สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
กิจกรรม กศน. จังหวัดตาก

ประชุมปฏิบัติการการพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง ประชุมปฏิบัติการการพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง
          วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ดร.สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก เชิญครูนิเทศก์ สำนักงาน กศน.จังหวัดตจาก ประชุมโครงการประชุมปฏิบัติการการพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กแ
อ่านต่อ


ลงพื้นที่ ศศช.บ้านมอตะหลั่ว ลงพื้นที่ ศศช.บ้านมอตะหลั่ว
          ดร.สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก มอบหมายให้ นายวิรัช ภัทรบูชา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก พร้อมคณะเกษตรอำเภออุ้มผาง บุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ลงพื้นที่
อ่านต่อ


ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอพบพระ ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอพบพระ
          วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๗ นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอพบพระ ให้เกียรติมาเป็นปรธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอพบพระ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพบพระ โดยมีว่าที่ ร.ต.สุชาติ อนันตกาล นักวิชาการศึกษาช
อ่านต่อ


จังหวัดเคลื่อนที่ กศน.อำเภอท่าสองยาง จังหวัดเคลื่อนที่ กศน.อำเภอท่าสองยาง
          วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ดร.สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถโมบาย โดยนายเอกชัย บุญวัฒนะรักษ์ ร่วมกับ กศน.อำเภอท่าสองยาง ออกให้บริการประชาชน ในโครงการจังหวัดเ
อ่านต่อ


ประชุมบุคลากร สนง. ประชุมบุคลากร สนง.
          วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๓๐ น. ดร.สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก เชิญบุคลากร ประชุมหาแนวทาง ข้อตกลงร่วมกัน ในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของสำนักงาน กศน.จังหวัดต
อ่านต่อ


ประชุมวางแผนเตรียมการรับเสด็จฯ ประชุมวางแผนเตรียมการรับเสด็จฯ
          วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ดร.สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก เชิญบุคลากรที่สนองงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประชุมวางแผนเตรียม
อ่านต่อ


ร่วมประชุมประจำเดือนของ กศน.อำเภออุ้มผาง ร่วมประชุมประจำเดือนของ กศน.อำเภออุ้มผาง
          ดร.สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ร่วมประชุมในการประชุมประจำเดือนของ กศน.อำเภออุ้มผาง เพื่อแนะนำตัวในการมารับตำแหน่งผู้บริหาร กศน.จังหวัดตาก พร้อมมอบนโยบายในการดำเนินงานประจำปีงบป
อ่านต่อ


เยี่ยม ศศช.บ้านมอตะหลั่ว เยี่ยม ศศช.บ้านมอตะหลั่ว
          ดร.สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก พร้อมด้วยนายวสันต์ บัวเงิน ครู นางนิตยาบุตรสุข นักวิชาการศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมชม และติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมเยี่ยมชมศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเ
อ่านต่อ


รับมอบอาาร เอนกประสงค์ รับมอบอาาร เอนกประสงค์
          วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ดร.สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ลงพื้นที่ กศน.อำเภออุ้มผาง รับมอบอาคารเอนกประสงค์ใหม่ และอาคารเรียนที่ปรับปรุงใหม่ จาก คุณหญิงสุดารัตน์ ณ นคร ในนามคณะนิต
อ่านต่อ


โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เฉลิมพระเกียรติ โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เฉลิมพระเกียรติ
          วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ดร.สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ผู้บริหาร กศน.อำเภอ ครู ครูอาสาสมัคร กศน. บนพื้นที่สูง เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำ
อ่านต่อ


ประชุมมอบนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน ประชุมมอบนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน
          วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตากเป็นประธานเปิดโครงการประชุมมอบนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื
อ่านต่อ


ชมและให้กำลังใจ ครู นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองตาก ชมและให้กำลังใจ ครู นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองตาก
          วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๒๑.๓๐ น. ดร.สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก รองสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ผู้บริหาร กศน.อำเภอ ชมและให้กำลังใจ ครู นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองตาก ในการเข้าร่วม
อ่านต่อ


ร่วมสืบสานประเพณีกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ร่วมสืบสานประเพณีกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง
          สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ร่วมกับ กศน.อำเภอเมืองตาก ร่วมสืบสานประเพณีกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ที่เทศบาลเมืองตากจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๑-๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นำโดย ดร.สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศ
อ่านต่อ


เยี่ยม ศศช.บ้านที่หนึี เยี่ยม ศศช.บ้านที่หนึี
          วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ติดตามผลการดำเนินงานพร้อมเยี่ยมชมศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านทีหนึคี ตำบลแม่หละ อำเภอท่า
อ่านต่อ


เยี่ยม ศศช.บ้านธาตุ เยี่ยม ศศช.บ้านธาตุ
          วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ติดตามผลการดำเนินงานพร้อมเยี่ยมชมศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านธาตุ ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสอง
อ่านต่อ


 ร่วมประชุมกับคณะหน่วยทันตแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมประชุมกับคณะหน่วยทันตแพทย์เคลื่อนที่
          วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๒๐.๐๐ น. ดร.สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ร่วมประชุมกับคณะหน่วยทันตแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร ปีที่ ๑๐ ทีมที่ ๔ อำเภอท
อ่านต่อ


เยี่ยม ศศช. บ้านพะตี้หม่อโจ เยี่ยม ศศช. บ้านพะตี้หม่อโจ
          วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๓๐ น. ดร.สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมเยี่ยมชม และให้กำลังใจในการปฎบัติงาน ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ
อ่านต่อ


เยี่ยม ศศช. บ้านป่าสัก เยี่ยม ศศช. บ้านป่าสัก
          วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. ดร.สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ติดตามผลการดำเนินงานพร้อมเยี่ยมชมศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านป่าสัก ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสอง
อ่านต่อ


ประชุมคณะกรรมการ โรงเรียนเอกชนจังหวัดตาก ประชุมคณะกรรมการ โรงเรียนเอกชนจังหวัดตาก
          วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดตาก และผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดตาก ครั้งที่
อ่านต่อ


ประชุมครูนิเทศก์  สำนักงานร กศน.จังหวัดตาก ประชุมครูนิเทศก์ สำนักงานร กศน.จังหวัดตาก
          วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก เชิญครูนิเทศก์ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ประชุมเพื่อแนะนำต้ว ทำความรู้จักกับบุคลากร พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานบ
อ่านต่อหน้าที่ : 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|
ผู้บริหาร

ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

นายสุรพงษ์ ไชยวงศ์
ผอ. สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก

 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2009 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Google AnalyticsCheck Email Powered by J&Pservice, Tak City จำนวนผู้เข้าชม 000006254