สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
จำนวนนักเรียนอายุต่ำกว่า 15 ปี
ระดับการศึกษา นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม
เตรียมความพร้อม 7 4 11
ป.1 2 2 4
ป.2 2 0 2
ป.3 2 2 4
ป.4 0 1 1
ป.5 0 2 2
ป.6 1 3 4
รวม 14 14 28

จำนวนผู้เรียนอายุ 15 ปีขึ้นไป
ลักษณะกิจกรรม ชาย หญิง รวม
ส่งเสริมการรู้หนังสือ 19 23 42
รวม 19 23 42


 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม