สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
กิจกรรม กศน. จังหวัดตาก

ประชุมคณะกรรมการ โรงเรียนเอกชนจังหวัดตาก ประชุมคณะกรรมการ โรงเรียนเอกชนจังหวัดตาก
          วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดตาก และผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดตาก ครั้งที่
อ่านต่อ


ประชุมครูนิเทศก์  สำนักงานร กศน.จังหวัดตาก ประชุมครูนิเทศก์ สำนักงานร กศน.จังหวัดตาก
          วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก เชิญครูนิเทศก์ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ประชุมเพื่อแนะนำต้ว ทำความรู้จักกับบุคลากร พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานบ
อ่านต่อ


เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เพื่อเด็กด้อยโอกาส ซี.ดี.ซี. เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เพื่อเด็กด้อยโอกาส ซี.ดี.ซี.
           วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๓๐ น. ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ รองเลขาธิการ กศน. ดร. ประยุทธ หลักคำ ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาหลักสูตรฯ ดร. สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก พร้อมคณะ เยี่ย
อ่านต่อ


เยี่ยมชมโรงเรียนบากาตา เยี่ยมชมโรงเรียนบากาตา
           เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๑๐ น. ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ รองเลขาธิการ กศน. ดร. ประยุทธ หลักคำ ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาหลักสูตรฯ ดร. สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก เดินทางเข้
อ่านต่อ


เยี่ยมชมศูนย์การเรียนอาโยนอู เยี่ยมชมศูนย์การเรียนอาโยนอู
           เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ รองเลขาธิการ กศน. ดร. ประยุทธ หลักคำ ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาหลักสูตรฯ เดินทางเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนอาโยนอู เพื่อเยี่ยมชม การจัดการเรี
อ่านต่อ


เยี่ยมชมศูนย์การเรียนปารมี เยี่ยมชมศูนย์การเรียนปารมี
           เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๓๐ น. ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ รองเลขาธิการ กศน. ดร. ประยุทธ หลักคำ ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาหลักสูตรฯ เดินทางเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนปารมี เพื่อเยี่ยมชม การจัดการเรียน
อ่านต่อ


ติดตามผลการ ศศช. บ้านห้วยแห้ง ติดตามผลการ ศศช. บ้านห้วยแห้ง
           วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก นายชนะ เปรมปรี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านตาก ติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมเยี่ยมชมศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา
อ่านต่อ


พิธีแถลงข่าว ชุดโครงการพัฒนาแนวทางและรูปแบบการจัดการศึกษาฯ พิธีแถลงข่าว ชุดโครงการพัฒนาแนวทางและรูปแบบการจัดการศึกษาฯ
           เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๓๐ น. ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ รองเลขาธิการ กศน. มาเป็นประธาน พิธีแถลงข่าว ชุดโครงการพัฒนาแนวทางและรูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับผู้มีปัญหาสถานะบุคคลและแรงงานข้ามช
อ่านต่อ


ตรวจเยี่ยมการสัมมนาวิชาการหลักสูตรเทียบระดับการศึกษาฯ ตรวจเยี่ยมการสัมมนาวิชาการหลักสูตรเทียบระดับการศึกษาฯ
           เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ รองเลขาธิการ กศน. ตรวจเยี่ยมการสัมนาวิชาการหลักสูตรเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมซี เค ฮิลล์ อำเภอแม่สอ
อ่านต่อ


รองเลขาธิการ กศน. ตรวจเยี่ยม สภาพอาคารห้องสมุดประชาชน รองเลขาธิการ กศน. ตรวจเยี่ยม สภาพอาคารห้องสมุดประชาชน
           เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๒๐ น. ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ รองเลขาธิการ กศน. ตรวจเยี่ยม สภาพอาคารห้องสมุดประชาชน ที่ทรุดโทรมใช้การไม่ได้ เนื่องจากเปิดรับบริการประชาชนมาเป็นระยะเวลานานแล้ว เพื่อห
อ่านต่อ


ประชุมบุคลากร กศน.จังหวัดตาก ประชุมบุคลากร กศน.จังหวัดตาก
           เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ดร.สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก เชิญบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ประชุมเพื่อแนะนำต้วเพื่อทำความรู้จักกับบุคลากร พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงาน ปีงบประ
อ่านต่อ


ลงพื้นที่ ดูพื้นที่จัดสร้างอาคารเรียน ศศช.บ้านมอตาหลัว ลงพื้นที่ ดูพื้นที่จัดสร้างอาคารเรียน ศศช.บ้านมอตาหลัว
           เมื่อวันที่ ๒๓-๒๕ ตุลาม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก มอบหมายให้นางนิตยา บุตรสุข นักวิชาการศึกษา นายสุรศักดิ์ เบรียะเซกู่ นักวิชาการศึกษา นายวสันต์ บัวเงิน ครู พร้อมคณะเติมฝันปันยิ้ม (Smile
อ่านต่อ


ซ่อมแซมระบบน้ำประปาภูเขา ซ่อมแซมระบบน้ำประปาภูเขา
           เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก มอบหมายให้นางนิตยา บุตรสุข นักวิชาการศึกษา นายสุรศักดิ์ เบรียะเซกู่ นักวิชาการศึกษา นายวสันต์ บัวเงิน ครู พร้อมคณะเติมฝันปันยิ้ม (Smile Dre
อ่านต่อ


ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตาก ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตาก
           เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้จัดงานต้อนรับ ดร. สุรพงษ์ ไชยวงษ์ ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตา
อ่านต่อ


วันปิยะมหาราช ๒๕๕๗ วันปิยะมหาราช ๒๕๕๗
           เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.สุชาติ อนันตกาล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ครู ครูอาสาสมัคร กศน. ครู กศน.ตำบล และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายร
อ่านต่อ


ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ
           นายวิรัช ภัทรบูชา รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ผู้บริหาร กศ.อำเภอ ครู บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบน
อ่านต่อ


ประชุมปฏิบัติการตรวจสอบ GPA/PR ประชุมปฏิบัติการตรวจสอบ GPA/PR
          สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ได้เชิญเจ้าหน้าที่งานการศึกษาขึ้นพื้นฐาน กศน.อำเภอ ในสังกัด เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการตรวจสอบ GPA/PR นักศึกษาจบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษ
อ่านต่อ


โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
          เมื่อวันที่ ๑๑?๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อสร้างโอกาสของบุคลากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันแ
อ่านต่อ


วางแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ วางแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
          วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายวิรัช ภัทรบูชา รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก เชิญบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก เข้าประชุมวางแผนการดำเนินงานของ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม
อ่านต่อ


มอบนโยบาย ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ มอบนโยบาย ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
           วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายวิรัช ภัทรบูชา รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก เชิญครูอาสาสมัคร กศน. เข้าประชุมมอบนโยบายในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ พร้อมต่อสัญญาจ้าง ของครูอาสาสมัคร กศน. ณ ห้องป
อ่านต่อหน้าที่ : 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|
ผู้บริหาร

ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

นายสุรพงษ์ ไชยวงศ์
ผอ. สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก

 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2009 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Google AnalyticsCheck Email Powered by J&Pservice, Tak City จำนวนผู้เข้าชม 000002832