สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
  • news
  • news
  • news
  • news
  • news

ประชุมเพื่อแจ้งเรื่องการเสด็จพระราชดำเนินทรงงาน

          วันที่ 3 กันยายน 2562 นายอุทัยรัตน์ แสงพระจันทร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าสองยาง เชิญผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน ชาวบ้าน ประชุมเพื่อแจ้งเรื่องการเสด็จพระราชดำเนินทรงงาน และช่วยกันวางแผนการเตรียมการรับเสด็จฯ ในช่วงเดือนธันวาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา ?แม่ฟ้าหลวง? บ้านห้วยขี้หมี หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

กลับ

   
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2009 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Google AnalyticsCheck Email Powered by Administrator Tak Office Of The Nm-formal And Informal Education