สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
ศศช. บ้านห้วยวัว


ความคืบหน้าการเตรียมการรับเสด็จฯ

กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน
          กิจกรรมการเรียนการสอน ณ ศศช.บ้านห้วยวัว หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก......

อ่านต่อ

เก็บข้อมูลพิกัด เก็บข้อมูลพิกัด
          นักเรียน ช่วยกันเก็บข้อมูลพิกัด เพื่อจัดทำแผนที่ชุมชน บ้านห้วยวัว หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมา......

อ่านต่อ

ลงพื้นที่สำรวจเส้นทาง ลงพื้นที่สำรวจเส้นทาง
          วันที่ 5 กันยายน 2562 นำคณะครู ลงพื้นที่สำรวจเส้นทาง และความพร้อมในการจัดกิจกรรม กพด. เพื่อเตรียมควา......

อ่านต่อ

การเรียนการสอนวิชาภาษาไทย การเรียนการสอนวิชาภาษาไทย
          วันที่ 17 กันยายน 2557 ครู ศศช.บ้านห้วยวัวจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย เรื่องพยัญชนะไทย (ป.1-......

อ่านต่อ

กิจกรรมวันแม่ ศศช.บ้านห้วยวัว กิจกรรมวันแม่ ศศช.บ้านห้วยวัว
          วันที่ 12 สิงหาคม 2557 ครูได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยนักเรียนและชาวบ้านร่วมกิจกรรม หลังจากเสร็จ......

อ่านต่อ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

      
ข้อมูลพื้นฐาน ศศช.

ประวัติความเป็นมา

ที่ตั้ง และเส้นทางคมนาคม

บุคคลากร

คณะกรรมการ

จำนวนนักเรียน

โครงสร้างพื้นฐาน และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียน

ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ที่สนับสนุน

ข้อมูลพื้นฐานชุมชน

แผนที่หมู่บ้าน ในปัจจุบันและอนาคต

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ และสภาพอากาศ

ประชากร อาชีพ และสภาพเศรษฐกิจ

พื้นที่และสาธารณูปการ

ด้านการบริหารหมู่บ้าน

ด้านการศึกษาของประชาชน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ด้านวัฒนธรรมชุมชน

วิทยากร และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ข้อมูล กลุ่มองค์กรชุมชน

ข้อมูล ที่เป็นจุดเด่น/จุดแข็ง - จุดอ่อน ของชุมชน

ข้อมูล ปัจจัยภายนอกของชุมชน

ข้อมูล สภาพปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหา

ข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา

การวิเคราะห์ศักยภาพภายใน / ภายนอก

วีดีโอ กิจกรรมเตรียมการรับเสด็จฯ

         

สำหรับเจ้าหน้าที่
กรุณาลงชื่อก่อนใช้งาน (Login)

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
  
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม