สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
สภาพปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ที่ ประเภทปัญหา สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ผลกระทบจากปัญหา
1 น้ำประปา น้ำไม่เพียงพอแก่การบริโภค อุปโภค เนื่องจากอ่างเก็บน้ำที่มีอยู่มีขนาดเล็กประกอบกับจำนวนประชากรในตำบลใช้น้ำมาก ส่งผลให้น้ำไม่เพียงพอโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งประสบปัญหาน้ำไม่พอใช้

สภาพปัญหาด้านเศรษฐกิจ
ที่ ประเภทปัญหา สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ผลกระทบจากปัญหา

สภาพปัญหาด้านการเกษตร
ที่ ประเภทปัญหา สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ผลกระทบจากปัญหา

สภาพปัญหาด้านการศึกษา
ที่ ประเภทปัญหา สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ผลกระทบจากปัญหา

สภาพปัญหาด้านสังคมกลางเมือง และการปกครอง
ที่ ประเภทปัญหา สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ผลกระทบจากปัญหา

สภาพปัญหาด้านสาธารณสุข
ที่ ประเภทปัญหา สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ผลกระทบจากปัญหา

สภาพปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ ประเภทปัญหา สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ผลกระทบจากปัญหา


สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม