สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
  • news
  • news
  • news
  • news
  • news

กิจกรรมวันแม่ ศศช.บ้านห้วยวัว

          วันที่ 12 สิงหาคม 2557 ครูได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยนักเรียนและชาวบ้านร่วมกิจกรรม หลังจากเสร็จกิจกรรมไหว้แม่ได้ร่วมกันรับประทานอาหารก่อนกลับบ้าน

กลับ

   
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2009 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Google AnalyticsCheck Email Powered by Administrator Tak Office Of The Nm-formal And Informal Education