สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
กิจกรรม กศน. จังหวัดตาก

วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
          วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ ดร.สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก พร้อมด้วยนายวิรัช ภัทรบูชา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ผู้บริหาร กศน.อำเภอ ครู บุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จัง
อ่านต่อ


ร่วมรดน้ำขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ร่วมรดน้ำขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
          วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ ดร.สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก พร้อมด้วยนายวิรัช ภัทรบูชา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ผู้บริหาร กศน.อำเภอ ครู บุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จัง
อ่านต่อ


การใช้สื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการพูดภาษาไทย การใช้สื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการพูดภาษาไทย
          วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ดร.สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก พร้อมผู้บริหาร กศน.อำเภอ ครู บุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อมัลติมีเดียส
อ่านต่อ


วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
          วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘ ดร.สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต.สุชาติ อนันตกาล นักวิขาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภออุ้มผาง พร้อมบุคลากรทางการ
อ่านต่อ


ลงพื้นที่ ศศช.บ้านมอตะหลั่ว ลงพื้นที่ ศศช.บ้านมอตะหลั่ว
          วันที่ ๒๗ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ดร.สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.สุชาติ อนันตกาล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ พร้อมบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ลงพื้น
อ่านต่อ


สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
          วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ดร.สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก มอบหมายให้งานบุคลากร ดำเนินการสอบเพื่อคัดเป็นลูกจัางชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน สังกัดสำนักงาน กศน.จ
อ่านต่อ


ร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาฯ ร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาฯ
          เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ดร.สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยใช้ชุมชนเป๋นฐานการจัดกระบวนการเรียนรู้กับบุคลากรเพ
อ่านต่อ


ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร กระทรวงศึกษาธิการ
          เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ดร.สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ร่วมต้อนรับ ดร.ทองอยู่ แก้วไทรฮะ ที่ปรึกษาคณะกรรมการกระทรวงศึกษาธิการ นายวัชรินทร์ จำปี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ
อ่านต่อ


กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
          วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. ดร.สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ในการสัมมนาวิชาการหลักสูตรเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ
อ่านต่อ


มอบวุฒิบัตร มอบวุฒิบัตร
          วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. ดร.ทองอยู่ แก้วไทรฮะ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยม พร้อมมอบวุฒิบัตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการหลักสูตรเทียบระดับการศึกษาในระ
อ่านต่อ


วิทยากรกิติมาสัก วิทยากรกิติมาสัก
          วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๔๐ น. ดร.ทองอยู่ แก้วไทรฮะ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ หลักสูตรการศึกษานอกระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ในโครงการ พัฒนาศักยภาพครู "ให้มีความรู้กา
อ่านต่อ


เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครู เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครู
          วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก เป็นประธานเปิดโครงการ พัฒนาศักยภาพครู "ให้มีความรู้การจัดทำแผนการลงทะบียนวิขาเลือกแบบบูรณาการ" หลักสูตรการศ
อ่านต่อ


เยี่ยมชม กศน.อำเภอสามเงา เยี่ยมชม กศน.อำเภอสามเงา
          วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ดร.สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก เยี่ยมชม ติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมมอบนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ กศน.อำเภอสามเงา โ
อ่านต่อ


เยี่ยมชม  กศน.อำเภอบ้านตาก เยี่ยมชม กศน.อำเภอบ้านตาก
          วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก เยี่ยมชม ติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมมอบนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ กศน.อำเภอบ้านตาก
อ่านต่อ


สัมมนาวิชาการ ?แทคนิคการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ความสำเร็จ? สัมมนาวิชาการ ?แทคนิคการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ความสำเร็จ?
          วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ดร.สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการ ?แทคนิคการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ความสำเร็จ? ให้กับผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสู
อ่านต่อ


ประชุมติดตามงานโครงการพระราชดำริฯ พื้นที่จังหวัดตาก ประชุมติดตามงานโครงการพระราชดำริฯ พื้นที่จังหวัดตาก
          ดร. สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จัวหวัดตาก รองฯผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ผู้บริหาร กศน.อำเภอ ครู บุคลากรทางการศึกษา ที่สนองงานโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
อ่านต่อ


ทดสอบการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ทดสอบการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
          เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ดร.สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก.ได้จัดการสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของสถาบันทดสอบทาง
อ่านต่อ


โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ รักชาติ ศาสนา และเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ รักชาติ ศาสนา และเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์
          วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ดร.สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก พร้อมรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ผู้บริหาร กศน.อำเภอ เข้าร่วมประชุม โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ รักชาติ ศาสนา แล
อ่านต่อ


ประชุมปฏิบัติการการพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง ประชุมปฏิบัติการการพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง
          วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ดร.สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก เชิญครูนิเทศก์ สำนักงาน กศน.จังหวัดตจาก ประชุมโครงการประชุมปฏิบัติการการพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กแ
อ่านต่อ


ลงพื้นที่ ศศช.บ้านมอตะหลั่ว ลงพื้นที่ ศศช.บ้านมอตะหลั่ว
          ดร.สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก มอบหมายให้ นายวิรัช ภัทรบูชา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก พร้อมคณะเกษตรอำเภออุ้มผาง บุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ลงพื้นที่
อ่านต่อหน้าที่ : 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|
ผู้บริหาร

ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

นายสุรพงษ์ ไชยวงศ์
ผอ. สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก

 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2009 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Google AnalyticsCheck Email Powered by J&Pservice, Tak City จำนวนผู้เข้าชม 000008741