สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
ข้อมูลด้าน กลุ่มองค์กรชุมชน
ชื่อวิสาหกิจชุมชน ที่อยู่ กิจกรรมหลัก ชื่อประธานกลุ่ม
กลุ่มอนุรักษ์หวายดำ บ้านห้วยขี้หมี หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวั 1.อนุรักษ์หวายดำ 2.เฝ้าติดตาม ป้องกันการตัดหวายดำมาใช้ประโยชน์ที่ไม่คุ้มค่า นายพานี ทะเลแสนสาย
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม