สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
การวิเคราะห์ศักยภาพภายใน
ที่ ด้าน / ลักษณะ จุดเด่น / จุดแข็ง จุดอ่อน

การวิเคราะห์ศักยภาพภายนอก
ที่ ด้าน / ลักษณะ โอกาส อุปสรรค
1 อบต. ให้การสนับสนุนประปาหมู่บ้าน งบประมาณของหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง เช่น อบต. ไม่เพียงพอและไม่ต่อเนื่องบางครั้งไม่ตรงกับปัญหาที่ชุมชนต้องการแก้ไข
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม