สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
กิจกรรม สามทศวรรษ กพด.

ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

เรื่องด่วน (สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก)
สำหรับเจ้าหน้าที่
กรุณาลงชื่อก่อนใช้งาน (Login)

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
  
 

[ สมัครสมาชิก ]


กศน. ตาก

ข้อมูลสารสนเทศ

กศน. ภูมิภาค

แหล่งเรียนรู้


กิจกรรม กศน.จังหวัดตาก

เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เพื่อเด็กด้อยโอกาส ซี.ดี.ซี. เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เพื่อเด็กด้อยโอกาส ซี.ดี.ซี.
           วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๓๐ น. ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ รองเลขาธิการ กศน. ดร. ประยุทธ หลักคำ ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาหลักสูตรฯ ดร. สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก พร้อมคณะ เยี่ย......

อ่านต่อ

เยี่ยมชมโรงเรียนบากาตา เยี่ยมชมโรงเรียนบากาตา
           เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๑๐ น. ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ รองเลขาธิการ กศน. ดร. ประยุทธ หลักคำ ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาหลักสูตรฯ ดร. สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก เดินทางเข้......

อ่านต่อ

เยี่ยมชมศูนย์การเรียนอาโยนอู เยี่ยมชมศูนย์การเรียนอาโยนอู
           เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ รองเลขาธิการ กศน. ดร. ประยุทธ หลักคำ ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาหลักสูตรฯ เดินทางเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนอาโยนอู เพื่อเยี่ยมชม การจัดการเรี......

อ่านต่อ

เยี่ยมชมศูนย์การเรียนปารมี เยี่ยมชมศูนย์การเรียนปารมี
           เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๓๐ น. ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ รองเลขาธิการ กศน. ดร. ประยุทธ หลักคำ ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาหลักสูตรฯ เดินทางเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนปารมี เพื่อเยี่ยมชม การจัดการเรียน......

อ่านต่อ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ตารางสอบ N_NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557 อ่านต่อ..
 • รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2557 อ่านต่อ..
 • การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดเพื่อประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนักประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (รอบ12เดือน) อ่านต่อ..
 • ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน อ่านต่อ..
 • ประกาศรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว ผู้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2557 อ่านต่อ..
 • ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดรายละเอียดและวิธีการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ก.ศ.สำนักงานป อ่านต่อ..
 • การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติปี 2557 อ่านต่อ..
 • การรับเข็มวิทยพัฒน์และการรับเข็มเชิดชูเกียรติ ในวันที่ 7 กันยายน 2557 อ่านต่อ..
 • ประกาศ การคัดเลือก"นวัตกรรมการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 อ่านต่อ..
 • สำเนาหลักเกณฑ์และวิธีการประกวดเรียงความ อ่านต่อ..
 • ตัวอย่างรายงานกิจกรรมห้องสมุดประชาชน อ่านต่อ..
 • รายงานการประชุมประจำเดือนครั้้งที่6/2557 วันที่2มิ.ย.57 อ่านต่อ..
 • แบบเก็บข้อมูลการตรวจราชการฯ กรณีปกติ อ่านต่อ..
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสมัครเรียน ป.บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรรับ180คน อ่านต่อ..
 • ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป(นักวิชาการเงินและบัญชี,ครู กศน.ตำบล,ครูอาสาสมัครฯพื้นที่สูง อ่านต่อ..

ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

การจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก อ่านต่อ..
 • ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องสมุดอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก อ่านต่อ..
 • ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องสมุดอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก อ่านต่อ..

 • ดูข่าวการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
ผู้บริหาร

ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

นายสุรพงษ์ ไชยวงศ์
ผอ. สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก

ติดต่อผู้บริหาร

ปฎิทินปฎิบัติงาน

คลิบวีดีโอ

วาระ - รายงานการประชุม
 • รายงานการประชุมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัดตาก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ อ่านต่อ..
 • รายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ อ่านต่อ..
 • ทดสอบ รายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๒ อ่านต่อ..
กศน.อำเภอ
ห้องสมุดประชาชน
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2009 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Google AnalyticsCheck Email Powered by Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม 000004611