สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
พื้นที่ (จำนวนไร่)

พื้นที่อยู่อาศัย 22

พื้นที่การเกษตร (จำนวนไร่)
พื้นที่ทำการเกษตร 340
พื้นที่ทำนา ทำไร่ 230
พื้นที่ปลูกพริก 50
พื้นที่การเกษตรอื่นๆ 60

พื้นที่ป่าชุมชน 400

พื้นที่สาธารณประโยชน์ 38

สาธารณุปการ
ที่ รายการ แห่ง ครัวเรือน ผู้ถือครอง
1 ระบบไฟฟ้า (โซล่าเซลล์) 18 18 มีผู้ถือกรรมสิทธิ์
2 โบสถ์คริสต์ 1 8 ส่วนรวม
3 หอกระจายข่าว 1 40 ส่วนรวม
4 ระบบประปา ภูเขา 1 40 ส่วนรวม
5 แหล่งน้ำสาธารณะ/แหล่งน้ำธรรมชาติ 2 40 ส่วนรวม
6 อาศรมพระ 1 32 ส่วนรวม
7 ศูนย์เรียนรู้ชุมชน 1 40 ส่วนรวม
8 ระบบโทรศัพท์จานดาวเทียม 1 40 ส่วนรวม


 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม