สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
ข้อมูลด้าน กลุ่มองค์กรชุมชน
ชื่อวิสาหกิจชุมชน ที่อยู่ กิจกรรมหลัก ชื่อประธานกลุ่ม
กองทุนหมู่บ้าน ศศช.บ้านห้วยวัว ม.9 ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก บริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน นายสะที เสียงก้องภูผา
กลุ่มออมทรัพย์ ศศช.บ้านห้วยวัว ม.9 ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก ส่งเสริมการออม และให้บริการเงินกู้ฉุกเฉิน นายสะที เสียงก้องภูผา
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม