สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
กิจกรรม กศน. จังหวัดตาก

พิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อนุรักษ์ นุกุลคาม พิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อนุรักษ์ นุกุลคาม
          วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อนุรักษ์ นุกุลคาม ท่านจากไปด้วยโรคชรา เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
อ่านต่อ


พัฒนาระบบสารสนเทศ ผ่านระบบเว็บไซต์ พัฒนาระบบสารสนเทศ ผ่านระบบเว็บไซต์
          วัน ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ดร.สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ เบรียะเซกู่ นักวิชาการศึกษา เป็นวิทยากรฝึกอบรม "การพัฒนาระบบสารสนเทศ ผ่านระบบเว็บไซต์ ด้วย Koratsite?
อ่านต่อ


ประเมินคัดเลือกบุคลากรอบรมเกษตรธรรมชาติระดับสูง ประเมินคัดเลือกบุคลากรอบรมเกษตรธรรมชาติระดับสูง
          วัน ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายนรา เหล่าวิชา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.พิษณุโลก พร้อมคณะ เข้าประเมินคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการอบรมเกษตรธรรมชาติระดับสูง ในต่างประเทศ (ระดับพื้นที่) ระยะที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
อ่านต่อ


ประกาศเจตนารมณ์ ประกาศเจตนารมณ์ "ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง"
          วัน ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ดร.สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก พร้อมด้วย นายวิรัช ภัทรบูชา รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก บุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก เข้าร่วมงานประกา
อ่านต่อ


ประชุมปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประชุมปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงาน
          วัน ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ดร.สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก พร้อมด้วย ผู้บริหาร กศน.อำเภอ ครูอาสาสมัคร กศน.บนพื้นที่สูง สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนปฏิบ
อ่านต่อ


งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
          วันจันทร์ ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๓๐ น. ดร.สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก พร้อมด้วยผู้บริหาร กศน.อำเภอ ครู บุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก เข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริม
อ่านต่อ


มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน กศน.อำเภออุ้มผาง มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน กศน.อำเภออุ้มผาง
          วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภออุ้มผาง ดร.สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ร่วมทำพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเข
อ่านต่อ


รับมอบอาคารเรียน รับมอบอาคารเรียน
          วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภออุ้มผาง ดร.สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ร่วมทำพิธีรับมอบอาคารเรียน จาก คณะ เพช ดีเวลลอปเมนท์ และสมาคม ๒๒ นอ. พร้อมวัสดุการเรียนกา
อ่านต่อ


ปั่นจักรยานคล้องย่าม ๒ แผ่นดิน ไทย - เมียนมา ปั่นจักรยานคล้องย่าม ๒ แผ่นดิน ไทย - เมียนมา
          วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ดร.สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก พร้อมผู้บริหาร กศน.อำเภอ ครู บุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ร่วมปั่นจักรยานคล้องย่าม ๒ แผ่นดิน ไทย - เมียนมา ส
อ่านต่อ


ประชุมประจำเดือนครั้งที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ประชุมประจำเดือนครั้งที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
          วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ดร.สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ผู้บริหาร กศน.อำเภอ ครู บุคคลากร สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ประชุมประจำเดือนครั้งที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อมอบนโยบ
อ่านต่อ


โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
          วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ดร.สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ร่วมประชุมโครงการ การอบรมครูแบบบูรณาการ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน (ครูประจำศูนย์ และครูนิเทศก์ พื้นที่จังหวัดตาก) ที่ส
อ่านต่อ


นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพูดภาษาไทย นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพูดภาษาไทย
          วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๓๐ น. ดร.สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ เบรียะเซกู่ นักวิชาการศึกษา พร้อมด้วยนายศิลป์ชัย โกอินต๊ะ ครู สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก
อ่านต่อ


นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพูดภาษาไทย นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพูดภาษาไทย
          คืนวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ดร.สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ เบรียะเซกู่ นักวิชาการศึกษา พร้อมด้วยนายศิลป์ชัย โกอินต๊ะ ครู สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ลงพื้นที่น
อ่านต่อ


นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพูดภาษาไทย นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพูดภาษาไทย
          วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๔๕ น. ดร.สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ เบรียะเซกู่ นักวิชาการศึกษา นางภัทรานิษฐ์ งามวงศ์น้อย นักวิชาการศึกษา นายศิลป์ชัย โกอ
อ่านต่อ


ติดตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพูดภาษาไทย ศศช.บ้านกรูเปอคี ติดตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพูดภาษาไทย ศศช.บ้านกรูเปอคี
          วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๐๐ น. ดร.สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ เบรียะเซกู่ นักวิชาการศึกษา นางภัทรานิษฐ์ งามวงศ์น้อย นักวิชาการศึกษา นายศิลป์ชัย โกอ
อ่านต่อ


นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพูดภาษาไทย นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพูดภาษาไทย
          วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก พร้อมคณะ ลงพื้นที่นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพูดภาษาไทยและการรู้หนังสือไทย สำหรับผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุ
อ่านต่อ


นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพูดภาษาไทย นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพูดภาษาไทย
          วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก พร้อมคณะ ลงพื้นที่นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพูดภาษาไทยและการรู้หนังสือไทย สำหรับผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุ
อ่านต่อ


โครงการพัฒนาครูในโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครูในโครงการพระราชดำริ โครงการพัฒนาครูในโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครูในโครงการพระราชดำริ
          วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ดร.สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ร่วมเปิดโครงการพัฒนาครูในโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครูในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบราชกุมารี ให้ได้ร
อ่านต่อ


การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนต่างด้าว การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนต่างด้าว
          วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ดร.สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนต่างด้าว ครั้งที่ ๑ ที่มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน (Help Without Frontier) จัดขึ้น ระหว่างวันที่
อ่านต่อ


รบันทึกเทป รายการสายใย กศน. รบันทึกเทป รายการสายใย กศน.
          วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ดร. สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก นำทีมวิทยากรบันทึกเทป รายการสายใย กศน. เรื่องกรจัดการศึกษา กศน. ขั้นพื้นฐานบน Smartphone ซึ่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหว
อ่านต่อหน้าที่ : 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|
ผู้บริหาร

ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

นายสุรพงษ์ ไชยวงศ์
ผอ. สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก

 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2009 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Google AnalyticsCheck Email Powered by J&Pservice, Tak City จำนวนผู้เข้าชม 000017885