สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
กิจกรรม กศน. จังหวัดตาก
  • news
  • news
  • news
  • news
  • news

โครงการค่ายเยาวชนเพื่อประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง

           เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.วุฒิ วรรคาวิสันต์ ประธาน กกต.จังหวัดตาก ให้เกียรติไปเป็นประธานในการเปิดโครงการค่ายเยาวชนเพื่อประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเยาวชนอายุระหว่าง ๑๖-๑๘ ปีเข้าร่วมอบรม ประกอบด้วยเยาวชน กศน.อำเภอเมืองตาก อำเภอบ้านตาก อำเภอสามเงาและอำเภอวังเจ้า รวม ๘๐ คน ระหว่างวันที่ ๔-๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช โดยมีคณะวิทยากรนำโดย นายเสนอ ทองคำ กกต.จ.ตาก และคณะให้ความรู้แก่เยาวชน ผลการจัดอบรม ร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจในการเข้ารับการอบรม
          วัชระ มณีนิล ข่าวภูธร กศน.จ.ตาก

กลับ

ผู้บริหาร

ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

นายสุรพงษ์ ไชยวงศ์
ผอ. สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก

  
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2009 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Google AnalyticsCheck Email Powered by J&Pservice, Tak City จำนวนผู้เข้าชม 000017885