สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
ที่ตั้ง
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา ?แม่ฟ้าหลวง? บ้านห้วยขี้หมี ตั้งอยู่หมู่ที่6 ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัด ตาก


เส้นทางการคมนาคม
เส้นทางการคมนาคม การเดินทางจากจังหวัดตากถึงศูนย์การเรียนชุมชนฯ โดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 ถึงอำเภอท่าสองยาง ระยะทาง 160 กิโลเมตร จากนั้นเดินทางต่อด้วยรถยนต์ ตามเส้นทางหมายเลข 105 ถึงบ้านแม่ตะปู ระยะทาง 83 กิโลเมตร จาก เดินทางต่อด้วยรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ ลักษณะเป็นทางดินและเป็นคอนกรีตเป็นบางช่วง ระยะทาง 32 กิโลเมตร


 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม