สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
จำนวนนักเรียนอายุต่ำกว่า 15 ปี
ระดับการศึกษา นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม
เตรียมความพร้อม 5 9 14
ป.1 5 6 11
ป.2 3 4 7
ป.3 5 4 9
ป.4 4 1 5
ป.5 2 5 7
ป.6 4 2 6
รวม 28 31 59

จำนวนผู้เรียนอายุ 15 ปีขึ้นไป
ลักษณะกิจกรรม ชาย หญิง รวม
ส่งเสริมการรู้หนังสือ 5 3 8
รวม 5 3 8


 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม