สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
กิจกรรม กศน. จังหวัดตาก
  • news
  • news
  • news
  • news
  • news

ค่ายลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอบ้านตาก

           เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา กศน.อำเภอบ้านตาก ได้จัดโครงการค่ายลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอบ้านตาก "รักษ์โลก รักชีวิต ต้านยาเสพติด บนวิถืประชาธิปไตย เสริมสร้างความเป็นไทยด้วยคุณธรรม" เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ณ วนอุทยานแก่งห้วยตาก ตำบลท้องฟ้า อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยได้รับเกียรติจากนายชนะ เปรมปรี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านตาก เป็นประธานเปิดค่ายลูกเสือวิสามัญ นางเพ็ญประภา แสนอุบล ครูชำนาญการ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดค่ายลูกเสือวิสามัญว่า จัดเพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการลูกเสือเป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรม ซึ่งในแต่ละฐานมีการจัดการเรียนรู้ และเสริมทักษะในด้านต่างๆ ให้ผู้เข้าค่ายลูกเสือวิสามัญในครั้งนี้ และในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเข้าค่าย นายชนะ เปรมปรี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านตาก ได้กล่าวปิดโครงการค่ายลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอบ้านตาก "รักษ์โลก รักชีวิต ต้านยาเสพติด บนวิถืประชาธิปไตย เสริมสร้างความเป็นไทยด้วยคุณธรรม" เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ถือเป็นการปิดโครงการอย่างเป็นทางการ
          
          สุรศักดิ์ เบรียะเซกู่ ภาพ / ข่าว

กลับ

ผู้บริหาร

ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

นายสุรพงษ์ ไชยวงศ์
ผอ. สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก

  
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2009 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Google AnalyticsCheck Email Powered by J&Pservice, Tak City จำนวนผู้เข้าชม 000017885