สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
  • news
  • news
  • news
  • news
  • news

ลงพื้นที่สำรวจเส้นทาง

          วันที่ 5 กันยายน 2562 นำคณะครู ลงพื้นที่สำรวจเส้นทาง และความพร้อมในการจัดกิจกรรม กพด. เพื่อเตรียมความพร้อมในการเตรียมการรับเสด็จฯ ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านห้วยวัว หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

กลับ

   
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2009 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Google AnalyticsCheck Email Powered by Administrator Tak Office Of The Nm-formal And Informal Education