สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
กิจกรรม กศน. จังหวัดตาก

สำรวจเส้นทางในการออกให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร สำรวจเส้นทางในการออกให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร
           เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ นายบุตร ศรีเล็ก สำนักงานกลาง พอ.สว. พร้อมคณะชมรมออฟโรดแห่งประเทศไทย คณะครู สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ออกสำรวจเส้นทางเพื่อออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในเขตท
อ่านต่อ


หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว. ลงพื้นที่ อำเภอแม่ระมาด (วันที่ ๕) หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว. ลงพื้นที่ อำเภอแม่ระมาด (วันที่ ๕)
           หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว. ทีมที่ ๒๖) นำโดยนายบุตร ศรีเล็ก สำนักงานกลาง พอ.สว. พร้อมคณะชมรมออฟโรดแห่งประ
อ่านต่อ


ติดตามการดำเนินงาน ศศช.พื้นที่อำเภอแม่ระมาด ติดตามการดำเนินงาน ศศช.พื้นที่อำเภอแม่ระมาด
           เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ ว่าที่ ร.ต.สุชาติ อนันตกาล นักวิชาการศึกษา รักษาการผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ระมาด พร้อมนายสุรศักดิ์ เบรียะเซกู่ นักวิชาการศึกษา เข้าพื้นที่นิเทศติดตามงานจัดการเรียนการสอนโคร
อ่านต่อ


หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว. ลงพื้นที่ อำเภอแม่ระมาด (วันที่ ๔) หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว. ลงพื้นที่ อำเภอแม่ระมาด (วันที่ ๔)
           หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว. ทีมที่ ๒๖) นำโดยนายบุตร ศรีเล็ก สำนักงานกลาง พอ.สว. พร้อมคณะชมรมออฟโรดแห่งประ
อ่านต่อ


สำรวจเส้นทางในการออกให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร สำรวจเส้นทางในการออกให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร
           เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ นายบุตร ศรีเล็ก สำนักงานกลาง พอ.สว. พร้อมคณะชมรมออฟโรดแห่งประเทศไทย คณะครู สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ออกสำรวจเส้นทางเพื่อออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในเขตท
อ่านต่อ


ติดตามการดำเนินงาน ศศช.พื้นที่อำเภอแม่ระมาด ติดตามการดำเนินงาน ศศช.พื้นที่อำเภอแม่ระมาด
           เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ ว่าที่ ร.ต.สุชาติ อนันตกาล นักวิชาการศึกษา รักษาการผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ระมาด พร้อมนายสุรศักดิ์ เบรียะเซกู่ นักวิชาการศึกษา เข้าพื้นที่นิเทศติดตามงานจัดการเรียนการสอนโคร
อ่านต่อ


หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว. ลงพื้นที่ อำเภอแม่ระมาด (วันที่ ๓) หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว. ลงพื้นที่ อำเภอแม่ระมาด (วันที่ ๓)
           หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว. ทีมที่ ๒๖) นำโดยนายบุตร ศรีเล็ก สำนักงานกลาง พอ.สว. พร้อมคณะชมรมออฟโรดแห่งประ
อ่านต่อ


หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว. ลงพื้นที่ อำเภอแม่ระมาด (วันที่ ๒) หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว. ลงพื้นที่ อำเภอแม่ระมาด (วันที่ ๒)
           หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว. ทีมที่ ๒๖) นำโดยนายบุตร ศรีเล็ก สำนักงานกลาง พอ.สว. พร้อมคณะชมรมออฟโรดแห่งประ
อ่านต่อ


ติดตามการดำเนินงาน ศศช.บ้านห้วยกระทิง ติดตามการดำเนินงาน ศศช.บ้านห้วยกระทิง
           เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ ว่าที่ ร.ต.สุชาติ อนันตกาล นักวิชาการศึกษา รักษาการผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ระมาด พร้อมนายสุรศักดิ์ เบรียะเซกู่ นักวิชาการศึกษา เข้าพื้นที่นิเทศติดตามงานจัดการเรียนการสอนโคร
อ่านต่อ


หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว. ลงพื้นที่ อำเภอแม่ระมาด หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว. ลงพื้นที่ อำเภอแม่ระมาด
           หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว. ทีมที่ ๒๖) นำโดยนายบุตร ศรีเล็ก สำนักงานกลาง พอ.สว. พร้อมคณะชมรมออฟโรดแห่งประ
อ่านต่อ


ติดตามการดำเนินงาน ศศช.อำเภอแม่ระมาด ติดตามการดำเนินงาน ศศช.อำเภอแม่ระมาด
           เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๖ ว่าที่ ร.ต.สุชาติ อนันตกาล นักวิชาการศึกษา รักษาการผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ระมาด พร้อมนายสุรศักดิ์ เบรียะเซกู่ นักวิชาการศึกษา เข้าพื้นที่นิเทศติดตามงานจัดการเรียนการสอนโคร
อ่านต่อ


รดน้ำขอพร สส. เนื่องในวันปีใหม่ไทย รดน้ำขอพร สส. เนื่องในวันปีใหม่ไทย
           เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๖ ว่าที่ ร.ต.สุชาติ อนันตกาล นักวิชาการศึกษา รักษาการผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ระมาด พร้อมนายสุรศักดิ์ เบรียะเซกู่ นักวิชาการศึกษา ได้เข้าร่วมรดน้ำขอพรจากนายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ ส
อ่านต่อ


อบรมชี้แจงครูที่ปรึกษาการประเมินเทียบระดับการศึกษา อบรมชี้แจงครูที่ปรึกษาการประเมินเทียบระดับการศึกษา
           เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๖ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้จัดการอบรมชี้แจงครูที่ปรึกษาการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน จบ ม.๖ ใน ๘ เดือน อย่างมีคุณภาพ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในก
อ่านต่อ


รดน้ำขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รดน้ำขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
           เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้เข้าร่วมรดน้ำขอพรจากนายสุริยะ ประศาสตร์บัญฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ที่ทางจังหวัดตากจัดขึ้น ณ จวนผู้ว่ารา
อ่านต่อ


อุปสมบทหมู่เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช(วันบวช) อุปสมบทหมู่เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช(วันบวช)
           เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันที่สองของการอุปสมบทหมู่เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๑๗ เมษายนและงานส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีไทย สรงน้ำพระเทศกาลสงกรานต์ ป
อ่านต่อ


อุปสมบทหมู่เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช(ปลงผม) อุปสมบทหมู่เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช(ปลงผม)
           เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๖ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ ได้จัดงานอุปสมบทหมู่เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๑๗ เมษายนและงานส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีไทย สรงน้ำพระเท
อ่านต่อ


งานประเพณีสงกรานต์ ?รดน้ำดำหัวถนนข้าวแคบ? ประจำปี ๒๕๕๖ งานประเพณีสงกรานต์ ?รดน้ำดำหัวถนนข้าวแคบ? ประจำปี ๒๕๕๖
           วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ นายชนะ เปรมปรี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านตาก นำบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอบ้านตาก เข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ?รดน้ำดำหัวถนนข้าวแคบ? ประจำปี ๒๕๕๖ ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ริมแม่น้ำป
อ่านต่อ


เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการนต์ 2556 เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการนต์ 2556
           วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก มอบหมายให้ นางสาวรสศิริ วงษ์หลวง นักวิชาการศึกษา พร้อมบุคลากรทางการศึกษาสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก นักศึกษา กศน.อำเภอเม
อ่านต่อ


ประชุมคณะทำงานเครือข่ายประชาสังคม จังหวัดตาก ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๖ ประชุมคณะทำงานเครือข่ายประชาสังคม จังหวัดตาก ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๖
           เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงานคณะทำงานเครือข่ายประชาสังคม จังหวัดตาก ได้จัดการประชุมคณะทำงานเครือข่ายประชาสังคม จังหวัดตาก ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการตามโครงการสร้า
อ่านต่อ


วันจักรี ๒๕๕๖ วันจักรี ๒๕๕๖
           เมื่อวันเสาร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ผู้บริหาร กศน.อำเภอ ครู ครูอาสาสมัคร กศน.ครู กศน.ตำบล และบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้เข้าร
อ่านต่อหน้าที่ : 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|
ผู้บริหาร

ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

นายสุรพงษ์ ไชยวงศ์
ผอ. สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก

 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2009 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Google AnalyticsCheck Email Powered by J&Pservice, Tak City จำนวนผู้เข้าชม 000008741