สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
ศศช. บ้านห้วยขี้หมี


ความคืบหน้าการเตรียมการรับเสด็จฯ

กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน
          กิจกรรมการเรียนการสอน ณ ศศช.บ้านห้วยขี้หมี หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก......

อ่านต่อ

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพิกัด ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพิกัด
          นำคณะครู นักเรียน ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพิกัด เพื่อจัดทำแผนที่ชุมชน บ้านห้วยขี้หมี หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสอง......

อ่านต่อ

ปลูกป่าในพื้นที่ ศศช. ปลูกป่าในพื้นที่ ศศช.
          วันที่ 3 กันยายน 2562 นายอุทัยรัตน์ แสงพระจันทร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าสองยาง เชิญผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้......

อ่านต่อ

ประชุมเพื่อแจ้งเรื่องการเสด็จพระราชดำเนินทรงงาน ประชุมเพื่อแจ้งเรื่องการเสด็จพระราชดำเนินทรงงาน
          วันที่ 3 กันยายน 2562 นายอุทัยรัตน์ แสงพระจันทร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าสองยาง เชิญผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้......

อ่านต่อ

เดินทางเข้าพื้นที่ ศศช.บ้านห้วยขี้หมี เดินทางเข้าพื้นที่ ศศช.บ้านห้วยขี้หมี
          วันที่ 2 กันยายน 2562 นายอุทัยรัตน์ แสงพระจันทร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าสองยาง นำคณะครู ลงพื้นที่สำ......

อ่านต่อ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

      
ข้อมูลพื้นฐาน ศศช.

ประวัติความเป็นมา

ที่ตั้ง และเส้นทางคมนาคม

บุคคลากร

คณะกรรมการ

จำนวนนักเรียน

โครงสร้างพื้นฐาน และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียน

ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ที่สนับสนุน

ข้อมูลพื้นฐานชุมชน

แผนที่หมู่บ้าน ในปัจจุบันและอนาคต

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ และสภาพอากาศ

ประชากร อาชีพ และสภาพเศรษฐกิจ

พื้นที่และสาธารณูปการ

ด้านการบริหารหมู่บ้าน

ด้านการศึกษาของประชาชน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ด้านวัฒนธรรมชุมชน

วิทยากร และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ข้อมูล กลุ่มองค์กรชุมชน

ข้อมูล ที่เป็นจุดเด่น/จุดแข็ง - จุดอ่อน ของชุมชน

ข้อมูล ปัจจัยภายนอกของชุมชน

ข้อมูล สภาพปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหา

ข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา

การวิเคราะห์ศักยภาพภายใน / ภายนอก

วีดีโอ กิจกรรมเตรียมการรับเสด็จฯ

         

สำหรับเจ้าหน้าที่
กรุณาลงชื่อก่อนใช้งาน (Login)

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
  
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม