สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
ประวัติความเป็นมาของ ศศช.
ประวัติความเป็นมาของ ศศช.บ้านห้วยขี้หมี ประวัติศศช เมื่อปี พ.ศ. 2546 ในเดือน มีนาคม ได้มีคณะครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนเข้าไปสำรวจข้อมูลประชากรและเพื่อสอบถามความต้องการในการจัดตั้งศูนย์การเรียนฯ นำโดย นายคมณัฎฐ์ ภูวดล และคณะศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดตากได้มีคำสั่งให้จัดตั้งศูนย์การเรียนฯและได้ทำการก่อสร้างอาคารเรียนในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2546โดยได้รับความช่วยเหลือด้านบุคลากรในการก่อสร้างและเครื่องมือจากทหาร ในการก่อสร้างประกอบด้วย อาคารเรียน 1 หลัง ห้องพักครู 1 ห้อง ห้องน้ำ ห้องส้วม 2 ห้อง ได้ก่อสร้างศูนย์การเรียนแล้วเสร็จเมื่อ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2546 และได้ทำการสอนในเดือนมิถุนายนในปีนั้น


 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม