สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
ประเภททรัพยากร ลักษณะแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะการใช้ประโยชน์
ด้านป่าไม้ พื้นที่ป่ามีสภาพเป็นป่าเต็งรัง /ป่าเบญจพรรณ / ป่าดิบเขา ซึ่งเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์อยู่และตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่เมย ชาวบ้านจะเก็บหน่อไม้ เก็บเห็ดนำไม้ไผ่มาสร้างบ้านจักสาน ตัดใบจากมามุงหลังคา ฯลฯ
ด้านสมุนไพร หรือต้นไม้ หรือพืชต่างๆ ที่ใช้ประโยชน์ในชุมชนท้องถิ่น 1. หวาย 2. ใบจาก 3. ไม้ไผ่ 1. ชาวบ้านจะนำหวายมาจักสานเป็นเครื่องใช้ต่างๆ 2. ชาวบ้านจะนำใบจากมามุงหลังคา 3. คนในชุมชนจะนำไม้ไผ่มาสร้างบ้าน จักสานและใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ
ด้านแหล่งน้ำ เป็นลำธารขนาดเล็กไหลผ่านมี 2 สาย หนึ่งสายจะไหลตลอดดทั้งปี ส่วนอีกสายจะไหลเฉพาะฤดูฝน ใช้ในการเกษตร อุปโภคและบริโภค


 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม