สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
  • news
  • news
  • news
  • news
  • news

การเรียนการสอนวิชาภาษาไทย

          วันที่ 17 กันยายน 2557 ครู ศศช.บ้านห้วยวัวจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย เรื่องพยัญชนะไทย (ป.1-ป.3) และเรื่องชนิดของคำ (ป.4-ป.6)โดยทำเป็น( My mapping)

กลับ

   
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2009 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Google AnalyticsCheck Email Powered by Administrator Tak Office Of The Nm-formal And Informal Education