สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
    ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และองค์กรชุมชน
ที่ องค์กรภาคีเครือข่าย รูปธรรมการสนับสนุน
1 อบต.ท่าสองยาง อุดนุนนมโรงเรียน
2 ประมงจังหวัดตาก พันธุ์ปลาดุกและอาหารปลา จัออบรมให้ความรู้ในการเลี้ยงปลา
3 เกษตรจังหวัดตาก เมล็ดพันธุ์ผัก กล้าไม้ผล อุปกรณ์ในการปลูกผัก สารเคมีต่างๆ(ปุ๋ย,กากนำ้ตาล,นำ้หมักชีวภาพ)
4 ปศุสัตว์จังหวัดตาก พันธ์ุสัตว์ให้มาเลี้ยง (ไก่,เป็ด) อาหารสัตว์ อุปกรณ์ในการเลี้ยงสัตว์ ยารักษาโรคสัตว์ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ในทุกด้าน เช่นการผลิตอาหารสัตว์จากวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น เป็นต้น
5 สสช.บ้านแม่เหว่ย อนามัยโรงเรียน มอบยารักษาโรค ฉีดวัดซีน ตรวจสุขภาพนักเรียน
6 อนามัยพื้นที่สูง จัดอบรมให้ความรู้ในการตรวจสุขภาพนักเรียนและชาวบ้าน อุปกรณืเครื่องชั่งนำ้หนัก ยาธาตุเหล็ก สารไอโอดีน


 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม