สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
คณะกรรมการ ศศช.
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
1 (1) นายแชส่า ทะเลแสนสวย รองประธาน
2 (2) นายนิคม ชาติชาญฉลาด รองประธาน
3 (3) นายแถะดอย สลธีบุปผา กรรมการ
4 (4) นายรุ่งศักดิ์ สลธีบุปผา กรรมการ
5 (5) นายอนุรักษ์ สงวนธนกิจ เลขานุการ


 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม