nonformal Education
[ สกร.จังหวัดส่งหนังสือ ]  [ สืบค้นหนังสือ สกร.จ. ]   (สกร.จังหวัด.ส่งให้ -> สกร.อำเภอ)    
วันที่ส่ง
เรื่อง
ผู้ส่ง
ผู้รับ

nonformal Education
[ สกร.อำเภอ ส่งหนังสือ ]  [ สืบค้นหนังสือ สกร.อ. ]   (สกร.อำเภอ. ส่งให้ -> สกร.จังหวัด)
วันที่ส่ง
เรื่อง
ผู้ส่ง.
 ผู้รับสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตาก


นายสมชาย ฟองศักดิ์
รอง.ผอ.กศน.จังหวัดลำปาง
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สกร.จังหวัดตาก


สถิติผู้เข้าใช้ระบบ

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2009 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตาก.
Google AnalyticsCheck Email Powered by Admin, http://tak.nfe.go.th