สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
กิจกรรม กศน. จังหวัดตาก
  • news
  • news
  • news
  • news
  • news

ติดตามการดำเนินงาน ศศช.พื้นที่อำเภอแม่ระมาด

           เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ ว่าที่ ร.ต.สุชาติ อนันตกาล นักวิชาการศึกษา รักษาการผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ระมาด พร้อมนายสุรศักดิ์ เบรียะเซกู่ นักวิชาการศึกษา เข้าพื้นที่นิเทศติดตามงานจัดการเรียนการสอนโครงการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศศช.บ้านห้วยดินหม้อ หมู่ที่ ๑๑ ศศช.บ้านพะละดอ หมู่ที่ ๔ ศศช.บ้านห้วยผาดำ หมู่ที่ ๙ และศศช.บ้านห้วยหมาบ้า หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยมีนายกิตติศักดิ์ กิจการ ครูอาสาสมัคร กศน. ครูบ้าน นักเรียนร่วมรับการนิเทศติดตามงานในครั้งนี้
          
          สุรศักดิ์ เบรียะเซกู่ ภาพ /ข่าว

กลับ

ผู้บริหาร

ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

นายสุรพงษ์ ไชยวงศ์
ผอ. สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก

  
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2009 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Google AnalyticsCheck Email Powered by J&Pservice, Tak City จำนวนผู้เข้าชม 000017885