สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
ลักษณะภูมิประเทศ และอาณาเขต
บ้านห้วยวัว ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่ของหมู่บ้านเป็นพื้นที่ราบหุบเขา ขนาบลำห้วยแม่ตื่น และมีลำห้วยวัวไหลมาบรรจบกับลำห้วยแม่ตื่นตรงหมู่บ้านพอดีสภาพดินเป็นดินลูกรัง มีพื้นที่หมู่บ้านประมาณ 50 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อบ้านห้วยหมาบ้า หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ทิศใต้ ติดต่อบ้านหินลาดนาไฮ ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ทิศตะวันออก ติดต่อบ้านห้วยมะพร้าว หมู่ 4 ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตาก ทิศตะวันตก ติดต่อบ้านโบเก่ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก


ลักษณะภูมิอากาศ
หมู่บ้านห้วยวัว มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 32 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 15 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 38 องศาเซลเซียส

ฤดูร้อน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน ฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม


 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม