สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
ประวัติความเป็นมาของ กศน.ตำบล
ศศช.บ้านห้วยวัว ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๗ โดยใช้หลักสูตร ประถมศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้เริ่มก่อสร้างศูนย์การเรียนเมื่อเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๔๗ โดยราษฎรบ้านห้วยวัว ครู และทหารช่าง ฉก.๕๔ จังหวัดตาก ได้ร่วมกันก่อตั้ง โดยได้รับงบประมาณจากโครงการพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการก่อสร้าง และได้ก่อสร้างเสร็จสิ้นเมื่อเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗


 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม