สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
ที่ตั้ง
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา ?แม่ฟ้าหลวง? บ้านห้วยวัว ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก


เส้นทางการคมนาคม
การเดินทางจากจังหวัดตากถึงศูนย์การเรียนชุมชนฯ โดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 ถึงอำเภอแม่ระมาด ระยะทาง 120 กิโลเมตร จากนั้นเดินทางต่อด้วยรถยนต์ ตามเส้นทางหมายเลข 1175 ถึงบ้านหนองหลวง (ด่านตำรวจบ้านหนองหลวง) ระยะทาง 21กิโลเมตร จากบ้านหนองหลวงเดินทางต่อด้วยรถยนต์ ลักษณะเป็นทางดิน ระยะทาง 61 กิโลเมตร และจากนั้นเดินทางต่อด้วยรถจักรยานยนต์หรือทางเดินเท้าอีก 1 กิโลเมตร


 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม