สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
กิจกรรม สามทศวรรษ กพด.

ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

เรื่องเร่งด่วน (สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก)
กศน. ตาก

QR-CODE กศน.ตาก

QR-Code กศน.จังหวัดตาก

ระบบสารสนเทศ กศน.

ข้อมูลสารสนเทศ กศน.จ.ตาก

กศน. ภูมิภาค

แหล่งเรียนรู้


กิจกรรม กศน.จังหวัดตาก

นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพูดภาษาไทย นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพูดภาษาไทย
          วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก พร้อมคณะ ลงพื้นที่นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพูดภาษาไทยและการรู้หนังสือไทย สำหรับผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุ......

อ่านต่อ

นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพูดภาษาไทย นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพูดภาษาไทย
          วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก พร้อมคณะ ลงพื้นที่นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพูดภาษาไทยและการรู้หนังสือไทย สำหรับผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุ......

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาครูในโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครูในโครงการพระราชดำริ โครงการพัฒนาครูในโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครูในโครงการพระราชดำริ
          วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ดร.สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ร่วมเปิดโครงการพัฒนาครูในโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครูในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบราชกุมารี ให้ได้ร......

อ่านต่อ

การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนต่างด้าว การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนต่างด้าว
          วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ดร.สุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนต่างด้าว ครั้งที่ ๑ ที่มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน (Help Without Frontier) จัดขึ้น ระหว่างวันที่......

อ่านต่อ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
 • การประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานระดับพื้นที่ตามโครงการสร้างป่า สร้างรายได้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉล อ่านต่อ..
 • ตารางละเอียดจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558 (ระยะ 6 เดือนหลัง) อ่านต่อ..
 • แนวทางการดำเนินงานหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อ่านต่อ..
 • อ่านต่อ..
 • ทบทวนเรื่องบ้านหนังสืออัจฉริยะ เพิ่มเติม วังเจ้า อ่านต่อ..
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครูศูนย์การเรียนชุมชน อ่านต่อ..
 • ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบครู ศรช. อ่านต่อ..
 • ประกาศคัดเลือกครู ศูนย์การเรียนชุมชน อ่านต่อ..
 • โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ อ่านต่อ..
 • โครงการการประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 16 อ่านต่อ..
 • แบบสำรวจข้อมูลงานห้องสมุดประชาชน กศน. อ่านต่อ..
 • รายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2557 อ่านต่อ..
 • ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อ่านต่อ..
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูศรช.และครู ศศช. อ่านต่อ..
 • รายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ อ่านต่อ..

ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

การจัดซื้อจัดจ้าง
วาระ - รายงานการประชุม
วีดีโอคลิป - เกล็คความรู้ กิจกรรมที่จัดชึ้น
ผู้บริหาร

ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

นายสุรพงษ์ ไชยวงศ์
ผอ. สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก

ติดต่อผู้บริหาร

ปฎิทินปฎิบัติงาน

ระบบประกันคุณภาพภายใน

ห้องเรียนออนไลน์

กศน.อำเภอ
ห้องสมุดประชาชน
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2009 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Google AnalyticsCheck Email Powered by Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม 000010667