตามผลการดำเนินงาน ศศช.คีรีน้อย
           เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้ออกพื้นที่ ติดตามผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ ๒ ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา ?แม่ฟ้าหล
อ่านต่อ


เข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอบ้านตาก เข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอบ้านตาก
           เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา นายชนะ เปรมปรี ผอ.กศน.อำเภอบ้านตาก และคณะครู กศน.อำเภอบ้านตาก นำทีมลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอบ้านตาก เข้าค่ายพักแรม ณ วนอุทยานแก่งห้วยตาก ตำบลท้องฟ้า อำเภ
อ่านต่อ


พัฒนาบุคคลากร ศว.นว. พัฒนาบุคคลากร ศว.นว.
           เมื่อวันที่ ๙-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา นายสุรศักดิ์ เบรียะเซกู่ นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้รับเกียรติจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ ไปเป็นวิทยากร ในการจัดโครงการพัฒนา
อ่านต่อหน้าที่ : 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|
ผู้บริหาร

ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

นายสุรพงษ์ ไชยวงศ์
ผอ. สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก

 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2009 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Google AnalyticsCheck Email Powered by J&Pservice, Tak City จำนวนผู้เข้าชม 000004368