สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
กิจกรรม กศน. จังหวัดตาก
  • news
  • news
  • news
  • news
  • news

โครงการอบรมลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอสามเงา ต้านยาเสพติด

           เมื่อวันที่ ๑๗-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา กศน.อำเภอสามเงา ได้จัดโครงการอบรมลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอสามเงา ต้านยาเสพติด ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่ ๑๐๒ โดยได้รับเกียรติจาก นางสนธยา กัณฑะวงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน เป็นประธานเปิดโครงการ นายชนะ เปรมปรี ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองตาก กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ว่าการจัดโครงการฯ เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการลูกเสือเป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรม ซึ่งในแต่ละฐานมีการจัดการเรียนรู้ และเสริมทักษะในด้านต่างๆ ให้ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ และในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเข้าค่าย ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตาก พร้อมวิทยากร คณะลูกเสือลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอสามเงา ได้จัดโครงการปลูกป่าสร้างฝายถวายพ่อหลวง โดยการทำฝายชะลอน้ำ ปล่อยกล้วยไม้คืนสู่ป่า ปลูกกล้าไม้โดยใช้เมล็ดพันธ์ไม้ปั้นในดินดำตากแห้งแล้วใช้หนังหนังสติ๊กยิงเข้าป่า แล้วว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้กล่าวปิดโครงการอบรมลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอสามเงา ต้านยาเสพติด ตามลำดับ

กลับ

ผู้บริหาร

ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

นายสุรพงษ์ ไชยวงศ์
ผอ. สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก

  
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2009 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Google AnalyticsCheck Email Powered by J&Pservice, Tak City จำนวนผู้เข้าชม 000017885