สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
ลักษณะภูมิประเทศ และอาณาเขต

อาณาเขตหมู่บ้านและลักษณะภูมิประเทศ บ้านห้วยขี้หมี ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบล ท่าสองยาง อำเภอ ท่าสองยาง จังหวัด ตาก ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแม่เมยมีป่าไม้ที่สมบูรณ์อยู่โดยมีพื้นที่ป่าเป็นป่าเบญจพรรณและป่าดิบเขาเป็นป่าต้นน้ำลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่ของหมู่บ้านเป็นพื้นที่จะเป็นภูเขามีพื้นที่ลาดเอียงที่ชันมากจากยอดเขาลงมาถึงตีนเขามีไหล่เขาและพื้นที่ลาบลุ่มลำธารขนาดเล็กๆเป็นบางจุด สภาพดินเป็นดินที่มีหินปนอยู่มาก มีพื้นที่หมู่บ้านประมาณ800ไร่

ทิศเหนือ จรดบ้านแม่ละนา หมู่ 6ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ทิศใต้ จรดบ้านแม่เหว่ยทะ หมู่ 3 ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัตาก ทิศตะวันออก จรดบ้านแม่อุคอหมู่6 ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ทิศตะวันตก จรดบ้านแม่ลาบู หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสองยางอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก


ลักษณะภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศ หมู่บ้านห้วยขี้หมี มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 33 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 12 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 35 องศาเซลเซียส

ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม ฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง ตุลาคม ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์


 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม