สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
กิจกรรม สามทศวรรษ กพด.

ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

เรื่องด่วน (สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก)
สำหรับเจ้าหน้าที่
กรุณาลงชื่อก่อนใช้งาน (Login)

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
  
 

[ สมัครสมาชิก ]


กศน. ตาก

ข้อมูลสารสนเทศ

กศน. ภูมิภาค

แหล่งเรียนรู้


กิจกรรม กศน.จังหวัดตาก

ประชุมปฏิบัติการตรวจสอบ GPA/PR ประชุมปฏิบัติการตรวจสอบ GPA/PR
          สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ได้เชิญเจ้าหน้าที่งานการศึกษาขึ้นพื้นฐาน กศน.อำเภอ ในสังกัด เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการตรวจสอบ GPA/PR นักศึกษาจบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษ......

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
          เมื่อวันที่ ๑๑?๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อสร้างโอกาสของบุคลากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันแ......

อ่านต่อ

วางแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ วางแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
          วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายวิรัช ภัทรบูชา รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก เชิญบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก เข้าประชุมวางแผนการดำเนินงานของ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม......

อ่านต่อ

มอบนโยบาย ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ มอบนโยบาย ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
           วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายวิรัช ภัทรบูชา รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก เชิญครูอาสาสมัคร กศน. เข้าประชุมมอบนโยบายในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ พร้อมต่อสัญญาจ้าง ของครูอาสาสมัคร กศน. ณ ห้องป......

อ่านต่อ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
 • รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2557 อ่านต่อ..
 • การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดเพื่อประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนักประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (รอบ12เดือน) อ่านต่อ..
 • ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน อ่านต่อ..
 • ประกาศรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว ผู้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2557 อ่านต่อ..
 • ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดรายละเอียดและวิธีการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ก.ศ.สำนักงานป อ่านต่อ..
 • การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติปี 2557 อ่านต่อ..
 • การรับเข็มวิทยพัฒน์และการรับเข็มเชิดชูเกียรติ ในวันที่ 7 กันยายน 2557 อ่านต่อ..
 • ประกาศ การคัดเลือก"นวัตกรรมการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 อ่านต่อ..
 • สำเนาหลักเกณฑ์และวิธีการประกวดเรียงความ อ่านต่อ..
 • ตัวอย่างรายงานกิจกรรมห้องสมุดประชาชน อ่านต่อ..
 • รายงานการประชุมประจำเดือนครั้้งที่6/2557 วันที่2มิ.ย.57 อ่านต่อ..
 • แบบเก็บข้อมูลการตรวจราชการฯ กรณีปกติ อ่านต่อ..
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสมัครเรียน ป.บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรรับ180คน อ่านต่อ..
 • ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป(นักวิชาการเงินและบัญชี,ครู กศน.ตำบล,ครูอาสาสมัครฯพื้นที่สูง อ่านต่อ..
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่๒เพื่อเลือสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป อ่านต่อ..

ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

การจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก อ่านต่อ..
 • ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องสมุดอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก อ่านต่อ..
 • ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องสมุดอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก อ่านต่อ..

 • ดูข่าวการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
ผู้บริหาร

ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

นายสุรพงษ์ ไชยวงศ์
ผอ. สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก

ติดต่อผู้บริหาร

ปฎิทินปฎิบัติงาน

คลิบวีดีโอ

วาระ - รายงานการประชุม
 • รายงานการประชุมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัดตาก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ อ่านต่อ..
 • รายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ อ่านต่อ..
 • ทดสอบ รายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๒ อ่านต่อ..
กศน.อำเภอ
ห้องสมุดประชาชน
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2009 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Google AnalyticsCheck Email Powered by Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม 000004400