สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
ข้อมูลภูมิปัญญาชุมชน
ประเภทภูมิปัญญา ชื่อ - นามสกุล บ้านเลขที่ ประโยชน์ต่อชุมชน
การทอผ้า นางมึมึ อาชาสมจิคร 46/4 ม.9 ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก -ฝึกผู้เรียนทอผ้าขั้นพื้นฐาน
จักสาน นายพะแยทู นวลแขธารา 38/1ม.9 ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก การจักสาน
ช่างไม้ นายสมพงศ์ วิหคชลธี 35/1ม.9 ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก ช่างต่อเรือ
ดนตรีพื้นบ้าน นายสุรดิษฐ อาชาสมจิตร 46/4ม.9 ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก ร้องเพลงพื้นเมือง
ดนตรีพื้นบ้าน นายดิ๊กะนุ ตาลกนกธารา 37ม.9 ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก ดนตรีพื้นเมือง
การทอผ้า นางลี้วา ภูผาทองแก้ว 139/1ม.9 ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก การทอผ้าลายประยุกต์
หมอตำแย นางมะแยะพี นวลแขธารา 46/7ม.9 ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก หมอตำแย ทำคลอดทารกให้หญิงมีครรภ์ในชุมชน

ข้อมูลผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์ด้านศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน
ที่ ชื่อ-สกุล อายุ บ้านเลขที่ กิจกรรมความชำนาญ
1 นางมึมึ อาชาสมจิตร 49 46/4ม.9 ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก -ฝึกผู้เรียนทอผ้าขั้นพื้นฐาน
2 นางลี้วา ภูผาทองแก้ว 50 139/1ม.9 ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก ฝึกผู้เรียนทอผ้าขั้นพื้นฐาน ทอผ้าลายประยุกต์

ข้อมูลปราชญ์ชุมชน
ที่ ชื่อ-สกุล อายุ บ้านเลขที่ กิจกรรมความชำนาญ
1 นางมะแยะพี นวลแขธารา 60 46/7ม.9 ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก ทำคลอดทารกให้หญิงมีครรภ์ในชุมชน
2 นายสุรดิษฐ อาชาสมจิตร 55 46/4ม.9 ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก อนุรักษ์การร้องเพลงและสอนเยาวชนรุ่นหลัง

ข้อมูลผู้นำทางความคิด และส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้าน
ที่ ชื่อ-สกุล อายุ บ้านเลขที่ ลักษณะเด่น
1


 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม