สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
กิจกรรม สามทศวรรษ กพด.

ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

เรื่องเร่งด่วน (สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก)
กศน. ตาก

QR-CODE กศน.ตาก

QR-Code กศน.จังหวัดตาก

ระบบสารสนเทศ กศน.

ฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการ

ข้อมูลสารสนเทศ กศน.จ.ตาก

กศน. ภูมิภาค

แหล่งเรียนรู้


กิจกรรม กศน.จังหวัดตาก

วันที่ ๒ ของโครงการประชุมการประเมินตนเองของสถานศึกษา วันที่ ๒ ของโครงการประชุมการประเมินตนเองของสถานศึกษา
          วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ศน.พิมพา หาญวัฒนะชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงาน กศน. ถ่ายทอดความรู้ในระบบบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถ......

อ่านต่อ

การประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ การประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙
          วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อทบทวน สร้างคว......

อ่านต่อ

ประชุมเตรียมการ พัฒนาศักยภาพยุวกรรมการหย่อมบ้าน ประชุมเตรียมการ พัฒนาศักยภาพยุวกรรมการหย่อมบ้าน
          วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.วิเลขา ลีสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย ประธานเปิดการประชุมเตรียมการโครงการประชุมสัมมนานำเสนอผลงานและพัฒนาศักยภาพยุวกรรมการหย่อมบ้าน ศูนย์การเรีย......

อ่านต่อ

ประชุมย่อย ประชุมย่อย "การพัฒนาศักยภาพยุวกรรมหย่อมบ้าน"
          วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสมชาย เด็ดขาด รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เชิญคณะทำงานฯ ประชุมเตรียมการโครงการประชุมสัมมนานำเสนอผลงานและพัฒนาศักยภาพยุวกรรมการหย่อมบ้าน ศูนย์การเรียนชุมชนชา......

อ่านต่อ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ อ่านต่อ..
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ อ่านต่อ..
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ(ต้องมีประสบการณ์ด้านการทำงานในกศน.ที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ ไม่น้อยกว่า2ปี) อ่านต่อ..
 • อ่านต่อ..
 • อ่านต่อ..
 • มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ อ่านต่อ..
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอาสาสมัครฯ (ครู ศศช.) อ่านต่อ..
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอาสาสมัครฯ(ครูศศช) อ่านต่อ..
 • แผนที่สถานที่สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูศศช. อ่านต่อ..
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอาสาสมัครฯ(ครูศศช.) อ่านต่อ..
 • เอกสารสรุปผลโครงการฝึกอบรม "หลักสูตรการพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ใน กศน.ตำบล และ ศรช.เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน อ่านต่อ..
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอาสาสมัครฯ(ครู ศศช) อ่านต่อ..
 • ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเบื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู อาสาสมัครฯ (วุฒิปริญาตรี) อ่านต่อ..
 • ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเบื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู อาสาสมัครฯ (วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า) อ่านต่อ..
 • แบบกรอกประวัติผู้รับการเสนอชื่อเป็นลูกที่มีความกตัญญูฯ อ่านต่อ..

ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

การจัดซื้อจัดจ้าง
วาระ - รายงานการประชุม
วีดีโอคลิป - เกล็คความรู้ กิจกรรมที่จัดชึ้น
ผู้บริหาร

ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

นายสุรพงษ์ ไชยวงศ์
ผอ. สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก

ติดต่อผู้บริหาร

ปฎิทินปฎิบัติงาน

English Discoveries Online

ห้องเรียนภาษา กศน.จังหวัด

ห้องเรียนออนไลน์


กศน.อำเภอ
ห้องสมุดประชาชน
สถิติผู้เข้าใช้ระบบ

 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2009 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Google AnalyticsCheck Email Powered by Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม 000006288