สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
กิจกรรม สามทศวรรษ กพด.

ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

เรื่องเร่งด่วน (สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก)
กศน. ตาก

QR-CODE กศน.ตาก

QR-Code กศน.จังหวัดตาก

ระบบสารสนเทศ กศน.

ฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศ กศน.จ.ตาก

กศน. ภูมิภาค

แหล่งเรียนรู้


กิจกรรม กศน.จังหวัดตาก

ปั่นจักรยานตามรอยประวัติศาสตร์ ปั่นจักรยานตามรอยประวัติศาสตร์
          วันศุกร์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น. ด.ร.สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานตามรอยประวัติศาสตร์ สม......

อ่านต่อ

พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
          วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก มอบหมายให้นายพจนารถ นุกุลคาม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก นางเกศินี ฝึกฝน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมือ......

อ่านต่อ

หามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี หามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
          วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น. ดร.สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก มอบหมายให้นายพจนารถ นุกุลคาม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ครู บุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวั......

อ่านต่อ

พัฒนากระบวนจัดการเรียนการสอนบน Smart Phone พัฒนากระบวนจัดการเรียนการสอนบน Smart Phone
          วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก เป็นประธานเปิดโครงการประชุม ?พัฒนากระบวนจัดการเรียนการสอนบน Smart Phone ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึก......

อ่านต่อ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ อ่านต่อ..
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ(ต้องมีประสบการณ์ด้านการทำงานในกศน.ที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ ไม่น้อยกว่า2ปี) อ่านต่อ..
 • อ่านต่อ..
 • อ่านต่อ..
 • มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ อ่านต่อ..
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอาสาสมัครฯ (ครู ศศช.) อ่านต่อ..
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอาสาสมัครฯ(ครูศศช) อ่านต่อ..
 • แผนที่สถานที่สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูศศช. อ่านต่อ..
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอาสาสมัครฯ(ครูศศช.) อ่านต่อ..
 • เอกสารสรุปผลโครงการฝึกอบรม "หลักสูตรการพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ใน กศน.ตำบล และ ศรช.เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน อ่านต่อ..
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอาสาสมัครฯ(ครู ศศช) อ่านต่อ..
 • ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเบื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู อาสาสมัครฯ (วุฒิปริญาตรี) อ่านต่อ..
 • ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเบื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู อาสาสมัครฯ (วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า) อ่านต่อ..
 • แบบกรอกประวัติผู้รับการเสนอชื่อเป็นลูกที่มีความกตัญญูฯ อ่านต่อ..
 • ประกาศการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ อ่านต่อ..

ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

การจัดซื้อจัดจ้าง
วาระ - รายงานการประชุม
วีดีโอคลิป - เกล็คความรู้ กิจกรรมที่จัดชึ้น
ผู้บริหาร

ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

นายสุรพงษ์ ไชยวงศ์
ผอ. สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก

ติดต่อผู้บริหาร

ปฎิทินปฎิบัติงาน

English Discoveries Online

ห้องเรียนภาษา กศน.จังหวัด

ห้องเรียนออนไลน์


กศน.อำเภอ
ห้องสมุดประชาชน
สถิติผู้เข้าใช้ระบบ

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2009 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Google AnalyticsCheck Email Powered by Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม 000004220