สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
    ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และองค์กรชุมชน
ที่ องค์กรภาคีเครือข่าย รูปธรรมการสนับสนุน
1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ตื่น ตรวจอุจจาระและได้จ่ายยาถ่ายพยาธิให้กับนักเรียนทุกคน
2 อบต.แม่ตื่น สนับสนุนอาหารกลางวันและนม
3 ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านต.แม่ตื่น สนับสนุนของเล่น ขนมและอาหารในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ


 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม