สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
กิจกรรม กศน. จังหวัดตาก

มหกรรม กศน.เกมส์ ภาคเหนือ ๒๕๕๕ มหกรรม กศน.เกมส์ ภาคเหนือ ๒๕๕๕
           เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ผู้บริหาร กศน.อำเภอ ครู พร้อมตัวแทนนักกีฬาฟุตบอล เซปัคต
อ่านต่อ


ติดตามผลโครงการทุนการศึกษา ติดตามผลโครงการทุนการศึกษา
           เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา นายสมโภช จันทรคำภู ครูชำนาญการ พร้อมนางสาวกมลธรรม ชื่นพันธ์ ครูชำนาญการ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ ได้ออกติดตามผลโครงการทุนการศึกษา พื้นที่จังหวัดตาก วันที่ ๑๔ สิ
อ่านต่อ


เตรียมงานประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาครู ศศช. เตรียมงานประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาครู ศศช.
           เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้ประชุมเตรียมงานโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการบนพื้นที่สูงในโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒ
อ่านต่อ


พิธีมอบทุนการศึกษา กศน.อำเภอท่าสองยาง พิธีมอบทุนการศึกษา กศน.อำเภอท่าสองยาง
           วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา นายวีระพงษ์ นนทคุณ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าสองยาง ได้เชิญนายสมชาย อาจนรากิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน พร้อมบุคลากร กศน.อำเภอท่าสองยาง ได้มอบทุนการศึกษาโครงการ
อ่านต่อ


พิธีมอบทุนการศึกษา กศน.อำเภออุ้มผาง พิธีมอบทุนการศึกษา กศน.อำเภออุ้มผาง
           เวลา ๑๐.๐๐ น. ของวันจันทร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา นายไพฑูรย์ บัวสนิท รักษาการผู้อำนวยการ กศน.อำเภออุ้มผาง พร้อมบุคลากร กศน.อำเภออุ้มผาง ได้มอบทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเด็กสวาวะยากลำบากในเข
อ่านต่อ


การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป
           เมื่อวันที่ ๑๑-๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา กศน.อำเภอท่าสองยาง ได้จัดโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โด
อ่านต่อ


วันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๕ (ภาคค่ำ อ.แม่ระมาด) วันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๕ (ภาคค่ำ อ.แม่ระมาด)
           เย็นวันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ว่าที่ ร.ต.สุชาติ อนันตกาล รักษาการผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ระมาด ครูอาสาสมัคร กศน. บุคลากร กศน.อำเภอแม่ระมาด เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิน
อ่านต่อ


วันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๕ (พิธีถวายพระพรชัยมงคล อ.แม่ระมาด) วันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๕ (พิธีถวายพระพรชัยมงคล อ.แม่ระมาด)
           เช้าวันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ว่าที่ ร.ต.สุชาติ อนันตกาล รักษาการผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ระมาด ครูอาสาสมัคร กศน. บุคลากร กศน.อำเภอแม่ระมาด เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิน
อ่านต่อ


การประชุมวิชาการ กพด. ในพื้นที่ภาคเหนือ ๒๕๕๕ การประชุมวิชาการ กพด. ในพื้นที่ภาคเหนือ ๒๕๕๕
           เมื่อวันที่ ๘-๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ภาคเหน
อ่านต่อ


วันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๕ (ภาคค่ำ) วันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๕ (ภาคค่ำ)
           เย็นวันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ผู้บริหาร กศน.อำเภอ ครู บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ
อ่านต่อ


วันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๕ (พิธีถวายพระพรชัยมงคล) วันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๕ (พิธีถวายพระพรชัยมงคล)
           เช้าวันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ผู้บริหาร กศน.อำเภอ ครู บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ
อ่านต่อ


วันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๕ (ตักบาตร) วันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๕ (ตักบาตร)
           เช้าวันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ผู้บริหาร กศน.อำเภอ ครู บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ
อ่านต่อ


พิธีมอบทุนการศึกษา กลุ่มบ้านแสม พิธีมอบทุนการศึกษา กลุ่มบ้านแสม
           วันเสาร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา เวลา ๑๔.๐๐ น. ว่าที่ ร.ต.สุชาติ อนันตกาล รักษาการ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ระมาด พร้อมบุคลากร กศน.อำเภอแม่ระมาด ออกพื้นที่เพื่อมอบทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเด
อ่านต่อ


พิธีมอบทุนการศึกษา กลุ่มบ้านห้วยแห้ง พิธีมอบทุนการศึกษา กลุ่มบ้านห้วยแห้ง
           วันเสาร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา เวลา ๑๐.๐๐ น. ว่าที่ ร.ต.สุชาติ อนันตกาล รักษาการ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ระมาด พร้อมบุคลากร กศน.อำเภอแม่ระมาด ออกพื้นที่เพื่อมอบทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเด
อ่านต่อ


นักข่าวภูธร กศน. ๒ นักข่าวภูธร กศน. ๒
           เมื่อวันที่ ๑๘-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก ได้ส่งบุคลากรคือ นายวัชระ มณีนิล ตำแหน่งครูอาสาสมัคร กศน. เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กา
อ่านต่อ


ประชุมเตรียมงาน กศน.เกมส์ ภาคเหนือ ๒๕๕๕ ประชุมเตรียมงาน กศน.เกมส์ ภาคเหนือ ๒๕๕๕
           เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้ประชุมเตรียมงาน กศน.เกมส์ ภาคเหนือ ๒๕๕๕ ในวัน ๑๖-๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย ซึ่งในที่ประชุมได้ร่วมวางแนวทางในการร่ว
อ่านต่อ


โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน
          เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา กศน. อำเภอบ้านตาก ได้จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการครู กศน.ตำบล และเจ้าหน้าที่ กศน.
อ่านต่อ


โครงการอบรมลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอเมืองตาก เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โครงการอบรมลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอเมืองตาก เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
          เมื่อวันที่ ๒๕-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา กศน.อำเภอเมืองตาก ได้จัดโครงการอบรมลูกเสือวิสามัญกศน.อำเภอเมืองตาก เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน อำเภอเมืองตาก จังห
อ่านต่อ


มหกรรมรวมพลังอาชีพชุมชน (วันปิดงาน) มหกรรมรวมพลังอาชีพชุมชน (วันปิดงาน)
           วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เป็นวันสุดท้ายของการจัดงานมหกรรมรวมพลังอาชีพชุมชน "พัฒนาคน แก้จน มีงานทำ" ในวันนี้มีการจัดนิทรรศการอาชีพ และสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ในชุมชน ให้ผู้เข้าร่วมงาน ผู้ที่สนใจในช่วงเช้า ดั
อ่านต่อ


มหกรรมรวมพลังอาชีพชุมชน (วันที่สอง) มหกรรมรวมพลังอาชีพชุมชน (วันที่สอง)
           วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เป็นวันที่ ๒ ของการจัดงานมหกรรมรวมพลังอาชีพชุมชน "พัฒนาคน แก้จน มีงานทำ" ในวันนี้มีการจัดนิทรรศการอาชีพ และสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ในชุมชน และมีการเสวนา ให้ผู้เข้าร่วมงาน ผู้ที่สนใ
อ่านต่อหน้าที่ : 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
ผู้บริหาร

ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

นายสุรพงษ์ ไชยวงศ์
ผอ. สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก

 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2009 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Google AnalyticsCheck Email Powered by J&Pservice, Tak City จำนวนผู้เข้าชม 000005233