สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
ประวัติความเป็นมา ของชุมชน
บ้านห้วยวัว (โงทะ) เป็นหมู่บ้านที่แยกตัวออกมาจากหมู่บ้านห้วยหมาบ้า โดยนายสาขา เพาะแพร่-พันธ์ อดีตผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยหมาบ้า หมู่ 9 และนายสุรดิษฐ อาชาสมจิตร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ได้เคลื่อนย้ายครอบครัวมาปักหลัก สร้างบ้านเรือนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแม่ตื่น ตรงข้ามกับสบวัว (ปากน้ำห้วยวัว) ชาวบ้าวทั่วไปเรียกว่าบ้านโงทะ โดยมีราษฎรอพยพมาอยู่ด้วยในปีพ.ศ. 2525 รวมกัน 4 หลังคาเรือน และต่อมามีราษฎรจาก บ้านห้วยดินหม้อ บ้านมอป่า บ้านห้วยพลู บ้านห้วยน้ำเย็น บ้านหินลาดนาไฮ และบ้านทีโพจิโกล มาสมทบทีหลัง และได้แต่งงานแยกครอบครัว จนมีหลังคาเรือนเพิ่มขึ้น รวมเวลาที่ย้ายมาอยู่ที่นี่เป็นเวลา 15 ปี ปัจจุบันมีบ้านราษฎรรวม 34 หลังคาเรือน


 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม