สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
กิจกรรม กศน. จังหวัดตาก

พระราชทานเพลิง พระราชทานเพลิง
           เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศนจังหวัดตาก นายศุภกรณ์ ศรีศักดิ์ดา ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหาร กศน. อำเภอ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ
อ่านต่อ


รดน้ำขอพร ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ รดน้ำขอพร ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ
           เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก จัดงานรดน้ำขอพรจาก ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก พร้อมด้วย ผอ.เสนอ ทองคำ ลุงทองหล่อ โฉมงาม ลุงธีรยุทธ ตันย
อ่านต่อ


สรงน้ำพระ ประจำ สำนักงาน สรงน้ำพระ ประจำ สำนักงาน
           เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้สรงน้ำพระประจำ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2557 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี
อ่านต่อ


รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการ จังหวัดตาก รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการ จังหวัดตาก
           เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้เข้าร่วมรดน้ำขอพรจากนายสุริยะ ประศาสตร์บัญฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ที่ทางจังหวัดตากจัดขึ้น ณ จวนผู้ว่ารา
อ่านต่อ


อุปสมบทหมู่เทิดพระเกียรติ อุปสมบทหมู่เทิดพระเกียรติ
           เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา นายภูมิชัย ตะพานแก้ว นายอำเภอเมืองตาก มาเป็นประธานบวชอุปสมบทหมู่ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดดอยข่อยเขาแก้ว อำเภอเมืองตาก จังหว
อ่านต่อ


รดน้ำดำหัวรองเลขาธิการ กศน. รดน้ำดำหัวรองเลขาธิการ กศน.
          เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้เข้าร่วมรดน้ำขอพรจากนายสุรพงษ์ จำจด รองเลขาธิการ กศน. เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทย และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ในเทศกาลประเพณีวันสง
อ่านต่อ


พิธีปิดโครงการประชุมปฏิบัติการการจัดทำแผนบูรณการฯ พิธีปิดโครงการประชุมปฏิบัติการการจัดทำแผนบูรณการฯ
          เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา นายสุรพงษ์ จำจด รองเลขาธิการ กศน. ให้เกียรติมาเป็นประธานปิดโครงการประชุมปฏิบัติการการจัดทำแผนบูรณการพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียนบนพื้นที่สูงบนฐานความรู้บริบทชุมชนภายใต
อ่านต่อ


รองเลขาธิการ กศน. เยี่ยมชมห้องสมุดประชาชน รองเลขาธิการ กศน. เยี่ยมชมห้องสมุดประชาชน
           เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา นายสุรพงษ์ จำจด รองเลขาธิการ กศน. เยี่ยมชมห้องสมุดประชาชน ''เฉลิมราชกุมารี'' อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก และพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในการลงพื้นที่จังหวัด
อ่านต่อ


เยี่ยมชมแปลงเกษตรธรรมชาติ เยี่ยมชมแปลงเกษตรธรรมชาติ
          เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.กิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เกษตรธรรมชาติดอยมูเซอ ของสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก พร้อมศึกษาวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมขอ
อ่านต่อ


รดน้ำขอพร กรมวังผู้ใหญ่ รดน้ำขอพร กรมวังผู้ใหญ่
          เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้เข้าร่วมรดน้ำขอพรจากว่าที่ ร.ต.กิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทย และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ในเทศกาลประเพณี
อ่านต่อ


พิธีเปิดโครงการประชุมปฏิบัติการการจัดทำแผนบูรณการฯ พิธีเปิดโครงการประชุมปฏิบัติการการจัดทำแผนบูรณการฯ
          เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.กิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการประชุมปฏิบัติการการจัดทำแผนบูรณการพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียนบนพื้นที่สูงบนฐานความรู้บริบทชุมช
อ่านต่อ


สักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
          เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.กิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ พร้อมคณะเข้าสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมเยี่ยมชมห้องสมุดประชาชน ''เฉลิมราชกุมารี'' อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก และพิพ
อ่านต่อ


ประชุมถอดบทเรียนประสบการณ์การดำเนินงาน ศศช. ประชุมถอดบทเรียนประสบการณ์การดำเนินงาน ศศช.
          เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้เชิญครูนิเทศก์ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก จำนวน ๒๖ กลุ่มบ้าน ประชุมปฎิบัติการเพื่อทำแผนบูรณาการพัฒนากา
อ่านต่อ


วันจักรี ๒๕๕๗ วันจักรี ๒๕๕๗
          เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ผู้บริหาร กศน.อำเภอ ครู ครูอาสาสมัคร กศน.ครู กศน.ตำบล และบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้เข้าร่
อ่านต่อ


ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
           เมื่อวันที่ ๓ - ๔ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ เบรียะเซกู่ นักวิชาการศึกษา พร้อมด้วยนางณิชา เครือมิ่งมงคล นักจัดการงาน
อ่านต่อ


วันรักการอ่าน ประจำปี ๒๕๕๗ วันรักการอ่าน ประจำปี ๒๕๕๗
           เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ การอ่านเปิดความคิด ความคิดเปิดปัญญา ๒ เมษา วันรักการอ่าน ประ
อ่านต่อ


วันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์ วันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์
           เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ว่าที่ ร.ต.สุชาติ อนันตกาล นักวิขาการศึกษา ครู ครูอาสาสมัคร กศน. ครู กศน.ตำบล และบุคลากรสำนักงาน กศน
อ่านต่อ


การประเมินตรวจขั้นที่ ๕ การประเมินตรวจขั้นที่ ๕
           เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้จัดการประเมินตรวจขั้นที่ ๕ ของการฝึกอบรมผู้บัญคับบัญชาลูกเสือสามัญ และวิสามัญ สำนักงาน กศน.จังหวั
อ่านต่อ


เดินรณรงค์เลือกตั้ง ส.ว. เดินรณรงค์เลือกตั้ง ส.ว.
           เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้นำรองผู้กำกับลูกเสือสามัญ และวิสามัญ จำนวน ๖๕ คน พร้อมครู บุคคลากรทางการศึกษา นักเรียน สำนักงาน ก
อ่านต่อ


บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
           เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้จัดประชุมพร้อมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเดินรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ระหว่างสำนักงานคณะกรร
อ่านต่อหน้าที่ : 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|
ผู้บริหาร

ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

นายสุรพงษ์ ไชยวงศ์
ผอ. สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก

 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2009 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Google AnalyticsCheck Email Powered by J&Pservice, Tak City จำนวนผู้เข้าชม 000016877