สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 

กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน
          กิจกรรมการเรียนการสอน ณ ศศช.บ้านห้วยขี้หมี หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
อ่านต่อ


ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพิกัด ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพิกัด
          นำคณะครู นักเรียน ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพิกัด เพื่อจัดทำแผนที่ชุมชน บ้านห้วยขี้หมี หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
อ่านต่อ


ปลูกป่าในพื้นที่ ศศช. ปลูกป่าในพื้นที่ ศศช.
          วันที่ 3 กันยายน 2562 นายอุทัยรัตน์ แสงพระจันทร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าสองยาง เชิญผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน ชาวบ้านห้วยขี้หมีปลูกป่าในพื้นที่ ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา ?แม่ฟ้าหลวง? บ้
อ่านต่อ


ประชุมเพื่อแจ้งเรื่องการเสด็จพระราชดำเนินทรงงาน ประชุมเพื่อแจ้งเรื่องการเสด็จพระราชดำเนินทรงงาน
          วันที่ 3 กันยายน 2562 นายอุทัยรัตน์ แสงพระจันทร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าสองยาง เชิญผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน ชาวบ้าน ประชุมเพื่อแจ้งเรื่องการเสด็จพระราชดำเนินทรงงาน และช่วยกันวางแผนการเตรียม
อ่านต่อ


เดินทางเข้าพื้นที่ ศศช.บ้านห้วยขี้หมี เดินทางเข้าพื้นที่ ศศช.บ้านห้วยขี้หมี
          วันที่ 2 กันยายน 2562 นายอุทัยรัตน์ แสงพระจันทร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าสองยาง นำคณะครู ลงพื้นที่สำรวจเส้นทาง และความพร้อมในการจัดกิจกรรม กพด. เพื่อเตรียมความพร้อมในการเตรียมการรับเสด็จฯ ณ ศูนย์การเร
อ่านต่อ


การจัดการเรียนการสอนภายในศศช. การจัดการเรียนการสอนภายในศศช.
          ครูการการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในศศช.
อ่านต่อ


รูปการสอน รูปการสอน
          การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในศศช.บ้านห้วยขี้หมี
อ่านต่อหน้าที่ : 1|

 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม